Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Dünyayı kendinize efendi edinirseniz!"

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2018-05-11 / Hit: 325

İsâ aleyhisselâmhavârilerine buyurdu ki: "Ey havârilerim, sizin için ben dünyayı sırtüstü yere vurdum. Sakın benden sonra onu ayağa kaldırmayın."
 
 
Din büyükleri"Dünya, haramlar ve mekruhlardır" buyuruyorlar.Dünyanın ne olduğunu Peygamber Efendimiz şu hadîs-i şerîfleri ile ne güzel ifade buyurmuşlardır:
(Dünya malından, sarıldığınız, sakladığınız her şey, yanınızda kalmayacak, sizden ayrılacaktır. Ancak Allah rızâsı için yaptığınız iyilikler ve ibâdetler sizinle beraber kalacaktır.)
İbni Mes'ud "radıyallahü anh" buyurdu ki:
"Dünyada herkes misâfirdir. Yanındaki şeyler emânettir. Misâfirin gitmekten, emânetin ise geri alınmaktan başka çaresi yoktur."
Fudayl bin Iyad hazretleri de şöyle buyurdu:
"Dünya altından olsa, elbet geçicidir. Ahiret topraktan bir çömlek olsa, akıllı olanlara, devamlı olan çömleği geçici olan altından çok sevmek lâzım olurdu. Nerede kaldı ki, çabuk kırılan çömlek dünya ve devamlı olan altın âhırettir!"
***
İsâ aleyhisselâm, havârileri ile seyahat ederken bir köye uğramıştı. Köy halkının kimisini kapı önünde, kimisini sokak ortasında ölü buldular. Bu manzarayı görünce, havarilerine buyurdu ki:
- Bunlar Allahü teâlânın gazâbına uğramış kimselerdir.
Havâriler dediler ki:
- Bunların günâhlarının ne olduğunu öğrenmek isteriz.
Bunun üzerine, İsâ aleyhisselâm Allahü teâlâdan ölüm sebebini bildirmesini niyâz etti. Cenâb-ı Hak şöyle bildirdi:
"Gece olunca sen kendilerine sor! Cevabını alırsın."
Gece olunca İsâ aleyhisselâm buyurdu ki:
- Ey köy halkı başınıza gelen nedir?
İçlerinden birisi dedi ki:
- Ey Allahın peygamberi, dünya sevgisine dalmamız sebebiyle bu hâle geldik.
- Dünyayı nasıl sevdiniz?
- Dünyayı âhireti kazanmada bir vasıta, bir gaye bilmedik. Bir annenin çocuğunu kaybettiği vakit ağladığı, bulduğu vakit sevindiği gibi, biz de dünya malını kaybettiğimiz zaman çocuklar gibi ağlar, bulduğumuz zaman da çok sevinirdik.
- Peki niçin diğerleri konuşmuyor da hep sen konuşuyorsun?
- Ben onların yanında bulunuyordum. Onlardan biri değilim. Onlar şimdi çok feci bir şekilde azapgördüklerinden cevap verecek hâlleri yoktur. Ben Cehennemin bir kenarında bekliyorum. Sonum ne olacak bilmiyorum!..
İsâ aleyhisselâmhavârilerine buyurdu ki:
- Dünyayı kendinize efendi edinirseniz, o da sizi kendisine köle eder. Ey havârilerim, sizin için ben dünyayı sırtüstü yere vurdum. Sakın benden sonra onu ayağa kaldırmayın. Çünkü o habistir. Onu seven Allaha isyan eder. Âhiret ancak onu terk etmekle elde edilir.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Tövbe eden, günah işlememiş gibidir...

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Çölde devesini kaybedip sonra bulan kimsenin sevinmesinden çok, Allahü teâlâ, kulunun tövbe etmesine sevinir."   ...

İftitah tekbirinin fazileti hakkında...

Bir gün, Resûlullah efendimiz namaz kılarken, bir kimse sabah namazında, iftitah tekbirine yetişemedi. Mescide gelince bu durumuResûlullah'a sordu...     ...

Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur!

Bir müminin günah işlediğini zannetmek, suizan olur. Kalbe gelen düşünce, suizanolmaz. Eğer kalpo tarafa meylederse, o zaman suizanolur.   Suizan, bir kimse...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı