Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Bu ayın, her günü ve gecesi mübarektir...

Hasan Yavaş

Tarih: 2018-05-16 / Hit: 291

Bütün mübarekgünleri ve geceleri ihyâ etmeli ve bunlarasaygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh işlememekle olur.
 
Gençlerimizle Ramazan Sohbetleri -1-
Sevgili gençler!İdrâkiyle müşerref olduğumuz Ramazan-ı şerîf ayının her günü ve gecesi mübarektir. Mübarek aylar, günler ve geceler, İslâm dîninin kıymet verdiği zamanlardır. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı günlere ve gecelere husûsikıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibâdet yapmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu günleri ve geceleri sebep kılmıştır.
Mübarek; bereketli, hayırlı, faydası bol, feyizli demektir. Bütün mübarek günleri ve geceleri ihyâ etmeli ve bunlarasaygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh işlememekle olur. Bu günlerde ve gecelerde kazâ namazları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm okumalı, dua ve tövbe etmeli, Sevgili Peygamberimize salât u selâm getirmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir.
Mübarekve kıymetli insanların başında, Peygamberler ve onların Sahâbeleri ile sıddîklar, şehîdler, diğer bütün âlimler ve velîler gelmektedir. Hepsinin başında da,gelmiş ve geçmiş bütün mahlûkâtın (Meleklerin, insanların ve cinnîlerin) en üstünü, hiç şüphe yok ki, sevgili PeygamberimizMuhammed aleyhisselâmbulunmaktadır.
Mübarekolaraksıfatlanan veİslâm dininin kıymet verdiği on gece vardır ki, bunlar; muharrem ayının ilk gecesi olanHicrî yılbaşı,Aşûre,Mevlid, Regâib, Mirâc, Berât, Kadir, Ramazan Bayramı, Arefe ve Kurban Bayramıgeceleridir. Her cuma günü ve gecesi de mübarektir
Mübarekayların başında ise, "onbir ayın sultanı" Ramazan-ı şerîf gelmektedir. Halkımız,(receb, şabân ve ramazân)aylarına, "mübarek üç aylar" demektedir.Zün­nûn-i Mıs­rîhaz­ret­le­ri de bu­yur­du ki: “Re­cep to­hum ek­me, şa­ban su­la­ma, ra­ma­zan ise ha­sat ayı­dır.”
Peygamber Efendimiz, Ramazân-ı şerîfin faziletini, üstünlüğünü şöyle haber veriyor:
(Ramazân ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size ramazân orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin[Kadir gecesinin]hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.)[Nesâî]
(Ramazân bereket ayıdır. Allah bu ayda, günâhları bağışlar, duâları kabul eder.)[Taberânî]
(Farz namâz, sonraki namâza kadar; cuma, sonraki cumaya kadar; ramazan ayı da, sonraki ramazana kadar olan günâhlara keffâret olur.)[Taberânî]
(Bu aya ramazân denmesinin sebebi, günâhları yakıp erittiği içindir.)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Peygamberimizin hanımları, müminlerin anneleridir

Peygamber Efendimizin mübarek hanımlarına saygı göstermek, her Müslümana vâcip olan bir emr-i ilâhîdir, yani Rabbimizin kesin olan bir emridir.   Edep ve ne...

Eshâb-ı kirâmın hepsini çok sevmelidir

İmâm-ı Rabbânî (kuddîse sirrûh) hazretleri buyurdular ki:“İslâmın en kötü fırkası, Ehl-i Beyte ve Eshâb-ı kirama düşman olanlardır.”     Edep ve nezaket...

Ehl-i Beyti sevmek her mümine farzdır

Doğru yolda giden hakiki İslam âlimleri, Ehl-i beyt sevgisini, son nefeste iman ile gitmek için şart görmüşlerdir.Onlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslüman...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı