Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Bu mübârek ayı, milad yapmalıyız

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-05-29 / Hit: 323

Bu ayda, kendimiz, âilemiz, milletimiz için ve İslâm âlemi için duâlar yapmalıyız. Yetîmleri sevindirmeli, muhtaçlara yardım ellerimizi uzatmalıyız.
 
Peygamber Efendimizin buyurduklarına göre,bu ayda bir farz işleyen, başka aylarda yetmiş farz işlemiş gibi sevapkazanmaktadır. Bu ayda nâfile bir ibâdet yapan da başka aylarda farz yapmış gibi sevapkazanmaktadır.O bakımdan bu ayı çok iyi değerlendirmelidir.
Bu mübârek ayı, hayâtımızda âdetâ bir milad yapmalıyız.Bu mübârek ayda, imân, ibâdet bilgilerini ve harâmları öğrenmek; kul haklarından sakınmak, varsa helâlleşmek; günâhlardan tevbe etmek; Allahü teâlânın gazabına sebep olabilecek bütün harâmlardan, kötülüklerden sakınmak lâzımdır.
Tabiiki başta, bu ayın ana ibâdeti olanorucu en güzel şekilde tutmalıyız.İmândan sonra en kıymetli ibâdet olannamaza, bu ayda çok daha fazla dikkat etmeliyiz.Bu ayda inmeye başlayanKur’ân-ı kerîmi hatmetmeliyiz.Tevbe-istiğfâr, duâ, tesbîh, tahmîd, tekbîr, tehlîl, salevât-ı şerîfe gibi evrâd ve ezkârı çok okumalıyız.
Kendimiz, âilemiz, milletimiz, bütün Müslümânlar için, vatanımız ve İslâm âlemi için bol bol duâlar yapmalıyız.Çocukları, yetîmleri sevindirmeli, muhtaçlara yardım ellerimizi uzatmalıyız.Netice olarak bedenî ve mâlî, ne tür ibâdetler yapabiliyorsak, hepsini azamiölçüde yapmaya gayret etmeliyiz.
Peygamber Efendimize,“İslâmın hangi ameli hayırlıdır?”diye bir suâl sorulduğunda,“Taâm yedirmen”ve“Tanıyıp-tanımadığın kimselere selâm vermendir”buyurmuştur.
Yemek yedirmek, kim tarafından olursa olsun, kime olursa olsun, ne niyetle olursa olsun bizâtihî kıymetli bir iştir. AmaAllah rızâsı için, Allahın kullarına yardım ve iyilik için olursa, elbette ki çok daha kıymetli olur...
Bilindiği üzere Allahü teâlâ, kullarının, verdiği nimetlere şükretmelerini, kendisini bilip tanımalarını ve ibâdet (kulluk) yapmalarını, birbirlerini sevip saymalarını ve yardımlaşmalarını, kardeşçe yaşamalarını istemektedir.
Hayırlara koşup şerlerden kaçmalıyız.İçki, uyuşturucu, kumar, fuhuş gibi muhtelif menhiyyâtı, dînimizin harâm (yasak) kıldığı şeyleri terk etme konusunda, Cenâb-ı Hak’tan samîmî olarak yardım dilenirse, O’na yalvarılırsa, cândan tazarruve niyâzda bulunulursa, şüphe yok ki, O, harâmları terk etmekte yardımcı olacaktır.
Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki:
"Ramazân ayında bir günâh işleyen, iki azâba müstahak olur. Ramazân ayında bir iyilik eden de, iki sevâba kavuşur."
Bu ayda zirveye (doruğa) çıkan yardımlaşma, paylaşma duygusu çok önemli. Gerek insanlara, gerekse hayvânlara, merhamet-şefkat duygularının galeyâna gelmesi, coşması, mübârek ramazân ayında çok fazla olmaktadır; işte bunun bütün sene boyunca, bayramdan sonra da devam etmesi lâzımdır...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı