Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Hakkıyla şükreden kullar pek azdır!..

Mehmet Said Arvas

Tarih: 2018-05-31 / Hit: 383

Rabbimizin şükrünü hakkı ile yapmamız mümkün değildir. Oruçlu olduğumuz şu mübarek günlerde, nimetlerin O'ndan geldiğini bilelim; bu da kâfidir...
 
 
Rabbimizin üzerimizdeki nimetleri sayılamayacak kadar çoktur. Ancak,bunca nimete şükredebiliyor muyuz? İtiraf edelim ki hayır. Rabbimiz de;"Şükreden kullarım azdır"buyuruyor.
Şükretmiyorsak veya az şükrediyorsak bunun birçok sebebi var: Birincisi bedâva bulduğumuz ve hiç eksik olmayan nimetlerini nimet olarak görmemeye başlıyoruz.Hava, büyük nimet. Oksijenin ne kadar büyük nimet olduğunu, havasız kaldığımızda anlarız...Sıhhatin güzelliğini, sabahlara kadar sancılar içinde kıvrananlar bilir. Gözün değerini âmâ olanlar anlar...
***
Bir fakir, hocasına dert yanar; çok fakir olduğunu, hiçbir şeyinin olmadığını söyler. O da, ona sorar; "sana deseler ki, gözlerinin karşılığı sana on bin dirhem verseler razı mısın?" Hayır diye cevap verir. "Sağır olursan on bin"ona da hayır der. "Dilsiz olsan, konuşamasan on bin dirhem" ona da hayır, "ellerin ve ayakların felç olursaon bin..." Ona da razı olmaz. "Aklını kaçırsan bir on bin daha verseler ister misin?" sorusuna da şöyle cevap verir:"Aklımı kaybettikten sonra parayı ne yapacağım."
Bunun üzerine hocası der ki:"Allah'tan korkmuyor musun? Üzerindeki nimetlerin birkaç tanesi bile, elli bin dirhem kıymetinden fazladır, nasıl fakirlikten şikâyet edebilirsin?"
***
Hürriyetin değerini hapistekiler anlar. Hayatın kıymetini mevtâlar bilir. Hiçbir mevta yoktur ki, hayata bir gün dahi olsa dönmeyi istemesin...Mahşerdekiler diyecekler ki:"Ya Rabbi biz her şeyi gördük ve anladık, bize bir fırsat daha tanısan, tekrar dünyaya döndürsen, bu defa çok iyi olacağız, neyi emretmişsen onları yapacağız, neyi haram kılmışsan onlardan da uzak duracağız."Bu isteklerine melekler şöyle cevap verecek:“Ahmak adam! Sen dünyadan gelmiyor musun? O zaman yapsaydın ya!..”
***
Abbasi halifelerinden Harun-ı Reşid bir gün su ister. Ona bir tas su getirirler, huzurunda bulunanlardan Muhammed bin Vasihazretleri sorar; "efendim siz bu suyu bulamasaydınız, susuzluğunuz gittikçe artacaktı, o zaman bir tas suyu kaça alırdınız?" O da "saltanatımın yarısını verirdim" der. İkinci soru; "Suyu içtiniz, mesanenizde tıkanma olsa, bu suyu dışarı atamasanız, sancılarla kıvransanız, bir doktor da dese ki; 'bende bir ilâç var, onunla rahatlarsınız.' Onu kaça alırsınız?" "Ona da saltanatımın öbür yarısını veririm" dediğinde büyük âlim taşı gediğine koyar ve der ki:"Kusura bakma padişahım senin bu uçsuz, bucaksız saltanatının kıymeti bir bardak suyu içip onu dışarı atma kıymetinde bile değildir!.."
Rabbimizin şükrünü hakkı ile yapmamız mümkün değildir. Oruçlu olduğumuz şu mübarek günlerde, nimetlerin O'ndan geldiğini bilelim; bu da kâfidir...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

İlk işlenen günah kibirdir!..

Nemrutları, Firavunları, Ebu Cehilleri ve bunlara benzeyenleri iman nimetinden mahrum bırakan şey, bunların aşırı derecedeki kibirleriydi.     Kibir, Ra...

Annesinin yanına izinsiz girmezdi...

Hazret-i Ebubekir peygamberlerden sonra bütün insanların en üstünü idi. Kerimeleri Aişe validemiz(radıyallahü anha)onun da "anne"siydi. İzinsiz yanına git...

"Ezvac-ı tahirat"tan Hatice Validemiz

Hazret-i Hatice Validemiz​ cömertti, şefkatliydi, merhametliydi. Efendimizin âdeta üstüne titredi. İlk iman eden hanım o oldu, varını yoğunu İslamiyetin yayılması i...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı