Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ramazan ve oruçla ilgili önemli bilgiler...

Salim Köklü

Tarih: 2018-06-03 / Hit: 400

Ramazân-ı şerîf ayında oruçtuttuğumuzda bütün azalarımızla tutmalı ki orucumuz oruçolsun ve orucun fazîletine ve derecesine nâil olalım...
 
 
Ramazân, yanmak demektir. Çünki, bu ayda oruç tutan ve tevbe edenlerin günâhları yanar, yok olur. Bu ay, öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası afv ve mağfiret ve sonu Cehennemden âzâd olmaktır.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda, farz yapmış gibidir. Bu ayda, bir farz yapmak, başka ayda yetmiş farz yapmak gibidir. Bu ay, sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer Cennettir. Bu ay, iyi geçinmek ayıdır.)
(Bir kimse, bu ayda, bir orucluya iftâr verirse, günâhları affolur. Hak teâlâ, onu Cehennem ateşinden âzâd eder. O oruclunun sevâbı kadar, ona sevapverilir. Bir hurma ile iftâr verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikrâm edene de, bu sevâb verilecektir.)
(Bu ay, öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası afv ve mağfiret ve sonu Cehennemden âzâd olmaktır.)
(Bu ayda dört şeyi çok yapınız! Bunun ikisini Allahü teâlâ çok sever. Bunlar, Kelîme-i şehâdet söylemek ve istigfâr etmektir. İkisini de, zâten her zamân yapmanız lâzımdır. Bunlar da Allahü teâlâdan Cenneti istemek ve Cehennem ateşinden Ona sığınmaktır. Bu ayda, bir oruçluya su veren bir kimse, kıyâmet günü susuz kalmayacaktır.)
İmâm-ı Rabbânî “kuddise sirruh” buyuruyor ki:
"Bu ayda ibâdet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene, bu işleri yapmak nasipolur. Bu aya saygısızlık edenin, günâh işleyenin bütün senesi, günâh işlemekle geçer. Bu ayı fırsat bilmelidir. Elden geldiği kadar ibâdet etmelidir. Allahü teâlânın râzı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, âhıreti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur’ân-ı kerîm ramazânda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazân-ı şerîfte, hurma ile iftâr etmek sünnettir.Terâvîh kılmak ve hatim okumak mühim sünnettir."
Güneşin battığı iyi anlaşılınca, önce Eûzü ve Besmele okuyup,(Allahümme yâ vâsi’al-magfireh igfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb)denir. Bir iki lokma iftârlık yiyip,(Zehebezzama’ vebtelletil-urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ)denir ve yemeğe başlanır. Hurma veyâ su, zeytin yahuttuz ile iftâr edilir.
Seher vakti, dua ve istiğfarların kabul olduğu zamandır. Ramazan ayında sahur için kalkınca seher vaktinde kalkılmış olur. Bu vakitte dua ve istiğfar etmeyi ganimet bilmelidir! Allahû teâlâ iyileri överken,(Onlar seher vaktinde istiğfar eder)buyuruyor. (Zariyat 18)
Ramazân-ı şerîf ayında oruçtuttuğumuzda bütün azalarımızla tutmalı (yani bütün azalarımız ile günahlardan sakınmalı) ki orucumuz oruçolsun ve orucun fazîletine ve derecesine nâil olalım...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

İnsanların kıymetini bilmedikleri iki nimet

Resulullah efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki:"İnsanların kıymetlerini bilmedikleri iki nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir."   ...

İsrafın sebepleri ve kurtulma çareleri

Yaptığı harcamanın israf olduğunu bilmeyenlerin ilacı, ona neyin israf, neyin israf olmadığını öğretmek ve anlatmaktır.   İsraf, fert, aile ve toplum ...

“Allahü teâlâ, israf edenleri sevmez!”

İsrafın kötülüğünü göstermek için, Allahü teâlânın, "İsraf etmeyiniz!Allahü teâlâ, israf edenleri sevmez"mealindeki kelamı yeter.   İsraf, malı he...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı