Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Allahü teâlâ, onlara Kadir gecesini verir"

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2018-06-09 / Hit: 327

"Allahü teâlâ, bu ümmete Kadir gecesini verir. Bir kimse, o gecede Allahü teâlâ hazretlerine ibâdet etse, günâhlarını affeder. O gecede Cehennemden âzâd olur..."
 
Allahü teâlânasipederse, yarın inşallah Kadir gecesini idrâk edeceğiz...Kur’ân-ı kerîm Ramazân-ı şerîf içinde nâzil oldu. Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi, bu aydadır...
Hazreti Alî bir gün, mescidde namaza durmuştu. Bir dilenci duâ etti. Bir şey istedi. Hazret-i Alî rükûya varmıştı. Parmağındaki yüzüğü işâret ile o dilenciye verdi. Bu iş [amel] Allahü teâlâ hazretlerine makbul gelip, meâl-i şerîfi,(Ancak Allahü teâlâ, Resûlü ve müminlerden îmân edenler, namâzlarını kılanlar, rükûda oldukları hâlde sadaka verenler, sizin velînizdir)olan âyet-i kerîmeyi gönderdi. [Mâide-55]
Âlimlerimiz buyurdu ki: "Kıymetsiz, değeri olmayan bir şey kıymetli bir kimsenin vermesi ile değerli olur."Kadir gecesi bütün geceler gibi bir gece olmasına rağmen; Allahü teâlâ kıymet verdiği için; bin aydan dahakıymetli olmuştur. Ümmetlerin iyisi bu ümmettir ki, onların bir tâatiyedi yüz olur. O mert HazretiAlî'dirki, üç dört arpa ekmeği ve yarım dinârlık bir gümüş yüzük verdiği için, o mertebelere yükselmiştir...
HazretiÖmerbuyurdu ki: "Muhakkak Allahü teâlâ altı nesneyi altı nesnede gizledi. Rızâ-ı şerîfini tâatta, gadabını masiyyette, İsm-i a’zamını Kur’ân-ı kerîmde, evliyâsını insanlar arasında,ölümü, ömür içinde, Kadir gecesini Ramazân-ı şerîf içinde, Salât-ı vustâyı beş vakit içinde gizledi."
Allahü teâlâ, Ümmet-i Muhammede ramazanda beş şey verir ki, onlardan başka kimseye vermemişdir:1-Ramazânın ilk gecesi olduğu zaman, onlara [bu ümmete] rahmet nazarı ile nazar eder. Her kime ki, Allahü Sübhânehü ve teâlâ rahmet nazarı ile bakar, ona azapetmez. 2-Allahü teâlâ meleklere buyurur ki:Bu ayda Ümmet-i Muhammede istigfâr edin. 3-Allahü teâlâ şânühü Cennet meleklerinin reîsi Rıdvân'a buyurur ki:Cenneti süsle ve kapılarını aç!..Ümmet-i Muhammedden bir kimse bu ayda ölürse, cesedi gelinceye kadar, rûhu Cennete dâhil olsun. 4-Allahü teâlâ hazretleri, Cehennem meleklerinin reîsi Mâlik'e, Cehennemin kapılarını bağlamasını emreder. Eğer, bu ümmetten isyân edenlerden birisi ölür ise, ramazan ayı geçene kadar, Cehennemde azapolunmasın. 5-Allahü teâlâ, onlara Kadir gecesini verir. Hattâ eğer bir kimse, o gecede Allahü teâlâ hazretlerine ibâdet etse, günâhlarını affeder. O gecede Cehennemden âzâd olur. O gecede bütün ramazan ayı müddetince âzâd olanlar kadar mümin âzâd olur...[Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn]
Kadir gecenizi şimdiden tebrik ederiz efendim...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

İftitah tekbirinin fazileti hakkında...

Bir gün, Resûlullah efendimiz namaz kılarken, bir kimse sabah namazında, iftitah tekbirine yetişemedi. Mescide gelince bu durumuResûlullah'a sordu...     ...

Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur!

Bir müminin günah işlediğini zannetmek, suizan olur. Kalbe gelen düşünce, suizanolmaz. Eğer kalpo tarafa meylederse, o zaman suizanolur.   Suizan, bir kimse...

Dünyayı kalpten çıkarmanın ilacı

Dünya sevgisi, her cins kötülüğün başıdır. Dünyayı kalpten çıkarmanın da bir tek ilacı vardır. O da,Allah adamlarını sevmektir.     Dünya fani, âhiret b...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı