Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kadına şiddet asla tasvip edilemez...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-06-12 / Hit: 316

Şiddet;genelliklekorkutmak, ürkütmek, sindirmek, vazgeçirmek, itâat ettirmek, boyun eğdirmekgibi maksatlarla yapılan bir fiildir...
 
Hemen her gün, güpegündüz, hem de sokak ortasında, bütün insanların gözleri önünde, onlarca kadınımızın darp edilmesi, yaralanması, hattâ öldürülmesi, çeşitli şekilde şiddete maruz kalması, büyük bir felâketin habercisidir.
Şiddet;genelliklekorkutmak, ürkütmek, sindirmek, vazgeçirmek, itâat ettirmek, boyun eğdirmekgibi maksatlarla yapılan bir fiildir.İnsanlarayapılanları var,hayvanlarayapılanları var. Şiddetinfizikî [fiziksel]olanı var;sözlüolanı var. Şiddetin ferdî [kişisel] olanı, âilevî [âile içi] olanı, kolektif olanı [bütün cemiyeti ilgilendireni] var...
Burada evvelâ şunu ifâde edelim ki, her insan, erkek olsun, kadın olsun,yaşama hakkına sâhiptir; kimse onun cânına kıyamaz.
Sâniyenistediği gibi inanma ve ibâdet etme hakkına mâliktir.
Sâlisen, istediği kadarmâl ve mülk sâhibi olabilir.
Ayrıca, evlenme, çoluk-çocuk sâhibi olma hakkına sâhiptir.
Bunların yanında, istediği memûriyeti tercih hakkı, askerlik yapma hakkı, istediği şehirde oturma hakkı...gibi daha pekçok hakka sâhiptir.Tabiiki, hak sâhibi olanların, birtakım sorumluluklarının da bulunması, gâyet tabiidir...
Makâlemizin burasında ifâde edelim ki, kadın ile erkek iki ayrı cinstirler.Allahü teâlâ, kadını ve erkeği ayrı ayrı işler için yaratmıştır. Fizîkî yapıları birbirine benzemez.Elma ile armut mukâyese edilmediği gibi, birbirine benzemeyen iki şey, birbiri ile kıyâslanamaz. Ancak vasıfları eşit olan iki şey arasında kıyâs yapılır. Vasıfları farklı olan şeyler arasında kıyâs olmaz. Meselâ vapur, uçak ve otobüs binek vasıtası olduğu hâlde, birinin diğerine üstünlüğü söylenemez. Uçak, denizde yüzemediği için vapurdan aşağı sayılmaz. Vapur, karada gitmediği için bisikletten aşağı olduğu söylenemez. Vapur başka bir vapurla, uçak başka bir uçakla mukâyese edilebilir. İkisi de kara vâsıtası olduğu hâlde, bir tankla bir taksi mukâyese edilemez. Tank taksi kadar hızlı gitmediği için aşağı kabul edilemez. Her birinin görevi ayrıdır.
Kadınla erkek mukâyese edilerek,kadın doğum yapıyor, erkek yapmıyor, böyle eşitlik olmazdenemez. Bir erkek kalkıp da,madem kadın-erkek eşitliği var, niye kadınlar da bizim gibi yer altında, kömür ve maden ocaklarında çalışmıyordememelidir. Çünkü kadının bünyesi buna müsâit değildir.Bazı ülkelerde, kadın böyle zor işlerde çalıştırılıyorsa da, bu bir hak değil, zulümdür. Herkese, bünyesine uygun iş verilmelidir! Cenâb-ı Hak, kadını da, erkeği de her işe elverişli olarak yaratmamıştır...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı