Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Gerçek mümin nasıl olur?

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-06-14 / Hit: 253

Nişâbur'da yetişen velîlerdenEbû Bekr el Ferrâhazretleri “rahmetullahi aleyh”, 980 senesinde Nişâbur'da vefât etti.
Bir gün bu zâta;
"Efendim, kişinin amellerine, neye göre ecir ve sevap verilir?"diye sordular.
Gelen kişilere baktı.
Ve onlara cevâben;
"Kişinin ameline, o işe verdiği ehemmiyet miktarınca, onu işlerken yaptığı hatâlara üzülmesi miktarınca ve o amelin sünnet-i seniyyeye uygun olması için gösterdiği gayret miktarınca sevap verilir”buyurdu.
● ● ●
Bir gün de biri geldi bu zâta.
“Gerçek mümin nasıl olur?”diye soracaktı.
Ancak içeri girince unuttu.
Bir müddet sohbet ettikten sonra bu zâta;
“Ben artık kalkayım”deyip izin istedi.
Mübârek zât;
“Az daha otur evlâdım, belkisoracağın bir şey vardır”diyerek hâtırlatmak istedi.
Ama hâtırlamadı.
O zaman;
“Peki, sen bilirsin”buyurdu.
Tam giderken;
“Gerçek mümin; elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kimsedir”buyurdu.
Adam bunu işitince bu zâta olan sevgisi kat kat arttı...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Çocuğumu kurtarın!

Irak’ta yetişenEbû Bekr bin Hüvârâhazretlerinin huzuruna bir “kadın” gelerek; “Efendim, az önce filân nehirde oğlum boğuldu. Ondan başka da hiç kimsem yok, ben ne y...

Vakti gelmedi mi ki?

Irak’ta yetişen evliyânın büyüklerindenEbû Bekr bin Hüvârâhazretleri; gençlik senelerinde harâmîlik yapar, insanların yolunu keserdi. Adamları vardı yanında. ...

Melekleri görüyordu!..

Alî bin Vehb-i Sincârîhazretleri zamanında, Hemedân'da bir kimse vardı ki, “melekût âlemi”ni görüyordu. Bir müddet sonra kaybetti bu hâlini. Çok üzülüp tövb...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı