Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Çocuk yetiştirmek

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-06-11 / Hit: 466

 

SOHBET.................. ÇOCUK YETİŞTİRMEK
Türkiye Takvimi - 11 Haziran 2018

Evlât, ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalbleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi, her şekli alabilir. Küçük iken, hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse, onun meyvesi hâsıl olur. Çocuklara îmân, Kur’ân ve Allahü teâlânın emirleri öğretilir ve yapmaya alışdırılırsa, din ve dünya saadetine ererler. Bu saadetde anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise, bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı, ana, baba ve hocalarına da verilir. Tahrîm sûresinde şöyle buyuruluyor: (Kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşden koruyunuz!)’
Bir babanın, evlâdını Cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da, îmânı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibâdete alıştırmakla ve dînsiz, ahlâksız arkadaşlardan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı, fena arkadaştır.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (Bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları, sonra anaları, babaları Hıristiyan, Yahudi ve dînsiz yapar.) sözü ile Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin, gençlikte olduğunu bildiriyor. O hâlde, her Müslümanın birinci vazifesi; evlâdına İslâmiyeti ve Kur’ân-ı kerîmi öğretmektir. Evlât, büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse, elden gider. Bunun için çocuk terbiyesi, islâm dîninde çok kıymetli bir ilimdir.
İslâm dînine karşı olanlar; (Gençliğin ele alınması birinci hedefimizdir. Çocukları dînsiz olarak yetiştirmeliyiz.) diyorlar. Bunlar, İslâmiyeti yok etmek ve Allahü teâlânın emrlerinin öğretilmesini ve yaptırılmasını engellemek için; (Gençlerin kafalarını yormamalıdır. Din bilgilerini büyüyünce kendileri öğrenirler.) diyorlar.
O hâlde, Müslümanlar din câhillerinin hilelerine, yalanlarına aldanmamalı, onların okşayıcı, aldatıcı, yardımsever sözlerine inanmamalıdır. Müslümanlar, birbirlerine; (Emr-i maruf) eder ve (Nehy-i münker) eder. Yani, Müslümanlar birbirlerine, Müslümanlığın emir ve yasaklarını bildirirler.
Tam İlmihal - Se`âdet-i Ebediyye - 35


SOHBET............................ KURÂN-I KERÎME MÂNÂ VERMEK
Türkiye Takvimi - 12 Haziran 2018

Yağmur suyu saftır, insan içse, zehir tesiri yapar. Onun için yağmur suyunun toprağa inmesi lâzım, toprakta tuzlarla, mine-rallerle karışması lâzım. O tuzlarla karışan ve içeçeğimiz hâle gelen su, toprağın altından yer üstüne çıkacak ve o topraktan çıkan su, musluklarla eve kadar gelecek. Sen de bardağı tutacaksın, onu içeceksin.
İşte Kur’ân-ı kerîm de, cenâb-ı Hak tarafından inzâl olunmuştur. Saftır, açıklanmak ister. Onun için Allahü teâlâ, sevgili habîbine; “Sana gelen bu Kur’ân-ı kerîmi, kullarıma açıkla!” buyuruyor. Çünkü muhâtap O’dur, Kur’ân-ı kerîmi ancak O açıklayabilir. Bizim gibi câhiller değil. Kim Kur’ân-ı kerîme, kendine göre mânâ vermeye kalkarsa, kâfir olur. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor.
Nasıl ki yağmur suyunu, saf hâliyle içersek zehirleniriz, Kur’ân-ı kerîmi de, bu câhil hâlimizle anlayamayız. Onu, ancak Peygamberimiz anlar. Çünki O’na nâzil olmuştur, O’na inmiştir. O da hadîs-i şerîfleriyle eshâbına anlatmış. Eshâb-ı kirâm da aleyhimürrıdvan, tedricen ehl-i sünnet âlimlerine, özellikle mezhep imâmlarımıza anlatmışlar, onlar da daha izah ederek, bizim anlayacağımız şekilde anlatmışlar ve böylece ilmihallere yazarak, içilecek su hâline getirmişlerdir.


SAĞLIK............ TARÇIN SEN NEYMİŞSİN
Türkiye Takvimi - 12 Haziran 2018

Ana vatanı Sri Lanka olan ağacın kabuğundan elde edilen tarçın, antik çağlardan beri pek çok medeniyet tarafından doğal ilâç olarak kullanılmıştır. Çay olarak içilebileceği gibi çeşitli yiyeceklerin üzerine serpilip yahut yenilerek de tüketilebilir.
ˆKasları gevşetir. ˆİdrar yolları enfeksiyonlarına iyi gelir.
ˆKanserle savaşır. ˆEklem ağrılarında rahatlama sağlar.
ˆHazmı kolaylaştırır. ˆSivilce ve siyah noktalarda etkilidir.
ˆAnne sütünü artırır. ˆManganez ve kalsiyum kaynağıdır.
ˆKaşınmada etkilidir. ˆBaş ağrısı ve migrende faydalıdır.
ˆKolesterolü düşürür. ˆDiş ağrısı ve ağız kokusunu giderir.
ˆKan şekerini düşürür. ˆKas ve eklem ağrılarını rahatlatır.
ˆEnfeksiyonlara iyi gelir. ˆKanı inceltir ve akışını hızlandırır.
ˆBeyin aktivitesini artırır. ˆSolunum problemlerini tedavi eder.
ˆKanamayı çabuk durdurur. ˆBağışıklık sistemini güçlendirir.
ˆAdet dönemini kolaylaştırır. ˆPıhtılaşma önleyici etkisi vardır.
ˆDoğal gıda koruyucusudur. ˆKalp hastalıklarına faydalıdır.

 

İçerik

 

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âh yazık!

  Aşağıdaki şi’r, mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”[1] fârisî dîvânından bir parçanın tercemesidir: ÂH YAZIK! Hakikat K...

Bütün bunlar olacak birgün

  BÜTÜN BUNLAR OLACAK BİRGÜN Türkiye Takvimi - 18 Kasım 2018 Uzak de­ğil dost­lar, bu yo­lun so­nu, Bu sa­yı­lı gün­ler bi­te­cek bir­gün. Ölüm var­d...

Mevlid kandilinizi tebrik ederiz

  BUGÜN................... MEVLİD KANDİLİ Türkiye Takvimi - 19 Kasım 2018 Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı