Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Gafletin sebepleri ve çareleri...

Salim Köklü

Tarih: 2018-07-02 / Hit: 382

İnsanın Allahütealayı ve yaratılış gayesini unutma hâline gaflet denir. Gaflete birçok şey sebepolmaktadır. Cehalet ve kibir bunlardandır...
 
İnsan,en şereflibir varlık olarakveAllahütealaya kulluk etmesi için yaratılmıştır. Ancak insan çeşitli sebeplerle Allahütealayı ve yaratılış gayesini unutmaktadır. İnsanın Allahütealayı ve yaratılış gayesini unutma hâline gaflet denir.
Gaflete birçok şey sebepolmaktadır. Cehalet ve kibir bunlardandır. Özellikle yaratılış gayesini bilmemek veölümü unutmak gafletinen önemli sebeplerindendir.
Sıhhatin ve gençliğin kıymetini bilmemek, ibadetlerini vaktinde yapmamak, tövbeyi geciktirmek, hayırlı işleri sonraya bırakmak, günaha dalmak, yapılan nasihatten faydalanmamak, malayani, faydasız şeylerle meşgul olmak, gece geç vakitlere kadarboş yere uykusuz kalıp sabahleyin namaza kalkamamak ve üzerine güneş doğdurmak, lüzumsuz şeyleresaatlerini harcadığı hâlde namaz için on onbeş dakika ayıramamak, dünyada yolcu olduğunu unutmak, sanki herkes bu dünyadan gidecek kendisi kalacakmış gibi yaşamak, her yaptığının ahirette hesabını vereceğinin farkında olmamak, hep gaflet sebebiyledir... Gaflette olan kimse hep dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeylerle uğraşır. Kıymetli ömrünübunlarla zayi eder. Hayırlı işlerle uğraşmak ona çok zor ve ağır gelir. Onun için gafletten çoksakınmak lazımdır.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
"Ey insanlar! Ölmeden önce gafleti bırakın, Allahü teâlâya dönün. Tövbe istiğfâr ederek Allah'a kulluk edin. Sizi oyalayıcı işleriniz çoğalmadan yararlı işler yapmaya gayret edin. Allahü teâlâyı çok çok anın. Rabbinizin rızâsını kazanmaya çalışın. Böyle yaparsanız, rızkınız bol olur. Kazancınız çoğalır. Yardım görürsünüz ve eksikleriniz tamamlanır."(İbn-i Mâce)
Bâyezîd-i Bistâmî(rahmetullahi teâlâ aleyh) buyur­duki: "İnsana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Bunun, gaflet olduğunu anladım. Gafletin insana yaptığı zararı, Cehennem ateşi yapmaz. Yâ Rabbî! Bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve keremin ile bu duâyı kabul eyle."
Gafletten kurtulmak için Allahütealayı ve ölümü unutmamalıdır.Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
"Lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlatınız!"
Hazret-i Lokman Hakîm, oğluna şöylebuyurdu:
"İki şeyi unut, iki şeyi unutma! Yaptığın iyilikleri unut. Sana yapılan kötülükleriunut! İki şeyi de unutma! Allahü teâlâyı unutma, bir de ölümü unutma!"
Her ne şekilde olursa olsun, Allahü teâlâyı hatırlamakgafletten kurtulmak olur. Dinin emirlerini gözeterek yapılan bütün işler, alışverişler, yiyip içmeler, gafletten kurtulmak ve Allahü teâlâyı hatırlamak olur.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanmalı fakat esiri olmamalı

Teknolojiyilüzumsuz, boş, dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeylerde kullanmak suretiyle kıymetli ömür sermayesini zayi etmemeli.   Büyük emekler ve ...

İnsanların kıymetini bilmedikleri iki nimet

Resulullah efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki:"İnsanların kıymetlerini bilmedikleri iki nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir."   ...

İsrafın sebepleri ve kurtulma çareleri

Yaptığı harcamanın israf olduğunu bilmeyenlerin ilacı, ona neyin israf, neyin israf olmadığını öğretmek ve anlatmaktır.   İsraf, fert, aile ve toplum ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı