Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Müslümanın en kıymetli ziyneti, edep ve nezaketidir

Hasan Yavaş

Tarih: 2018-07-04 / Hit: 309

En kıymetliziynet
edep ve nezakettir
 
Edep, insanı diğer mahlûkattan farklı kılan bir hususiyettir. Bu sebepledir ki, Allah dostlarının güzel vasıfları arasında,edepvenezâketin müstesnâ bir yeri vardır.
 
Edep ve nezaket medeniyeti -3-
İnsan; edep, nezâket, zarâfet ve takvâsı ile Cenâb-ı Hakk’ın katında kıymet kazanır. Edep, konuştuğun zaman dilini korumak, yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, dışarıya çıktığın zaman gözünü korumak, yediğin zaman boğazını korumak, uzattığın zaman elini korumak, yürüdüğün zaman ayağını korumak ve bütün işlerinde vaktini korumaktır.
İnsanları hayvanlardan ayıran, edep ve nezaketidir. Edep, insanı diğer mahlûkattan farklı kılan bir hususiyettir. Bu sebepledir ki, Allah dostlarının güzel vasıfları arasında,edepvenezâketin müstesnâ bir yeri vardır. Nitekim nice gönülleri terbiye eden, mânevî hayatımızı olgunlaştıran İslâm büyükleri de tasavvufu,“güzel ahlâk ve edepten ibâret” görmüşlerdir.
Seyyid Emir Gilâlhazretlerinin mânevî terbiyesi altında kâmil bir edep ve nezâketle yetişenŞâh-ı Nakşibend“kuddise sirruh”intisâbının ilk yıllarında, nefsinin gurur ve kibrini kırıp Rabbine karşı“hiçlik”hâlini lâyıkıyla hissedebilmek için, hasta,acı ve ızdırap çekeninsanlara, yaralı hayvanlara hizmet etmek ve insanların geçeceği yolları temizlemekle vazifelendirilmişti. Kendisi o zamanki hâlini şöyle anlatır:
“Hocamın emrettiği yolda uzun süre hizmet ettim. Benliğim o hâle geldi ki, yoldan geçerken, Allah’ın herhangi bir mahlûku karşısında olduğum yerde durur, önce onun geçip gitmesini beklerdim. Ondan evvel adım atmazdım. Bu hizmetim yedi sene devam etti. Buna mukâbil öyle bir hâl tecellî etti ki, onların inilti suretinde hazin hazin sesler çıkarıp Cenab-ı Hakk’a ilticâ etmelerini hissetmeye başladım.”
İşte hikmetle nurlanan gönüller için kâinattaki her şey, ilâhî kudret ve azameti ilân eden tecellîlerden ibârettir. Bu hâle kavuşabilmek için de mânevî terbiye ile rûhun rikkat ve incelik kazanması, rûhânî manzaraları görüp onlardan ibret alacak hâle gelmesi ve hikmette derinleşmesi şarttır. Zirâ akılla kavranamayan nice sırlar, hikmetle çözülür. Hikmette derinleşmeden mânevî sırlar ayân olmaz, açığa çıkmaz.
Edep, Hak yolcusunun en kıymetli azığıdır. İnsan hem dindar hem de kaba, geçimsiz ve nezâketsiz olamaz. Zirâ İslâm’ın rûh itibârıylaözü; îtikadda tevhîd/imanda birlik; amelde iseedep, istikâmet ve merhamettir. Bu itibarla denilebilir ki, bütün esaslarıyla İslâm dîni, baştan sona nezâket, zarâfet ve nezâfet ölçülerinden, yani“güzel edep”ten ibârettir.
İmâm-ı Rabbânîhazretleri buyurduki:“Edebe riâyet etmeyen hiç kimse, Allâh’a vuslat yolunda mesâfe alamaz, yâni Cenab-ı Hakk’ın dostu olamaz. Din büyüklerinin yolu, baştan sona edeptir.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Dört Büyük Halîfe’nin İslâma hizmetleri...

Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefatından sonra O’nun dört halîfesi, İslamiyeti her yere yaydılar. Allahü teâlâ onları korudu ve kuvvetlendirdi. ...

Resûlullah efendimizin mübarek hanımları -1-

Hafsa“radıyallahü anhâ”vâlidemiz hakkında şânına yakışmayan sözler sarf eden kimse, İslâm düşmanındanbaşkası değildir.   Edep ve nezaket medeniyeti -31- ...

Resûlullah'ın mübarek hanımı: Âişe-i Sıddîka vâlidemiz

Resûlullah efendimizin ikincihanımı olmakla şereflenenÂişe-i Sıddîka“radıyallahü anha”Mekke eşrafından, Kureyş’in büyüklerinden Hazret-i Ebû Bekir’in kızıdır.  ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı