Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Her zaman Allah’ın hakkını üstün tuttum"

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2018-07-07 / Hit: 282

"Dinimi dünyaya tercih ettim. Ahiret için, Allah rızasını seçtim. Her zaman Allah’ın hakkını üstün tuttum, her işimde sadece Allah’ın rızasını gözettim..."

Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden olanİmam-ı Rabbanihazretleri buyuruyor ki:
"Ehl-i beytin ve Eshab-ı kiramın hepsini sevmek, saymak lazımdır. Birini sevmemek, hepsini sevmemek olur. Çünkü, insanların en iyisi olan Resulullahın sohbeti ile şereflenmek fazileti, hepsinde vardır. Sohbetin fazileti ise, bütün faziletlerin üstündedir.İşte bunun için, Tâbiin'in en üstünü olan Veysel Karani hazretleri, Eshab-ı kiramın en aşağısının derecesine yetişemedi. Hiçbir üstünlük, sohbetin üstünlüğü kadar olamaz. Çünkü, sohbete kavuşanların imanları, sohbetin bereketi ve vahyin bereketi sayesinde, görmüş gibi kuvvetli iman olur. Sonra gelenlerden hiçbir kimsenin imanı, bu kadar yüksek olmadı."
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Ebu Bekir, İslam’ın tacıdır. Ömer, İslam’ın hullesidir (elbisesidir). Osman, İslam’ın cevahiri ile süslü imamesidir. Ali, İslam’ın güzel kokusudur.”
“Ya Rabbi! Ümmetimden eshabıma verdiğin bereketi geri tutma. Eshabımdan Ebu Bekir’e verdiğin bereketi ondan geri tutma. Eshabımı Ebu Bekir etrafında topla. Onun işlerini dağınık etme. Ebu Bekir daima senin işini kendi işleri ve meşguliyetleri üzerine tercih etmiştir. Allah’ım! Sen Ömer bin Hattabı aziz kıl. Osman’ı sabır ve tahammül üzerine kıl. Ali’ye tevfiki refik kıl.”
“Her gökte iki yüz bin melek daima, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali’nin dostlarına istiğfar ederler. Onların düşmanlarına da lanet ederler.”
***
Sahabe-i güzin toplanmışlar, kendi hâllerinden konuşuyorlardı. Birisi aralarından kalkıp, dedi ki:
-Ya Eba Bekir! Allahü teâlânın izzet ve azameti için söyle, bu mertebeye ne ile eriştin?
Buyurdu ki:
-Yemin verdiğiniz için söylemek lazımdır. Dinimi dünyaya tercih ettim. Ahiret için, Allah rızasını seçtim. Her zaman Allah’ın hakkını üstün tuttum, her işimde sadece Allah’ın rızasını gözettim ve bunun dışına asla çıkmadım.
Hazreti Ömer'e sual ettiler:
-Sen bu mertebeye ne ile eriştin?
Buyurdu ki:
-Allahü teala dilerse bir kulunu aziz eder dilerse zelil eder. Bunu hiç unutmadım.
Hazreti Osman'a sual ettiler:
-Sen ne ile bu dereceye eriştin?
Buyurdu ki:
-Kur'ân ve Sünnete uydum. Allah’ın her şeyime vâkıf olduğunu hiç unutmadım.
Hazreti Ali'ye sual ettiler:
-Sen ne ile bu dereceye eriştin?
Buyurdu ki:
-Cihad ile eriştim. 30 yıl mücahede kılıcı ile ve haşyet zırhıyla ve vera kalkanı ile, taat ve ibadet oku ile, gönül kapısında oturdum. Allah’ın rızasından başka hiçbir şeyi, gönlüme koymadım, hatırıma getirmedim...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Ehl-i sünnet itikadının esasları

“Allahü teâlâ birdir, kadîm olan zatı ile vardır. Ondan başka her şey, Onun var etmesi ile sonradan var olmuştur. Sonunda yine yok olacaklardır..."   B...

Tövbe eden, günah işlememiş gibidir...

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Çölde devesini kaybedip sonra bulan kimsenin sevinmesinden çok, Allahü teâlâ, kulunun tövbe etmesine sevinir."   ...

İftitah tekbirinin fazileti hakkında...

Bir gün, Resûlullah efendimiz namaz kılarken, bir kimse sabah namazında, iftitah tekbirine yetişemedi. Mescide gelince bu durumuResûlullah'a sordu...     ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı