Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Dinimizde sağlığı korumak

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-07-08 / Hit: 324


SOHBET ............ DİNİMİZDE SAĞLIĞI KORUMAK
Türkiye Takvimi - 06 Temmuz 2018

İnsan, hasta olmamaya dikkat etmelidir. Bunun için de, İslâmiyete uygun yaşamak lâzımdır. İslâmiyete uymakta gevşek davranarak, hasta olan kimse, ilâç almalı, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka vermeyi adamalı ve sık sık sadaka vermelidir. Perhiz yapmanın câiz ve lâzım olduğunu, Teyemmüm âyeti göstermektedir. (Su zarar verince, kullanmayın, teyemmüm edin!) meâlindeki âyet-i kerîme meşhurdur.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” şu duâyı çok okurdu: (Allahümme innî es’elüke’s-sıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı ver-rıdâe bilkaderi bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.) Bunun mânâsı; (Yâ Rabbî! Senden, sıhhat ve âfiyet ve emanete hıyânet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden râzı olmak istiyorum. Ey merhamet sâhiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!) demektir. Biz zavallılar da, ulu ve şanlı Peygamberimiz gibi duâ etmeliyiz.
Hasta olmamak için ve hastalıktan kurtulmak için, dört şeyi yapmak lâzımdır:
1- Fazla yememeli,
2- Alkollü içkileri hiç içmemeli,
3- Üzülmemeli, sinirlenmemeli,
4- Vücudu, eşyası, yiyecekleri temiz olmalıdır...
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Hazret-i Ali ile bir eve gitti. Meyve getirdiler. Hazret-i Ali’nin gözleri ağrıyordu. Meyveden kendisi yedi. Hazret-i Ali’ye; (Sen yeme! Göz ağrısına zarar verir.) buyurdu. Pişmiş pazı ile arpa getirdiler. (Bundan ye! Gözüne fayda verir!) buyurdu. Ödemi olanlara; (Su içmeyin! Suya perhiz ediniz!) buyururdu.
Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Allahü teâlâ, her hastalığın ilâcını yaratmıştır. Yalnız, ölüme çâre yoktur.)
(Hastalıkların başı, çok yemektir. İlâçların başı, perhizdir.)
(Hastalarınızı, sadaka vererek tedâvi ediniz!)
Hasan Yavaş 24.02.2016

ŞİİR............. ANNEM
Türkiye Takvimi - 08 Temmuz 2018

Tek katlı kerpiç ev, minik bahçeli,
Anacım içinde tutsak bir kuştu.
Dili hep zikirde, hayırda eli,
Kendine mini bir dünya kurmuştu.

Minnetsiz yaşadı öyle yıllarca,
Kimseden bişeycik talep etmedi,
Dilenciye bile sofralar açtı,
Candan bir gülüşe ömrü yetmedi.

O minicik ev ki, külbe-i ahzan,
Nice acıları yudumlamıştı,
Belki evlâtlarım dönerler diye,
Pencereden kırk yıl öyle bakmıştı.

Fakirler doyardı hep sofrasından,
Kimsenin kalbini incitmemişti,
Çay eksik olmazdı hiç sobasından,
İkramı, sevgisi hiç bitmemişti.

Elinden düşmezdi kelam-ı kadim,
Duâlar ederdi gözlerinde nem,
Binlik tesbihini hediye aldım,
Duâya sığındı ömrünce annem.

Dilinde ne gıybet, ne dedikodu,
Herkese hüsn-ü zan, herkese duâ,
Ne güzel insandın sen güzel annem,
Benzerdin tertemiz, havaya suya.

Nihayet, gün gelip vakit dolunca,
Kalbimiz bin parça, ciğer bin pare,
Bir sonbahar günü usulca koyduk,
Kırk yıl her Perşembe gittiği yere.
Ahmet Sırrı Arvas


TARİH............. ÇÖL ALTINDAKİ KANALLAR
Türkiye Takvimi - 07 Temmuz 2018

Karız Kanalları, Orta Asya’da, Turfan bölgesinde yapılmış yeraltı su şebekesidir. Çölün altına yapılan bir mühendislik harikası olan bu kanallar, Dünya uygarlık tarihinin en önemli keşiflerinden biridir. Deniz seviyesinin altında olan Turfan vilayetinin merkezi olan Turfan şehri, kurak bir bölgede bulunuyor. Bölgedeki su sıkıntısından dolayı, bu kanallar 2.200 yıl önce Uygur Türkleri tarafından yapılmıştır. Tanrı Dağlarından akan kar sularını, Türkler 60 km çölün altından yapılan kanallarla Turfan’daki yerleşim birimlerine götürüyor. Çinliler bu kanalları ülkelerindeki üç harikadan biri olarak gösteriyorlar. Kanalın derin yeri 110 metreden başlıyor. Kanallar çölün altından ağ gibi örülmüş. Kuyu kanalları olarak adlandırılan bu kanallara aralıklarla açılan kuyularla tarım alanları da sulanıyor. Bu bölge çöl oldu-ğundan suyun aşırı sıcaktan buharlaşmaması için bu kanallar yeraltında inşa edilmiş. Şu anda bile, Turfan’ın su ihtiyacının % 30’u, bu kanallardan sağlanıyor.
Bu kanallar 1,5 metre yükseklikte, 60-70 cm genişlikte inşa edilmiş ve günde 858 metreküp su taşıyor. Ancak bugün bu oran üçte bire düşmüş durumda.İçerik,

  

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âh yazık!

  Aşağıdaki şi’r, mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”[1] fârisî dîvânından bir parçanın tercemesidir: ÂH YAZIK! Hakikat K...

Bütün bunlar olacak birgün

  BÜTÜN BUNLAR OLACAK BİRGÜN Türkiye Takvimi - 18 Kasım 2018 Uzak de­ğil dost­lar, bu yo­lun so­nu, Bu sa­yı­lı gün­ler bi­te­cek bir­gün. Ölüm var­d...

Mevlid kandilinizi tebrik ederiz

  BUGÜN................... MEVLİD KANDİLİ Türkiye Takvimi - 19 Kasım 2018 Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı