Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"İnşallah burada kalırsınız"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-07-12 / Hit: 368

İstanbul'da yaşayıp 1876'da vefat eden büyük velîFeyzullah Efendi’nin kabr-i şerîfi, Halıcılar semtindeki dergâhındadır.
Bir gün bu zâtın huzûruna, o yerin kadısı geldi.
Ve arz etti ki:
“Hocam, tâyinim çıktı. Falan yere gideceğim. Hakkınızı helâl edin. Yarın sabah yola çıkmam gerekiyor.”
Velî zât düşündü.
Ve kadıya dönüp;
“İnşallah burada kalırsınız”buyurdu.
Kadı Efendi şaşırdı!
“Ama hocam tâyinim çıktı, ben de tebellüğ ettim... Bu iş kesinleşti. Yarın yola çıkıyorum” dedi.
Feyzullah Efendi;
“Senin yerin burası. Bir yere gitmeyeceksin!”buyurdu
Kadı, şaşkın bir hâlde idi.
Elini öpüp, ayrıldı huzurdan.
Çıkar çıkmaz, mahkeme kâtibiyle karşılaştı kapıda.
Kâtip, nefes nefeseydi:
“Kadı Efendi, ben de sizi arıyordum.”
“Hayrola ne var?”
“Sizin tâyininiz kaldı. Başkası tâyin edildi oraya.”
“Başkası mı?”
“Evet, siz burada kaldınız, haberiniz olsun.”
Kadı bu haberi aldı.
Ve kendi kendine;
“Hey güzel Allah'ım! Bizim bilmediklerimizi, dostlarına bildiriyorsun"dedi.
  •  
 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Şu mukaddes yerde Allah'tan kork!.."

Halîfe Abdülmelik, hac için Mekke'ye gitmişti. Atâ bin Ebî Rebahhazretleri de o sırada Mekke-i Mükerreme'de bulunuyordu. Halîfenin geldiğini işitti. Onu...

“Beni tanıyor musun?”

Tâbiîn’in büyüklerindenAtâ bin Ebî Rebahhazretleri, bir gün sohbetinde; "Allah'ın kullarını sevindirin"buyurdu. Ve şunu anlattı: Bir kimse bir...

Zikir meclisi nedir?

Tâbiîn’in büyüklerindenAtâ bin Ebî Rebahhazretleri, 114 (m. 732) senesinde vefât etti. Bu büyük zâta; "Efendim, zikir meclisi nedir?"diye sordular...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı