Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kisra'nın tacı ve Hazret-i Süreka

Mehmet Said Arvas

Tarih: 2018-07-12 / Hit: 368

Ve Harp başlar...Kisra'nın silah ve asker üstünlüğütartışılmaz. Bir harbin kazanılması için ne lazımsa hepsi onlarda.Müslümanların yüzde birşansı bile yoktur, sebeplere bakılırsa!..
 
(Geçen haftadan devam...)
Devir,Hazreti Ömer devri... Müminler İran yolunda... Medine'den çıkan ordu fersahlarca yürür, ne takat kalır ne mecal. Apayrı bir iklim, ayrı bitki örtüsü, değişen havalar.
Halbuki Acemler zinde ve ferahtırlar. Silah ve asker üstünlükleri tartışılmaz. Bir harbin kazanılması için ne lazımsa hepsi onlarda.Müslümanların yüzde birşansı bile yoktur, sebeplere bakılırsa...
Sad bin Ebi Vakkas, Rüb'i bin Amir'i (radıyallahüanhüm) Rüstem'e yollar. Ünlü komutan sorar "Hayrola?"
-Arabistan'dan geliyoruz. Hicaz'dan!
- Ne istiyorsunuz?
- İnsanları Allahü teâlâdan başka şeylere tapmaktan kurtarmak, İslamın adaleti ile tanıştırmak, dünya ve ahiret genişliğine kavuşturmak...Size üç teklifimiz var:
Eğer Kelime-i şehadet getirirseniz kardeş oluruz, döneriz yurdumuza.
- Biz Müslüman olmayız.
- Öyleyse cizye verin.
- Siz kimsiniz ki vergi istiyorsunuz?
- Savaşacağız o zaman!
- Muharebe mesele değil de şimdi cesetleriniz sahraya yayılacak. Çürüyüp kokacaksınız iş çıkaracaksınız başıma...
- Onu Allah bilir, kılıç kılıca çarpmadı ki daha.
***
Ve Harp başlar... Kisra askerini teşvik için meydana çıkar, bir sahabe onu öldürür, İran ordusu dağılır, Müslümanlar görülmemiş bir zafer kazanırlar.
Bu, onlar için beklemedikleribir yenilgiydi. Kırkpınar'da bir çocuğunKoca Yusuf'u sırtüstü yere vurması gibi bir durumdu... Pers gururları incinmişti.Eğer Romalılara yenilseler bu kadar üzülmezlerdi.İşte Hazret-i Ömer düşmanlığının sebebi de budur aslında... Batılı tarihçiler hadiseyi anlayamaz, tuhaf izahlar yaparlar. Yok Arap kabileleri birbirleriyle savaşa savaşa cenkte ustalaşmışlardı da filan... Halbuki öyle bir güçleri olsa Ebrehe'ye karşı koyarlardı.
Neyse... İran hazineleri Medine-i Münevvere'ye taşınır. Hazret-i Ömer, Kisra'nın tacını görünce "Hicret günleri"ni hatırlar.
- Nerede Süreka?
- Buradayım ya Emir'el-mü'minin.
- Resulullah, bu tacı vadetmiş miydi sana?
- Etmişti.
- Gel öyleyse, emanetini al!
Hazret-i Ömer emaneti Sürâka bin Mâlik’e verir.
Hazret-i Süreka, bu sırada Resul-i ekremin seneler önce buyurduğu mübârek sözü hatırlayıp, bu mucize karşısında ağlarveağzından şu iki kelime dökülür:
"Sadaka Resulullah!"(Resulullah doğru söyledi...)
Allahü teala o mübarek zatları bizlere şefaatçi eylesin. Âmin...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

O “zeyn-ül mecalis” yani meclislerin ziyneti idi...

Enver Ağabey’imiz; binlerce kişiye iş verdi, Ehl-i sünnet itikadını anlatan milyonlarca kitabı çeşitli dillere tercüme ettirerek dünyanın en ücra köşesine kadar ula...

Rabbimizin verdiği en büyük nimet...

Aklımızınermediği şeyler çoktur. Bunu yüce Rabbimiz bildiği içinen büyük nimet olarak bizlere peygamberleri gönderdi...     Rabbimizin üzerimizdeki nime...

Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları...

Üzerimizde,annemizin, babamızın, hocalarımızın hakkı var, komşu hakkı var, evlatlarımızın hakkı var, hatta hayvanların bile hakkı vardır...     Üzerimiz...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı