Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-07-15 / Hit: 392

 Allah yolunda şehit olanları ölü sanmayınız, onlar diridirler.
(Âl-i İmrân sûresi: 169)

15 TEMMUZ 2018
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - Devlete karşı yapılan darbe teşebbüsü önlendi (2016)


GÜNÜN TARİHİ.............. DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
Türkiye Takvimi - 15 Temmuz 2018

15 Temmuz darbe teşebbüsünün amacı; meşru otoriteyi ortadan kaldırmak, devleti, hükümeti ele geçirip yabancı güçlerin egemenliğine bırakmak, Ortadoğu yeniden dizayn edilirken, Türkiye’yi aktör olarak dışarıda bırakmak, ülke topraklarının bir kısmında; PYD, YPG işgaline zemin hazırlamak, anayasayı değiştirmek, kaos, iç çatışma yaşatarak ülkeyi Suriye gibi yönetilemez noktaya getirmekti.
Cumhurbaşkanımız’ın vatandaşları demokrasiye sâhip çıkmaya davet etmesi, Başbakan’ın şahsında hükümetin dirayetli duruşu, halkla bütünleşen kucaklayıcı, yönlendirici açıklamaları, TBMM’nin ortaya koyduğu güçlü iradenin, parti liderlerinin ve siyaset kurumlarının yaptığı açıklamalar ve medyanın, darbeye zamanında bir bütün olarak karşı çıkması, milletin canı pahasına da olsa; uçak, helikopter ve tank ateşinin önüne geçmesi ve polis teşkilatının ilk defa kararlı şekilde demokrasinin ve meşru otoritenin yanında durması darbeyi engelledi. 249 şehit, 2193 kişi gâzi oldu.


15 TEMMUZ MARŞI
15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı,
Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı.
Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet,
Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet.
Başkomutan emir verdi: İnin meydana!
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!
Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı,
Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı.
Milyonların ayak sesi titretti yeri,
Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri.
Yerden, gökten o hainler ölüm saçarken,
Nice canlar şehit düştü bayrak açarken.
Kimi tanka kafa tuttu kimi silaha,
Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha,
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına,
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına.
Demokrasi destanında şahitler biziz,
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…

Hanefi Söztutan

 

İçerik

 

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âh yazık!

  Aşağıdaki şi’r, mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”[1] fârisî dîvânından bir parçanın tercemesidir: ÂH YAZIK! Hakikat K...

Bütün bunlar olacak birgün

  BÜTÜN BUNLAR OLACAK BİRGÜN Türkiye Takvimi - 18 Kasım 2018 Uzak de­ğil dost­lar, bu yo­lun so­nu, Bu sa­yı­lı gün­ler bi­te­cek bir­gün. Ölüm var­d...

Mevlid kandilinizi tebrik ederiz

  BUGÜN................... MEVLİD KANDİLİ Türkiye Takvimi - 19 Kasım 2018 Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı