Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Allahım, takvâyı bunlara azık et!"

Vehbi Tülek

Tarih: 2018-07-20 / Hit: 220

Bir adamEshâb-ı kirama şöyle dua etti: “Allahım, takvâyı bunlara azık et. Bunları işlerinde hidâyette kıl”
 
Nûreddîn ibn-i Gânim Makdisî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. Aslen Kudüslüdür. 920 (m. 1514)'de Kâhire’de doğdu. 1004 (m. 1595)’de Kâhire’de vefât etti. Şöyle nakletti:
Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem),“Kadınlarınız azdığı, gençleriniz isyana daldığı ve sizler de cihâdı terk ettiğiniz zaman, hâliniz nice olur?”buyurdu. Eshâb-ı kiram“Böyle şey olacak mı, yâ Resûlallah?” diye sorduklarında, Resûl-i ekrem“Evet, varlığım kudret elinde olan Allaha yemîn ederim ki, bundan daha kötüsü olacaktır”buyurdu. Eshâb-ı kiram“O hangisidir, yâ Resûlallah?” diye suâl ettiler. Resûl-i Ekrem“Yâ ma’rûf ile emr ve münkerden nehyetmediğiniz zaman, hâliniz nice olur?”buyurdu. Eshâb-ı kiram“Bu da mı olacak, yâ Resûlallah? diye suâl ettiklerinde, Resûl-i ekrem“Evet, bu ve bundan daha şiddetlisi olacak”buyurdu. Eshâb-ı kiram“O hangisidir, yâ Resûlallah?” diye sordular. Resûl-i Ekrem“Ya kötülük ile emredip, iyilikten menettiğiniz zaman, hâliniz nice olur?”buyurdu. Eshâb-ı kiram“Yâ Resûlallah, böyle şey de olacak mı?” dediler. Resûl-i Ekrem“Evet, nefsim kudret elinde olan Allaha yemîn ederim ki, bunun daha fenâsı olacaktır. Allahü teâlâ şöyle buyurur:“Zâtıma kasem ettim; onlara öyle bir fitne ve belâ veririm ki, halîm olanları da şaşırır.”
Adamın biri, güneşin altında, kızgın kumlar üzerinde, çıplak olarak kendisini dağlayıp duruyordu. Bu sırada Resûl-iekremi bir ağacın gölgesinde gölgelenirken görünce, hemen yanına giderek "Nefsim azdı, onu terbiye için böyle yapıyorum"dedi. Resûl-i ekrem“Böyle bir mecbûriyetin yoktu, fakat senin için gök kapıları açıldı. Allahü teâlâ seninle, gökdeki meleklere iftihar ediyor”buyurdu ve Eshâbına dönerek“Bundan azıklanın, yanibunun duâsından yararlanın”buyurdu. Bunun üzerine orada bulunanlardan biri“Bana duâ et” diğeri, “Bana duâ et” diye ileri atılınca, Resûl-i Ekrem“Hepsine birden duâ et”buyurdu. Adam“Allahım, takvâyı bunlara azık et. Bunları işlerinde hidâyette kıl” diye duâ etti. Resûl-i ekrem de“Allahım, bunu doğrula”diye duâ etti. Adam da devamla“Allahım, varacakları yeri Cennet et” diye duâ etti.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Bu mescidde sesini yükseltme!"

"Vefât ettikten sonra da Resûlullaha hürmet, hayatlarındaki hürmet gibidir."   Muslihuddîn Mustafa Efendi Osmanlı müderris ve kadısıdır. Mimârzâde...

"Beni kimseye muhtaç etme yâ Rabbî!.."

"Yâ Rabbî!Beni kimseye muhtaçetme! İhsânınla, kendi isteklerimi bile arzu etmeyeyim."   Kâsım Ali Bedahşî hazretleri Hindistan’da yetişen büyük ve...

"Muhtaç olanlara yardım edebilirsin"

“Bir adam, babama seksen altın emanet edip,cihâda gitti. O günlerdeMedine’de kıtlık oldu..."   Kâdızâde Kâsım Efendi Osmanlı âlimlerdendir. Kastamonu’d...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı