Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Doğru kitapları okumanın önemi

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-08-07 / Hit: 234

Faydasız kitap, [roman, gazete, mecmua, hikâyeler] okumak, lüzûmsuz şeyler konuşmak, dünyâ sevgisini arttırır.
 
Meşhûr âlim Hüseyin Vâız-ı Kâşifî'nin oğlu olanAlî Bin Hüseyin'in (rahmetullahi teâlâ aleyhimâ) [867-939 (m. 1462-1533)]Fârisî "Reşehât"kitâbı çok kıymetlidir. Şeyh Ahmed bin Allân-ı Mekkî ve sonra Muhammed Murâd-ı Kazânî tarafından Arabîye tercüme edilmiştir. Üçüncü Murâd Hân zamânında, 993 [m. 1584] senesinde de, Muhammed Şerîf-i Abbâsî tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Türkçesi çeşitli târîhlerde basılmıştır.Seyyid Abdülhakîm Efendi"Bu kitap, eline geçip okuyan, dünyânın en tâlihli insanıdır. Reşehât okumak, insanın ihlâsını arttırır"buyurmuştur.
Bu"Reşehât"ta, Sa’düddîn-i Kâşgarî,Hâce Muhammed Pârisâ'dannaklen buyuruyor ki:
"İnsanı, Allahü teâlâdan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı, kalbin kararması, hasta olması, yanidünyâ sevgisinin kalbe yerleşmesidir. Bu sevgi,kötü arkadaşlardan ve lüzûmsuz şeyler seyretmekten hâsıl olur.Faydasız kitap, [roman, gazete, mecmua, hikâyeler] okumak, lüzûmsuz şeyler konuşmak, bu sevgiyi arttırır. Kadın ve kadın resimleri, [resimli mecmua, filmler, televizyon] seyretmek, şarkı, çalgı, [kadın sesleri] dinlemek, bu sevgiyi kalpte yerleştirir. Bunların hepsi, insanı Allahü teâlâdan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması, Allahü teâlâyı unutmasıdır.Allahü teâlâya kavuşmak isteyenlerin, bunlardan sakınmaları, nefsi kuvvetlendiren, azdıran her şeyden ictinâb etmeleri lâzımdır. Allahü teâlânın âdeti şöyledir ki, kalbi temizlemeye ve nefsi ezmeye çalışmayanlara, zevklerini, şehvetlerini bırakmayanlara bu nimeti ihsân etmez."
İslâm âlimleri buyuruyorlar ki:"Erkek olsun, kadın olsun, her insanın, her sözünde, her işinde, Allahü teâlânın emrlerine, yanifarzlara ve yasak etdiklerine [harâmlara] uyması lâzımdır. Bir farzın yapılmasına, bir harâmdan sakınmaya ehemmiyet vermeyenin îmânı gider, kâfir olur. Kâfir olarak ölen kimse, kabirde azapçeker. Âhirette Cehenneme gider; Cehennemde sonsuz yanar. Affedilmesine, Cehennemden çıkmasına imkân ve ihtimâl yokdur. Kâfir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işte kâfir olmak ihtimâli çoktur.Küfürden kurtulmak da çok kolaydır.Küfrün sebebi bilinmese dahi, her gün bir kerre (Yâ Rabbî! Bilerek veyâ bilmeyerek küfre sebepolan bir söz söyledim veyâ iş yaptım ise, nâdim oldum, pişmân oldum. Beni affet)diyerek tevbe etse, Allahü teâlâya yalvarsa, muhakkak affolur. Cehenneme gitmekten kurtulur.Cehennemde sonsuz yanmamak için, her gün muhakkak tevbe etmelidir. Bu tevbeden dahâ mühim bir vazîfe yoktur. Kul hakkı bulunan günâhlara tevbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namâzlara tevbe ederken de, farzları kazâ etmek lâzımdır."

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı