Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İyilik yap, denize at

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-08-08 / Hit: 287

 MENKIBE............ İYİLİK YAP DENİZE AT
Türkiye Takvimi - 09 Ağustos 2018

Büyük evliyâlardan olan Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri bir gün deniz kenarında gezerken bir Mecusî, yanına bol miktarda yem almış, denizdeki balıklara yem atarken aralarında şöyle bir konuşma geçer:
- Ne yapıyorsun böyle?
- Sevap kazanmak için balıklara yem atıyorum.
- Senin sevap kazanman için, evvela îmân etmen lâ-zım. Sen Müslüman değilsin ki, hangi sevaptan bahsedi-yorsun?
- Peki benim bu balıklara yem verdiğimi o bahsettiğin Allah görüyor mu?
- O’nun bilmediği, O’nun görmediği bir şey yoktur.
- Bu da bana yeter.
Aradan 3-5 sene geçer, Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri hacca gider, tavaf ederken bakar, deniz kenarında balıklara yem atan Mecusî de tavaf ediyor. Cüneyd-i Bağ-dâdî hazretleri sormuş:
- Buralarda senin ne işin var?
- O beni gördü.
- Nasıl gördü?
- Sen gittikten sonra içimde bir nûr parladı, baktım, balıkların hepsi Kelime-i şehâdet getiriyor. Ağaçlara baktım, Kelime-i şehâdet getiriyor, ben de Kelime-i şehâdet getirmeye başladım. Senin Rabbin beni gördü. O gör-düğü için de buraya geldim. Sana şöyle bir nasihatta bulunacağım:
“İyilik yap denize at, balık görmezse Hâlık görüyor.”


ŞİİR............. ASKER MEKTUBU
Türkiye Takvimi - 08 Ağustos 2018

Kara gözlüm, efkarlanma gül gayri,
İbibikler, öter ötmez ordayım!
Mektubunda diyorsun ki: “Gel Gayri!”
Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım!

Ah çekerim resmine her bakışta,
Bir mahzunluk var o boyun büküşte,
Emin ol ki, her sigara yakışta,
Sanki, duman tüter tütmez ordayım!

Mor dağlara, karargâhlar kurulur;
Eteğinde bölük bölük durulur,
On dakika istirahat verilir;
Tüfekleri çatar çatmaz ordayım!

Dağlar taşlar bu hasretlik derdinde,
Sabır, sebat etmez gönül yurdunda,
Akşam olur, tepelerin ardında,
Daha güneş batar batmaz ordayım!

Aramıza dağlar girmiş koskoca,
Meraklanma, gönlüm dağlardan yüce,
Bir gün değil, beş gün değil, her gece,
Yatağıma yatar yatmaz ordayım!

Bahar geldi; koyun, kuzu koklaştı,
İki aşık, senelerdir bekleşti,
Kara gözlüm, düğün dernek yaklaştı,
Vatan borcu biter bitmez ordayım!
Bekir Sıtkı Erdoğan

HAYVANLAR ÂLEMİ............... ÇÖL HAYVANI DEVE
Türkiye Takvimi - 10 Ağustos 2018

Öyle bir vücuda sâhipler ki; açlık ve susuzluğa günlerce dayanır, günler boyu, sırtında yüzlerce kilo ağırlıkla yol katedebilir. 8 gün aç-susuz kalabilir. Bu süre içinde toplam ağırlığının %22’sini kaybeder. Kalın kürkü sayesinde, yazın +50 derece, kışın ise -50 dereceye kadar soğuğa dayanabilir. Susayıp su bulunca, 10 dakika içinde ağırlığının üçte biri kadar suyu içebilir.
Çok büyük ve kıvrımlı burun mukozası sayesinde, havadaki nemin %66’sını tutabilir. Vücut ağırlığının beşte biri kadar yağ depolu hörgücü, devenin kıtlık anında periyodik olarak beslenmesini sağlar. Kürkü, vücudunu sıcağa ve soğuğa karşı koruyan, su kaybını azaltan kalın ve keçeleşmiş tüylerden meydana gelmiştir. Burnu ve kulakları, kum ve tozdan korunması için uzun kıllarla kaplıdır. Kirpikler, kapan gibi içiçe geçerek, gözü şiddetli kum fırtınalarına karşı tam bir korumaya alırlar. Uzun boynu yerden 3 metre yükseklikteki yaprakları bile yemesine imkân tanır. Ayaklar, esnek bir yastıkla birleşmiş iki parmakla donanmıştır ve kuma batmadan yürüyebilmesi için geniştir. Her türlü arazi şartına uygundur. Dizler bir boynuz kadar sert ve kalın bir zardan meydana gelen nasırla kaplıdır. Kan ve hücre yapısı da, çöl şartlarında uzun süre susuz yaşayabilmesini sağlar. Zor şartlarda günde sadece 2 kg kuru otla bir ay boyunca yaşayabilmektedir. Devenin ağız ve dudak yapısı, ayakkabı köselesini delecek kadar sivri dikenleri bile rahatlıkla yiyebileceği şekildedir. Dört gözlü midesi ve sindirim sistemi ise önüne çıkan herşeyi öğütebilecek kadar güçlüdür. Her gıdadan faydalanabilecek şekilde üstün bir sindirim sistemine sâhip olmasıdır. Devenin dili ve yarık dudağı, sivri dikenleri bile çiğneyip yutabilecek şekilde kalın mukozayla kaplıdır. Mide salgıları da; ip, tahta, kağıt gibi aslen gıda maddesi olmayan nesneleri bile eritecek kadar güçlüdür. Sahiplerine karşı sadık ve zor şartlara karşı sabırlı canlılardır. Bir çocuk onları çökertmek istese diz çöküp sırtına bindirirler. Buna mukabil kendilerine kötülük edildiği zaman asla unutmazlar.

İçerik
 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âh yazık!

  Aşağıdaki şi’r, mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”[1] fârisî dîvânından bir parçanın tercemesidir: ÂH YAZIK! Hakikat K...

Bütün bunlar olacak birgün

  BÜTÜN BUNLAR OLACAK BİRGÜN Türkiye Takvimi - 18 Kasım 2018 Uzak de­ğil dost­lar, bu yo­lun so­nu, Bu sa­yı­lı gün­ler bi­te­cek bir­gün. Ölüm var­d...

Mevlid kandilinizi tebrik ederiz

  BUGÜN................... MEVLİD KANDİLİ Türkiye Takvimi - 19 Kasım 2018 Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı