Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İmanı kuvvetli olanlar Allahü teâlâyı çok sever

Hasan Yavaş

Tarih: 2018-08-15 / Hit: 305

 


Muhakkak ki Allahü teâlâyı sevmenin kuvveti, iman kuvveti derecesindedir. İman ne kadar kuvvetli olursa sevgi de o kadar kuvvetli olur.

Edep ve nezaket medeniyeti -9-
Rabbimizi çok sevmek, Ona imanımızın temel şartıdır. Ona karşı edebimizin, saygımızın en yüksek derecesidir. Nihayet bu sevgi, aşk derecesine çıkınca, âşıklar gibi sevgilisinin köyünü, mahallesini, evinin duvarlarını da çok sevmeye başlar. Muhakkak ki Allahü teâlâyı sevmenin kuvveti, iman kuvveti derecesindedir. İman ne kadar kuvvetli olursa sevgi de o kadar kuvvetli olur. Kısacası, Allahü tealaya isyan edip karşı geleni, kendine yapmış gibi kabul edip, muhalefeti miktarınca onu sevmez. Emirlere uyması kadar da onu sever. Ona karşı böyle olduğu; onunla görüşmede, oturmada, kalkmada ve konuşmada belli olur. Bunun için Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: (İmanın temeli ve en kuvvetli alâmeti; Müslümanları sevmek, Müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemektir). Cenâb-ı Hak, İsa aleyhisselâma buyurdu ki: (Eğer gökte ve yerlerde bulunan bütün mahlûkların ibadetlerini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarımdan uzaklaşmadıkça hiç faydası olmaz.)
Hazret-i Ebû Bekir “radıyallahü anh” vefat edeceği zaman, kızı ve Peygamber Efendimizin hanımı olan Âişe “radıyallahü anhâ” vâlidemiz içeri girdi ve; “Babacığım! İşte yıkanmış temiz bir kefen getirdim” dedi. Babası şöyle cevap verir: “Yavrum! Yıkanmış kefeni bırak! Müslüman olduğum ilk gün üzerimde bulunan kaba elbisemi bana kefen yap! Çünkü çoğu zaman, Allah sevgisinin verdiği korku ile ağlar, gözyaşlarımı o elbiseye silerdim. Allahü teala, o gözyaşlarımın hürmetine belki bana rahmet eder.”
Allahü teâlâyı sevmek çok kıymetli bir cevherdir. Sevgiliden şikâyet olunmaz. Bunun için sevgiliden gelen her şeyi gülerek, sevinerek karşılamak lazımdır. Ondan gelenlerin hepsi tatlı gelmelidir. Sevgilinin sert davranması, aşağılaması, ikram, ihsan ve yükseltmek gibi olmalıdır. Hatta kendi nefsinin böyle isteklerinden daha tatlı olmalıdır. Seven böyle olmazsa, sevgisi tam olmaz.
Hakiki Allah sevgisine kavuşmak için de önce Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde bildirildiği ve İslam âlimlerinin kitaplarında yazılıp açıklandığı gibi iman etmelidir. Sonra bütün sözlerini, işlerini, onların bildirdiklerine uydurmalıdır. İslâmiyetin emirlerine yapışmalı, yasaklardan sakınmalıdır...
Allah sevgisinin en yücesine kavuşan kimse, bütün insanlara karşı sevgi dolu, merhametli ve şefkatlidir. Herkese yardım ve iyilik etmeyi sever. İnsanlarda kusur aramaz. Hep kendi kusurlarını görür. Herkese karşı tatlı dilli ve güler yüzlüdür. Arkadaşlarında ve sevdiklerinde fâni olur. Yani onları kendisine tercih eder. Allahü teâlânın emir ve yasaklarını yerine getirmekte hiç zorluk çekmez. Kâmil, tam ve olgun insan da ancak böyle olur...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Dört Büyük Halîfe’nin İslâma hizmetleri...

Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefatından sonra O’nun dört halîfesi, İslamiyeti her yere yaydılar. Allahü teâlâ onları korudu ve kuvvetlendirdi. ...

Resûlullah efendimizin mübarek hanımları -1-

Hafsa“radıyallahü anhâ”vâlidemiz hakkında şânına yakışmayan sözler sarf eden kimse, İslâm düşmanındanbaşkası değildir.   Edep ve nezaket medeniyeti -31- ...

Resûlullah'ın mübarek hanımı: Âişe-i Sıddîka vâlidemiz

Resûlullah efendimizin ikincihanımı olmakla şereflenenÂişe-i Sıddîka“radıyallahü anha”Mekke eşrafından, Kureyş’in büyüklerinden Hazret-i Ebû Bekir’in kızıdır.  ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı