Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Nasıl yaşarsak öyle ölürüz...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-09-18 / Hit: 139

Zaman, Allahü teâlânın bizlere lütfettiği en büyük sermâyedir.Dünyâ ve âhiret saâdetini kazanmak, bu sınırlı zamanı iyi kullanmaya bağlıdır.
 
Bu dünya, bir imtihân yeridir.Bu imtihânda muvaffak olabilmek için,İslâmiyetin emrettiği gibi inanmak, yasaklanan şeylerden kaçınmak ve farz kılınan ibâdetleri yapmak lâzım ve şarttır. Zaman, Allahü teâlânın bizlere lütfettiği en büyük sermâyedir.Dünyâ ve âhiret saâdetini kazanmak, bu sınırlı zamanı iyi kullanmaya bağlıdır.
Sevgili Peygamberimiz, bir hadîs-i şerîflerinde"Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz; nasıl ölürseniz, öyle haşrolunursunuz"buyurmuşlardır. İki cihanda mesutve bahtiyâr (mutlu) olabilmek için,bu dünyada yaşarken, âhirette hesâbı verilebilecek bir ömür sürmeklâzımdır.Âhiret saâdetine kavuşabilmek için, Allahü teâlânın ve son Peygamberinin emirlerine uymak yegâne çâredir; bundan başka herhangi bir çâre yoktur.
Bir şâir,çok güzel bir şiirsöylemiştir:
"Yâdında mı doğduğun günler?
Sen ağlar idin, gülerdi âlem...
Öyle bir ömür geçir ki, olsun
Mevtin sana hânde, halka mâtem..."
Burada, tavsiye edilen şudur:"Öyle bir ömür geçir ki, ölürken sen gül, arkanda kalanlar ağlasınlar."
Sevgili Peygamberimiz:“Ameller, sonlarına göre değerlendirilir”buyurmuştur. Bir hukuk âbidesi olan“Mecelle”de de“Hüküm sona göre verilir”denilmektedir.
Bazı hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur:
“Şu iki şeyden daha iyisi yoktur: Allah’a îmân ve Müslümânlara faydalı olmak(Onun kullarına iyilik etmek). Şu iki şeyden de daha kötüsü yoktur: Şirk ve Müslümânlara zarar vermek(insanlara kötülük etmek).”[Deylemî]
“En iyi kimse, kendisinden hep iyilik beklenendir.”[Tirmizî]
“Kavmin efendisi, onlara hizmet edendir”ve“İyilik etmek ömrü uzatır”[Taberânî]
Bir hadîs-i şerîfte:“Kişi sevdiği ile berâberdir”buyurulmuştur. Bu dünyâda kimi seversek, âhirette onunla beraber olacağız. Onun için dâimâ iyi kimseleri sevmeye ve onlarla beraber olmaya gayret etmeliyiz.Allahü teâlânın sevdiği şeyleri ve kimseleri sevmek, sevmediklerini sevmemek, îmânın alâmeti ve temelidir; bu hâl, bizim de yüce Allah tarafından sevilen insanlardan olmamızı sağlar.İslâm âlimleri buyuruyorlar ki:“İnsan, seveceği kimseyi iyi seçmeli, ona göre sevmeli.”
Ebû Ali Cürcânî(rahmetullahi aleyh) isimli büyükâlim ve velîbuyurmuştur ki:
“Bir kulun, Allahü teâlânın beğendiği işleri kolayca yapabilmesi, Sünnet-i seniyyeye göre hareket etmesi, sâlih kimseleri sevmesi, eş-dost ile güzel geçinmesi, Allah rızâsı için insanlara iyilik yapması, Müslümânların işini görmesi ve vakitlerini Allahü teâlânın dînine hizmetle geçirmesi, saâdet alâmetlerindendir.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Allahü teâlâya mekân tahsis etmek küfürdür!

"Fırak-ı dâlle"denilen bazı bozuk fırkalar,Cenâb-ı Hakk'a, maalesef,layık olmayan bazı sıfatlar yüklemişler, meselamekân tahsis etmişlerdir!..    ...

Allahü teâlânın sıfatları

"Allahü teâlânın mekânı yoktur; zamanlı değildir. Bir şeye girmiş, bir yere yerleşmiş değildir. Hudûdlu, bir şeyle çevrilmiş değildir."   Geç...

Allahü tealanın sıfatlarına dair...

İnsanlar kendiliklerinden ne tasavvur, tahayyül ve tefekkür ederlerse etsinler,Allahü teâlâ, onların o hayal ve düşüncelerinden münezzehtir.   Dünkü makalem...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı