Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Hayvan hakları hakkında...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-10-09 / Hit: 94

Horoz dövüşü, deve güreşi ve boğa güreşi gibi hayvanlara hançer saplayarak yapılan gösteriler, İslâm dinine göre harâmdır.
 
Günümüzde maalesef ihmâl edilen hususlardan biri de hayvan haklarıdır. Hattâ zaman zaman, gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda ve internette hayvanlara eziyet eden insanların haberlerine rastlamaktayız. Hâlbuki bu konuda, mukaddes dînimizin çok mühim beyânları, emirleri ve yasakları vardır. Bugünkü makâlemizde, sizlere, onların bir özetini takdîm etmeye çalışacağız.
İbn-i Abbâs(radıyallahü anhümâ) anlatıyor: Peygamberimiz (aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur:“Hiçbir canlıyı(eğlence ve spor) atışlarınıza hedef/nişân yapmayınız.”[Müslim, Sayd 58, (1957);Tirmizî, Sayd 1, (1475);Nesâî, Dahâya 41, (7, 238, 239)]
Abdullah İbn-i Ca'fer İbn-i Ebî Tâlib(radıyallahü anhümâ) şöyle anlatmıştır: Resûlüllah (aleyhissalâm), birkeçiyi(eğlence ve spor maksadıyla) hedef yaparak ok atmakta olan bir kalabalığa rastlamıştı. Bu hâlden hiç hoşlanmadı ve “Hayvanlara eziyet vermeyiniz/etmeyiniz!buyurdu. [Nesâî, Dahâyâ 42, (7, 239)]
Abdullah İbn-i Ömer(radıyallahü anhümâ) da, birtavuğuhedefedikerek, ona ok atan bir grup gencin yanından geçti; onun gelmekte olduğunu gören gençler dağıldılar. Bunun üzerine İbn-i Ömer:
- Butavuğu kim hedef/nişângâhyaptı? İyi bilin ki, Peygamber Efendimiz,canlı ‎ bir hayvanı,‎atış‎‏ hedefi edinenlere lânet etti, dedi.[Buhârî, Zebâih ve Sayd, 5090;Müslim, Sayd ve Zebâih, 3618].
Binâenaleyh,boğa güreşleriadı altında,hayvanlara hançer saplayarak yapılan gösteriler de, İslâm dinine göre harâmdır, hayvan hakları ihlâline girmektedir.
Ayrıca bazı yerlerde de, maalesefhoroz dövüşü, deve güreşi, boğa güreşi, köpeklerin boğuşturulmasıgibi uygun olmayan işler yapılmaktadır; bunlar da dînimizce harâm addedilmiştir.
YineAbdullah İbn-i Ömer(radıyallahü anhümâ)bildiriyor:
Peygamberimiz (aleyhisselâm) buyurmuştur ki: Bir kadın, eve hapsettiği birkediyüzünden Cehenneme gitti. Kediyi hapsederek hiçbir yiyecek vermemiş, karnını doyurması için de dışarıya salmamıştı.[Buhârî, Bed’ü’l-halk 17, Şirb 9, Enbiyâ 50;Müslim, Birr 151, (2242)]
Ebû Hüreyre’den (radıyallahü anh) naklediliyor:
Peygamber Efendimiz (aleyhisselâm) buyurmu‏ştur ki:“Bir adam [diğer bir rivâyette, bir hayât kadını diye zikrediliyor],bir gün,yolda yürürken susadı ve susuzluğu arttı. Derken bir kuyuya rastladı. [Fakat, kuyunun kovası yoktu.] İçine inip susuzluğunu giderdi. Çıkınca,kuyunun etrafı‎nda dolaş‏an,susuzluktandilini çıkarıpsoluyan ve toprağı yemekte/yalamakta olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine“Bu köpek de, benim gibi susamış” deyip tekrâr kuyuya indi, ayakkabısını su ile doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeği suladı. Allahü teâlâ, onun bu davranışından memnun kaldı ve günâhlarını affetti.”[Buhârî, Bed’ü’l-halk, 3074;Müslim, Tevbe 155, (2245), Selâm, 4163]
Bu açıklama karşısında, Peygamberimizin yanındakilerden bazıları:
- Ey Allah’ın Resûlü! Bize,hayvanlar(a yaptığımız iyilikler) için de sevap var mı? dediler.
- Evet!Her yaş ciğer sâhibi/canlıiçin bir ücret (ecr) vardır, buyurdu.[Buhârî, Şirb 9, Vudû’33, Mezâlim 23, Edeb 27;Müslim, Selâm 153, (2244);Ebû Dâvud, Cihâd 47, (2550);Muvatta’,Sıfatu’n-Nebiyy 23, (II, 929-930)]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Allahü teâlâya mekân tahsis etmek küfürdür!

"Fırak-ı dâlle"denilen bazı bozuk fırkalar,Cenâb-ı Hakk'a, maalesef,layık olmayan bazı sıfatlar yüklemişler, meselamekân tahsis etmişlerdir!..    ...

Allahü teâlânın sıfatları

"Allahü teâlânın mekânı yoktur; zamanlı değildir. Bir şeye girmiş, bir yere yerleşmiş değildir. Hudûdlu, bir şeyle çevrilmiş değildir."   Geç...

Allahü tealanın sıfatlarına dair...

İnsanlar kendiliklerinden ne tasavvur, tahayyül ve tefekkür ederlerse etsinler,Allahü teâlâ, onların o hayal ve düşüncelerinden münezzehtir.   Dünkü makalem...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı