Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Mizah yapan hafife alınır!.."

Vehbi Tülek

Tarih: 2018-10-12 / Hit: 81

Hazreti Ömer buyurdu ki:"Kim mizah yaparsa, hafife alınır. Kim çok gülerse, heybeti gider."

 
Hasen ibn-i Suyûfî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Batman’a bağlı Hısn-ı Keyfa’da (Hasankeyf) doğdu. 925 (m. 1519)’da Haleb’de vefât etti.Sohbetlerinde buyurdu ki:
Ömer bin Abdülazîz’e bir zât misâfir olmuştu. Misâfir, gece lâmbayı söndürmek için kalkınca, ona mâni oldu ve “Misâfirine hizmet ettiren kınanır” buyurarak, kendisi söndürdü. Hazreti Ömer buyurdu ki:
“Bir kimse neyi çok yaparsa, onunla tanınır. Kim mizah yaparsa, hafife alınır. Kim çok gülerse, heybeti gider. Bir mâni bulunmadığı müddetçe, Müslüman kardeşinin işini mümkün olan en güzel şekilde yap. Ondan herhangi bir hoş olmayan kötü bir hâl ortaya çıkarsa, eğer hayra yorulacak bir yönü varsa hayra yor.”
Hişâm bin Urve, babasından şöyle nakleder: “Güler yüzlü ve tatlı sözlü ol. Kendisine iyilik verilmiş olan ve insanlar tarafından sevilen kimselerden olursun.”
Kendisinden nasîhat isteyen bir kimseye“Gizli hâlinde sırdaşın, açık hâllerinde koruyucun, gece ve gündüz her hâlinde seni gören ve bilen Allahü teâlâyı her an kalbinde bulundur. (Onu bir ân unutma ve) O’nu çok sev. Mülk ve saltanat O’nundur. Onun mülkünden çıkamazsın. O hâlde O’ndan korkun ve sakınman çok olsun. Biliniz ki akıllı olan kimsenin günah işlemesi, ahmak kimsenin günah işlemesinden, âlimin günah işlemesi fasıkın günah işlemesinden, zenginin günah işlemesi fakîrin günah işlemesinden çok daha fenâdır. Delinen bir kapta balın durmadığı gibi, delik olan (Allahü teâlâdan başkasına bağlanan) kalbde de hikmet durmaz.”
"Her geçen gün, ömrünün tükenmekte olduğuna ağlayan yok mu? Gafletinden dolayı Rabbine tövbe eden yok mu? Resûlullah efendimiz Muhammed aleyhisselâmın sünneti ve O’nun sevgili Eshâbının yolundan giden yok mu? Günahlardan uzaklaşıp, Allahü teâlânın affına kavuşmak isteyen yok mu? Şu kısacık dünyâ hayatını, ebediyen kalacağı yer olan âhıreti için sermâye yapan yok mu? Kabirdeki yalnızlığına ve orada tek başına sorgu suâle çekileceğine ağlayan yok mu? Kabrin karanlığında, kendisine bir aydınlık arayan yok mu? Dünyâda sâlih ameller işleyerek, kabrinde yapayalnız kalacağı zaman için kendisine bir arkadaş, sâdık bir dost edinmek isteyen yok mu? Ömür bitip, ölüm gelince; ailesinden, çoluk çocuğundan, dostundan, akrabasından, malından, mülkünden ve sevdiklerinden ayrılıp gideceğini hatırlayan, düşünen yok mu?”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Kur’ân-ı kerîme hürmetin önemi

Kur’ân-ı kerîm okuyanlara da hürmet etmek, Kur’ân-ı kerîme olan tazimdendir.   Radıyyüddîn Kazvînî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerinin büyüklerindend...

Salih arkadaşlarla yola çıkmalı...

Hacca gidecek olan kimsenin önce tövbe etmesi, borçlarını ödemesi gerekir.   Şemseddîn Muhammed Kayâtî hazretleri fıkıh, usûl ve hadîs âlimlerindendir...

Hak teâlâ, tevazu göstereni yükseltir

“İnsanlara teşekkür etmeyen,Allahüteâlâyaşükredemez. Tevazu göstereni Hakteâlâyükseltir.Kibredenide alçaltır.”   Seyyid Muhammed Kaşâşî hazretleri evliyânın...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı