Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Beş namaz vakti gelince...

Salim Köklü

Tarih: 2018-10-15 / Hit: 130

"Beş namaz vakitleri gelince, melekler der ki:Ey Âdem oğulları, kalkınız! İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz."
 
İslam âlimlerinin büyüklerinden İbni Âbidin hazretlerinin yazdığı ve Hanefi mezhebinde en kıymetli ve en sağlam fıkıh kitaplarından olan Redd-ül-muhtâr kitabında şöyle buyuruyor:
 
Âdem aleyhisselâmdan beri, her dinde bir vakit namaz var idi. Hepsinin kıldığı, bir araya toplanarak bize farz edildi. İslâmiyyetin emrettiği, bildiğimiz ibâdete, namaz(Salât)ismi verilmişdir. Mükellef olan [yaniakıllı ve büluğ, ergenlik çağına eren] her Müslümanın, her gün beş vakit namazı kılması farzdır, Allahü teâlânın emridir. Farz olduğu, Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde, açıkça bildirilmişdir. Mirac gecesinde, beş vakit namaz emrolundu. Mirac, Hicret'ten bir yıl önce, receb ayının yirmiyedinci gecesinde idi. Miracdan önce, yalnız sabah ve ikindi namazı vardı.
Farz namazların önemini bildirmek için, Muhammed Rebhâmî (rahmetullahi aleyh), dörtyüzkırkdört kitaptan toplayarak, yazdığı Riyâd-un-nâsıhîn adındaki kitabında buyuruyor ki:
 
İslam dininde en kıymetli iki hadis kitabı olan Buhârî ve Müslim’de, Câbir bin Abdullah’ın (radıyallahü anh) bildirdiği bir hadîs-i şerîfte, Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem): (Birinin evi önünde nehir olsa, her gün beş kere bu nehirde yıkansa,üzerinde kir kalır mı?) diye sordu. Hayır, yâ Resûlallah! dedik.(İşte, beş vakit namazı kılanların da böyle küçük günâhları affolunur)buyurdu.
 
Tefsir alimlerinin büyüklerinden Abdullah ibni Abbâs (radıyallahü anhümâ) diyor ki:Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” işittim. Buyurdu ki:(Namaz kılmayanlar, kıyâmet günü, Allahü teâlâyı kızgın olarak bulacaklardır.)
İbni Cevzî (rahmetullahi aleyh) El-muğnî ismindeki tefsîrinde buyuruyor ki:(Ebû Bekr-i Sıddîk “radıyallahü anh” buyurdu ki:Beş namaz vakitleri gelince, melekler der ki;ey Âdem oğulları, kalkınız! İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz.)
 
Tefsîr-i Muğnî’de diyor ki: (Büyüklerden biri şeytâna dedi ki;"senin gibi olmak istiyorum, ne yapayım?" İblîs sevinip, "benim gibi olmak istersen, namaza ehemmiyyet verme ve doğru, yalan, her şeye yemîn et, yani çok yemîn et!" dedi. O kimse de "hiçbir namazı bırakmayacağım ve artık yemîn etmiyeceğim"dedi.)
İslam alimlerinin büyüklerinden SeyyidAbdülhakîm Arvâsî hazretle­ri her vesîle ile sohbetlerinde namazdan bahsederlerdi."Namaz, aman namaz, nerede ve ne şart altında olursa olsun mutlaka namaz kı­lın"buyururdu.
O hâlde,namazlarımızı kaçırmamalı, bu hususta gevşek davranmamalı, namazı seve seve kılmalı. Çoluk çocuğumuza İslamiyet’i öğretmeli, namaz kılmanın önemini anlatmalıyız...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

İnsanların kıymetini bilmedikleri iki nimet

Resulullah efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki:"İnsanların kıymetlerini bilmedikleri iki nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir."   ...

İsrafın sebepleri ve kurtulma çareleri

Yaptığı harcamanın israf olduğunu bilmeyenlerin ilacı, ona neyin israf, neyin israf olmadığını öğretmek ve anlatmaktır.   İsraf, fert, aile ve toplum ...

“Allahü teâlâ, israf edenleri sevmez!”

İsrafın kötülüğünü göstermek için, Allahü teâlânın, "İsraf etmeyiniz!Allahü teâlâ, israf edenleri sevmez"mealindeki kelamı yeter.   İsraf, malı he...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı