Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Mahşerdeki dünya!..

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-10-22 / Hit: 96

Ebülleys-i Semerkandîhazretleri, 373 (m. 983) senesi Cemâzil-âhır ayında vefât etti.
Bir gün şunu anlattı:
Hak teâlâ mahşerde bu dünyaya “insan” sûreti verip herkesin görebileceği bir yerde bulundurur.
Şöyle ki;
Saçları karmakarışık.
Gözleri mosmor.
Dili dışarı sarkmış.
Kapkara, çirkin suratlı.
Bir “kocakarı” gibidir.
Bir melek seslenir:
“Ey insanlar! Bunu tanır mısınız?”
Mahşer halkı;
“Tanımıyoruz”derler.
Melek onlara;
“Hani uğrunda kavga eder, dövüşürdünüz! Hattâ birbirinizi vurup öldürürdünüz! İşte çoğunuzu aldatan dünya, kaşsınızda gördüğünüz şu çirkin şeydir”der.
Sonra zebânîler gelir.
Onu yerde sürüklerler.
Cehenneme götürürler.
O sürüklenirken;
“Yâ Rabbî! Bana tâbi olup ardımca yürüyenler, seni bırakıp da bana gönül verenler nerede? Dün benim peşimden kimler geldiyse, bugün de benimle birlikte ateşe atılsınlar”der.
Onlar; mahşer içinden seçilir.
Dünyaile birlikte ateşe atılır.
Fakat bakarlar ki,şeytan da ateşte.
Hep serzenişte bulunup;
“Biz senin yüzünden buraya atıldık. Haydi bir şey yap da, bizi buradan kurtar”derler.
Şeytan cevâben;
“Siz, dîninizi hiç merak etmediniz ve âlimlerden uzak durdunuz ve okunan ezânları işitmediniz. O hâlde siz, kendi kendinizi bu azâba attınız, öyleyse suçu niçin üstüme atarsınız?”der.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Vakti gelmedi mi ki?

Irak’ta yetişen evliyânın büyüklerindenEbû Bekr bin Hüvârâhazretleri; gençlik senelerinde harâmîlik yapar, insanların yolunu keserdi. Adamları vardı yanında. ...

Melekleri görüyordu!..

Alî bin Vehb-i Sincârîhazretleri zamanında, Hemedân'da bir kimse vardı ki, “melekût âlemi”ni görüyordu. Bir müddet sonra kaybetti bu hâlini. Çok üzülüp tövb...

Rüyada emir aldı

Alî bin Vehb-i Sincârîhazretleri, Irak'ta yaşıyan büyük evliyâdandır. Yedi yaşında Kur’ân-ı kerîm’i ezberledi. On üç yaşında Bağdat'a gitti. Derin âliml...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı