Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Mezheplerin kolaylıklarını toplamak

Osman Ünlü

Tarih: 2018-10-22 / Hit: 108

Unutulmuş olan mezheplerin ve bugün mevcut bulunan dört mezhebin hepsi haktır...
 
Sual: Bir Müslüman, mezheplerde kolay olarak bildirilen hükümleri toplayarak, ibadet yapabilir mi?
Cevap:Bu konuda Mîzân-ül kübrâ kitabında buyuruluyor ki:
“Unutulmuş olan mezheplerin ve bugün mevcut bulunan dört mezhebin hepsi haktır, sahihtir. Birinin, başkası üzerine üstünlüğü yoktur. Çünkü, hepsi aynı din kaynağından alınmışlardır. Bütün mezheplerde, yapılması kolay işler,Ruhsatlarbulunduğu gibi, yapılması güç,Azimetolan işler de vardır. Azimet olan işi yapabilecek kimsenin, kolay işi yapmaya kalkışması, din ile oynamak olur. Azimeti yapmaktan aciz olan, özürlü olan kimsenin ruhsat olanı yapması caiz olur. Böyle kimsenin ruhsat olanı yapması, azimet yapmış gibi çok sevap olur. Aciz olmayanın, kendi mezhebindeki ruhsatları yapmaması, azimetleri yapması vaciptir. Hatta, kendi mezhebinde yalnız ruhsatı bulunan işin, başka mezhepte azimeti varsa, o azimeti yapması vacib olur. Mezhep imamlarından birinin sözünü beğenmemekten veya kendi düşüncesini onun sözünden daha üstün sanmaktan, çok sakınmalıdır. Çünkü, başkalarının ilimleri, anlayışları, müctehidlerin, ilimleri ve anlayışları yanında, hiç gibi kalır.”
Özrü olmayan kimseye kendi mezhebinde ruhsat ile amel caiz olmayınca, başka mezheplerdeki kolaylıkları araştırmanın, yani mezhepleriTelfiketmenin, karıştırarak birleştirmenin hiç caiz olmadığı anlaşılmaktadır.
***
Sual: Bazı kimseler, “hadîs-i şerifte, camilerde nikâh akdi yapılabileceği ve tef çalınabileceği bildiriliyor” diyerek camide tef çalınmasına izin veriliyor diyorlar. Bunun aslı var mıdır?
Cevap:Bu konuda Hadîkada buyuruluyor ki:
“Hadîs-i şerifte;(Nikâhı herkese duyurunuz! Bunun için de, camilerde yapınız ve tefler çalınız!)buyuruldu.” İmâm-ı Münâvî hazretleri, bunu açıklarken; “Mescitlerde tef çalınmaz. Hadîs-i şerif, teflerin mescitlerde çalınmasını emretmiyor. Mescitlerin dışında çalınmasını, mescitte yalnız nikâh yapılmasını emrediyor,buyuruyor.”
Hadîkanın bu yazısından anlaşılıyor ki, çalınmasına açıkça izin verilmiş olan teflerin bile camilerde çalınması yasak olunca, herhangi bir çalgının camide çalınması hiç caiz olmaz.
***
Sual: İmam secde-i sehiv yapmayı unutursa, cemaat yapabilir mi?
Cevap:İmam secde-i sehiv yapmazsa, cemaat de yapmaz.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Abdest, gusül ve teyemmümün faydaları

Abdest ve gusül, beden sağlığımız için pek çok faydalarhasıl etmektedir.   Sual: İbadet maksadıyla alınan abdestin, guslün ve su bulunmadığı zaman toprakla ...

Gusül gerektiğinde acele etmelidir

"Kirlenince, çabuk gusül abdesti alın! Çünkü kirâmen kâtibîn melekleri, cünüp gezen kimseden incinir."     Sual: Bir kimse, gusül gerektiren b...

Abdest uzuvları yaralı olan

Teyemmüm zarar verirse, namazı kazaya bırakır. Müsavi, eşit miktarda iseler, teyemmüm etmemelidir.     Sual: Abdest uzuvlarından bir kısmı yaralı olup b...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı