Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ölünceye kadar tövbe kabul olur

Vehbi Tülek

Tarih: 2018-10-22 / Hit: 105

Gizli yapılan günahın tövbesi gizli, âşikâr yapılanın tövbesi âşikâr olmalıdır. Tövbeyi

Hasırcızâde Mustafa İzzî Efendi son devir Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1823 (H.1239) senesinde İstanbul'da vefât etti. Büyük âlim Süleymân Sıdkî Efendinin terbiyesiyle yetişti. Hocasının emriyle Sütlüce'deki dergâha yerleşip, insanları irşâda başladı. Dergâhı, "Hasîrîzâde dergâhı" diye şöhret buldu. Bir sohbetinde şunları anlattı:
Günah işleyince, hemen [kalb ile] tövbe ve [dil ile] istiğfâr etmelidir. Gizli yapılan günahın tövbesi gizli, âşikâr yapılanın tövbesi âşikâr olmalıdır. Tövbeyi geciktirmemelidir. Günah işleyince, melekler üç saat yazmaz. Bu zamanda tövbe edilirse, hiç yazılmaz. Tövbe edilmezse, bir günah yazılır. Tövbeyi geciktirmek, daha büyük günahtır. Ölünceye kadar tövbe kabul olur. Takvâyı [haramlardan sakınmayı] ve verâı [şüphelilerden de sakınmayı] huy edinmelidir. Menhî [yasak] olandan sakınmak, emri yapmaktan daha mühimdir. Çünkü bu yolda ilerlemekte [yâni kalbi temizlemekte ve nefsi ezmekte], yasaklardan sakınmak, emirleri yapmaktan daha fazla ilerletir, daha faydalıdır. İyi işleri, iyi insanlar da, fâcirler de yapar. Fakat, ancak sıddıklar, îmanı kuvvetli olanlar, haramlardan sakınır. Hadis-i şerifte,(Kıyâmet günü, Allahü teâlânın ihsânına kavuşacakların başında, verâ ve zühd sahipleri bulunacaktır)buyuruldu. [Zühd, helâl malın fazlasından da sakınmaktır.]
Hadis-i şerifte,(Verâ sahibi imamın arkasında kılınan namaz kabul olur. Verâ sahibine verilen hediye kabul olur. Verâ sahibi ile oturmak ibâdet olur. Onunla konuşmak, sadaka olur)buyuruldu. [Kabul olur, çok sevap verilir demektir.]
Hadis-i şerifte,(Verâ sahibi imam ile kılınan iki rekât namaz, fâsık ile kılınan bin rekâttan daha eftaldir)buyuruldu. [Eftal, sevabı daha çok demektir.]
Bir işi yaparken, kalbin rahat etmezse, [sıkılırsa, çarparsa], o işi terk et! Şüphe ettiğin işleri yapmakta, kalbini müftî yap! Hadis-i şerifte,(Kalbin sâkin olduğu[rahat ettiği, beğendiği]ve nefsin sıkıldığı[beğenmediği]işler, hayırlıdır. Yalnız nefsin sâkin olduğu iş şerdir)buyuruldu. Bir hadis-i şerifte,(Helâl ve haram olan şeyler açık bildirilmiştir. Şüpheli şeylerden sakın! Açık bildirilmiş olanlara tâbi ol!)buyuruldu. Bir hadis-i şerifte,(Helâl ve haram olan şeyleri, Allahü teâlâ, açık bildirdi. Bildirmediklerini affeder)buyuruldu. Şüpheli bir şey ile karşılaşınca, elini göğsünün [kalbinin] üstüne koy! Çarpıntı olmazsa, o işi yap! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:(Elini kalbinin üzerine koy! Helâl olan şey yapılırken, kalb sâkin olur[rahat eder].)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Bu mescidde sesini yükseltme!"

"Vefât ettikten sonra da Resûlullaha hürmet, hayatlarındaki hürmet gibidir."   Muslihuddîn Mustafa Efendi Osmanlı müderris ve kadısıdır. Mimârzâde...

"Beni kimseye muhtaç etme yâ Rabbî!.."

"Yâ Rabbî!Beni kimseye muhtaçetme! İhsânınla, kendi isteklerimi bile arzu etmeyeyim."   Kâsım Ali Bedahşî hazretleri Hindistan’da yetişen büyük ve...

"Muhtaç olanlara yardım edebilirsin"

“Bir adam, babama seksen altın emanet edip,cihâda gitti. O günlerdeMedine’de kıtlık oldu..."   Kâdızâde Kâsım Efendi Osmanlı âlimlerdendir. Kastamonu’d...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı