Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Uyumakla Allah'a yaklaşılmaz”

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-11-08 / Hit: 75

Mısır evliyâsındanSeyyid Ahmed Bedevîhazretleri, 675 (m. 1276) senesinde Mısır’ınTanta şehrinde vefât etti.
Sülâle-i Resûl’den olup, kerâmetleri meşhurdur.
Hem seyyiddir, hem de şerîf.
Gençliğinde babasıyla Mekke'ye gitti.
Beytullaha yakın bir yerde uyuyordu.
Ve bir “ses” duydu!
Gâipten geliyordu...
“Ey Ahmed! Uyan da Rabbini an. İnsan uyumakla Allah'a yaklaşamaz”diyordu kendisine.
Kalktı abdest aldı.
Ve tekrar uyudu.
Aynı sesi yine duydu.
“Ey Ahmed, uyan ve kalk! Rabbini sevenlere, uyumak yakışır mı?”diyordu bu defa.
Fırlayıp kalktı.
Son olarak da;
“Ey Ahmed, yüksek derecelere kavuşmak isteyen, ne uyur, ne de yiyebilir. Sen de nefsinle mücâdele et. Zîra sen yüksek derecelere ereceksin!”denildi.
O günden sonra ilmeve ibâdetlere yöneldi.
Hep Allah'ı düşünür, Onu anardı.
Kalbinde, iz yoktu dünyâdan.
Din ilminde sâhili görünmeyen bir denizdi.
Yüzünde öyle heybet vardı ki, bakmaya cesâret edemezdi insanlar!
İşte bu yüzdendir ki;
“Peçe” ile gizlerdi yüzünü.
Bunun için “Bedevî” denildi.
Devamlı oruç tutardı.
Bir “zeytin” tanesiyle yapardı iftar ve sahurunu.
Uzun boylu, heybetliydi.
Ve buğday benizliydi.
Çok nûrlu ve sevimliydi.
Gözleri doğuştan sürmeliydi.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Vakti gelmedi mi ki?

Irak’ta yetişen evliyânın büyüklerindenEbû Bekr bin Hüvârâhazretleri; gençlik senelerinde harâmîlik yapar, insanların yolunu keserdi. Adamları vardı yanında. ...

Melekleri görüyordu!..

Alî bin Vehb-i Sincârîhazretleri zamanında, Hemedân'da bir kimse vardı ki, “melekût âlemi”ni görüyordu. Bir müddet sonra kaybetti bu hâlini. Çok üzülüp tövb...

Rüyada emir aldı

Alî bin Vehb-i Sincârîhazretleri, Irak'ta yaşıyan büyük evliyâdandır. Yedi yaşında Kur’ân-ı kerîm’i ezberledi. On üç yaşında Bağdat'a gitti. Derin âliml...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı