Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Allahü teâlânın razı olduğu kimseler...

Hasan Yavaş

Tarih: 2018-11-14 / Hit: 323

İbadet etmek tatlı ve kolay geliyorsa, günah işlemek kendisine acı ve sıkıntı veriyorsa, o kimseden Allahü teâlâ razıdır.

Edep ve nezaket medeniyeti -20-
Allahü teâlânın sevgine ve rızasına kavuşmak için, Ona ve bütün kullarına karşı edep ve saygı göstermek ve daima tevazu sahibi olmak lâzımdır. İşte bunun için, (Hiçbir bî-edep, vâsıl-ı ilallah olamaz) sözü, Allah dostlarının vazgeçilmez şiarı olmuştur. Yani hiçbir edepsiz, Allahü teâlânın rızasına kavuşmaz ve Onun sevdiği kimselerden olamaz.

İsrailoğulları, Mûsa aleyhisselama, (Ne yaparsak Allah bizden râzı olur?) diye sual sorduklarında Allahü teâlâ, (Onlar benden razı olurlarsa, ben de onlardan razı olurum) buyurdu. Yani başına gelen belalara katlanmak, ona buna şikâyet etmemek, Allah’tan gelen her şeye razı olmaktır.

Bir kimsenin, Allahü teâlânın kendisinden razı olup olmadığını anlaması, iki şeyle mümkündür: İbadet etmek tatlı ve kolay geliyorsa, günah işlemek kendisine acı ve sıkıntı veriyorsa, o kimseden Allahü teâlâ razıdır.

Allahü teâlânın takdirine razı olmalıdır! Hadîs-i kudsîde Cenâb-ı Hak buyurdu ki: (Kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen, verdiğim nimetlere şükretmeyen benden başka Rab arasın!) [Taberani]

Allahü teâlânın, bir kulunu sevdiğinin ve ondan razı olduğunun iki alâmeti vardır: Birincisi, Ona tam iman etmiş olmak, yani hiç şüphe etmeden, doğru bir şekilde, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği gibi inanmaktır. İkincisi, Onun kullarının dünyasına ve âhiretine hizmet etmektir. Dünyasına hizmet etmek, mesela bir işini görmek, maddi yardımda bulunmak, çok sevap olur. Bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (İnsanlar, Allah’ın ıyâlidir [kullarıdır], Allahü teâlânın en çok sevdiği kimse, onun ıyâline iyilik edendir.) [Bezzar]

Bir kimseyi ateşte yanarken kurtarmak çok kıymetlidir. Fakat bu, ebedî Cehennem ateşinden kurtarmak yanında hiç kalır. Bunun için, hizmetin en kıymetlisi, insanlara âhireti için yardımcı olmaktır. Onların Müslüman olmasına ve dinini doğru olarak öğrenmesine vesile olmak için çalışmaktır. Bugün için, bunun en kolay yolu da, uygun bir din kitabını bulup ona hediye etmektir. Dinimizde bu hizmetin adına "Emr-i ma’rûf yapmak" denir...

Allahü teâlânın rızasına kavuşmak isteyen kimse, her şeyden önce doğru bir imana sahip olmalıdır. Allahın dostları olan Müslümanları çok sevmeli, düşmanlarına muhabbet beslememelidir. Beş vakit namazı vaktinde ve cemaatle seve seve kılmalıdır. Her amelinde ve ibadetinde, Resûlullahın sünnetlerine uymalı, bid’atlerden çok sakınmalıdır. Rabbimizin sevdiği ve seçtiği sâlih kulları gibi olmaya çalışmalı ve (İnsanın dini, arkadaşının dini gibidir) hadis-i şerîfini hiç unutmamalıdır.


 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Oniki İmâm"ın İslâm'a hizmetleri

Oniki İmâm'da, Resûlullah efendimizin "sallallâhü aleyhi ve sellem" zerreleri vardır. Bunlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir. ...

Dört Büyük Halîfe’nin İslâma hizmetleri...

Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefatından sonra O’nun dört halîfesi, İslamiyeti her yere yaydılar. Allahü teâlâ onları korudu ve kuvvetlendirdi. ...

Resûlullah efendimizin mübarek hanımları -1-

Hafsa“radıyallahü anhâ”vâlidemiz hakkında şânına yakışmayan sözler sarf eden kimse, İslâm düşmanındanbaşkası değildir.   Edep ve nezaket medeniyeti -31- ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı