Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Uzun emel sebebiyle tövbeyi geciktirme!..

Vehbi Tülek

Tarih: 2018-11-15 / Hit: 200

“Dünyadan nail olduğun(eline geçen)şeylerle sevinme, kaçırdığın şeyler için üzülme..."

 
Hamîd bin Ali İmâdî hazretleri fıkıh âlimidir. 1103 (m. 1691)’de Şam’da doğdu. Muhakkik, edip, ârif ve kâmil bir zât idi. 1171 (m. 1757)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Allahü teâlâ dünyâyı, âhiret saadetini kazanma yeri yapmıştır. Âhiret yolculuğunda, dünyabinek gibi kullanılmalıdır. Bir hadîs-i şerîfte;“Dünyane güzel binektir. Ona binin, o sizi âhirete ulaştırır” buyuruldu.

Akıllı ve zekiolan herkes, gayet açık olarak anlar ve bilir ki, dünya, âhiret saadetini kazanmaya, âhireti mamur etmeye vesiledir. Burada ömrünü, asıl olan bu maksada uygun olarak değil de, gelip geçeceği bir yolcunun konak yeri gibi olan dünyayı mamur etmek için harcayan kimse, elbette ki âhiretteki sonsuz saadetten mahrum olur. Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) Hazreti Ali’ye (radıyallahü anh) buyurdu ki:“Dünyadan nail olduğun(eline geçen)şeylerle sevinme, kaçırdığın şeyler için üzülme. Amel etmediği hâlde âhirette saadete ve mükâfata kavuşmak isteyenlerden, uzun emel sebebiyle tövbeyi geciktirenlerden olma.”

Taatin şartlarından birisi, riyayı terk etmektir. Hazreti Ali; “Hiçbir hayırlı ameli riya ile yapma” buyurdu. Hazreti Ali yine buyurdu ki: “Allahü teâlâyı tanıyan, O’na itaat eder. Şeytânı tanıyan ona âsiolur. Hakkı, doğru yolu tanıyan, O’na tâbi olur. Dünyayı tanıyan, onu terk eder. (Yaniharamları, mekrûhları ve şüpheli şeyleri terk eder.) Dünyâya kıymet vermez ve ona düşkün olmaz. Âhıreti tanıyan da, onu kazanmanın yollarını arar.”

Lokman Hakîm oğluna nasihatinde buyurdu ki: “Ey oğul! Allahü teâlânın râzı olduğu şeylerden bahsedenlerle birlikte bulun. Eğer sen onlardan daha bilgili isen, ilmin ile onlara faydalı olursun. Onlar senden daha bilgili ise, sen onların bilgilerinden istifâde edersin. Böyle olunca, eğer Allahü teâlânın rahmetinden ve ihsânından onlara bir şey gelirse, onlarla birlikte o rahmet ve ihsâna sen de kavuşmuş olursun. Allahü teâlânın hoşnut ve râzı olduğu şeylerden bahsetmeyen kimselerle beraber olma. Böyle kimselerle beraber olma hâlinde, eğer sen âlim isen, onlar bu ilminden istifâde edemeyecekleri için, ilimle onlara faydalı olamazsın. Şayet ilim sahibi değilsen, seni büsbütün câhil yaparlar. Bu hâllerinden dolayı, onlara Allahü teâlânın laneti ve gadabı gelecek olursa, sen de onlarla birlikte helak olursun.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Ebedî saadete kavuşmak için

“Cehennemden kurtulan fırka, benim ve Eshâbımın gittiği yolda gidenlerdir.”   Kâdı’l-kudât Sadeddîn Hârisî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 652 (...

“Onlar işitirler, fakat cevap veremezler!..”

“Yaptığınız işler, kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir. İyi işlerinizi görünce sevinirler."   Mer’î bin Yûsuf Makdîsî hazretleri h...

Bu nizâmı yaratan Allahü teâlâdır

Bu kâinatı, bu düzen üzere yaratanda kusurlu sıfatların bulunması olacak şey değildir!..   Ebu Hâmid Muhammed Remlî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerin...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı