Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Eğer gelirseniz…

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-11-17 / Hit: 40

İmâm-ı Şa’rânî hazretleri,Seyyid Ahmed-i Bedevîhazretleri hakkında şunu anlatıyor:
Bu zat için her sene “mevlid cemiyeti” tertiplenirdi. Bir sene bu mevlid cemiyeti gününden bir gün önce, Ahmed Bedevî hazretlerini rüyâda gördüm.
Çok nûrluydu.
Bana bakıp;
“Kardeşim! Bu sene bizim mevlid cemiyetimize gelirseniz, size melûhiye yemeği ikrâm ederiz”buyurdu.
Uyanıp mevlid için yola çıktım.
Ve vaktinde yetiştim cemiyete.
Ancak kime misâfir olsam, “melûhiye yemeği” ikrâm ediyorlardı bana.
Merak edip, sordum.
Ve şunu öğrendim ki;meğer o büyük zât, herkesin rüyâsına girip, bu hususta tembîh etmiş...
● ● ●
Bir gün sevdikleri;
“Efendim, duâlarımızın kabul olması için şartlar var mıdır?”diye sordular.
Büyük zât cevâben;
“Evet var. Önce Ehl-i sünnet itikadında olmak ve dört hak mezhebden birinde bulunmak, ayrıca farzları yapmak da lâzımdır”buyurdu.
● ● ●
Yine bir sohbetinde;“Kardeşlerim! Ben sizlere, müminin alâmetlerinden birini diyeyim mi?”diye sordu.
“Seviniriz efendim”dediler.
O zaman büyük velî;
“Mümin; verdiği zaman sevinen, günah işlediği zaman üzülen kişidir”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Bu kulun gözlerini aç!"

Devrinin en büyük âlimlerinden olanAbdullah bin Mübârekhazretleri, Horasan’da 736'da doğup, aynı yerde 181 (m. 796)’da vefat etti. Bu zata bir âmâ geldi. Gö...

"Kardeşim Ömer..."

Seyyid Abdülkâdirhazretleri şunu anlattı sevdiklerine: Bir gün Peygamber Efendimiz, Hazret-i Ömer'e; “Ey kardeşim Ömer! Bana da duâ et”buyurmuştu. Hazre...

Kore gazisi amcam

“Cemal Amcam Kore gazisiydi. Kore’de yaşadıklarını ben de sizlerle paylaşmak istedim...”   Amcam Kore’de savaştayken vuruluyor. Kurşun isabet eder etmez düş...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı