Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Eshâb-ı kirâmın hepsini çok sevmelidir

Hasan Yavaş

Tarih: 2019-01-09 / Hit: 218

İmâm-ı Rabbânî (kuddîse sirrûh) hazretleri buyurdular ki:“İslâmın en kötü fırkası, Ehl-i Beyte ve Eshâb-ı kirama düşman olanlardır.”
 
 
Edep ve nezaket medeniyeti -28-
Yaratılmışların en üstünü, âlemlerin efendisi Muhammed aleyhisselâmı, peygamber olduktan sonra gören ve Onun peygamberliğine iman eden ve Allahü teâlâdan getirdiği her şeyi kabul eden kadın, erkek ve çocukların her birine (Sahâbî)denir. Çoğuluna(Sahâbe)veya(Eshâb)denir. Bunlar, Peygamberlerden sonra gelmiş geçmiş insanların en üstünüdür. Bunları sevmek ve her birine saygı göstermek, Müslümanlara Rabbimizin ve Peygamberimizin emridir. Birine bile düşmanlık etmek, doğru yoldan ayrılmaya ve İslâm dininde büyük bir yara açmaya sebep olur. Çünkü Onların her biri, Peygamberimizden öğrendiği İslâmiyeti bizlere öğretenilk hocalarımızdır. İslâmyeti, Peygamberimizden ilk önce öğrenen onlardır. Herhangi birisinin haber verdiği bir emri ve yasağı kabul etmeyen veya beğenmeyen dinden çıkar. Bunun için Sahâbe-i kiramın hepsini çok sevmelidir. Her birinin adını hürmet ve saygı ile anmalıdır. Mevlâmız, Kur’ân-ı kerîmde onları överken buyuruyor ki;
(Mekke’nin fethinden önce Allah için mal veren ve savaşan Eshâbın derecesi, fetihten sonra veren ve savaşanlardan daha yüksektir. Hepsi için hüsnâyı[Cenneti]söz veriyorum.)[Hadid-10]
(Eshâbın hepsi, kâfirlere şiddetli ve birbirlerine merhametlidir.)[Feth-29]
(Sizler en iyi bir ümmetsiniz.)[Âl-i İmran-110]
(Muhacir ve Ensar ile iyilikte onların izinden gidenlerden, Allah razıdır.)[Tevbe-100]
Sevgili Peygamberimiz, Eshâb-ı kiram hakkında bakınız ne buyurdular:
(Bir kimse Eshâbımı baş tacı edip severse, Cennette elbet onlarla hep beraber olur.)
(Eshâbımın her biri, gökte yıldıza benzer. Onlara tâbi olan, hidayete kavuşur.)
Eshâbımı inciten, beni incitmiş olur. Beni inciten ise, Rabbini incitmiş olur.)
(Mümin olan herkese, şefaat edeceğim. Eshâbıma sövene asla şefaat etmem.)
(Eshâbım arasında fitne zuhur edecek. Fakat onlarla olan sohbetim hürmetine, fitneye karışanlar mağfiret edilecek.Eshâba dil uzatan, Cehenneme girecektir.)
İslâmda ilk fitne, Eshâb-ı kiram düşmanlığı ile başlamış ve bu fitne maalesefhâlâ devam etmektedir.Şiîler, Hazret-i Ebû Bekir, Hazret-i Ömer gibi daha birçok sahâbe-i kirâma düşman oldular.Hâricîler, Ehl-i Beyte ve Hazret-i Ali’ye düşman oldular.Ehl-i sünnetyolundaki Müslümanlar ise hepsini çok sevmektedirler. Büyük İslâm âlimi İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyurdular ki:“İslâmın en kötü fırkası, Ehl-i Beyte ve Eshâb-ı kirama düşman olanlardır.”
Bugün, dünyâda bulunan müslümanlar,(Sünni),(Şiî)ve(Vehhabî)isminde üç fırkaya ayrılmışlardır: Müslümanları bu üç fırkaya parçalayan ve birbirine düşman yapan, Yahûdilerle İngilizlerdir...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Oniki İmâm"ın İslâm'a hizmetleri

Oniki İmâm'da, Resûlullah efendimizin "sallallâhü aleyhi ve sellem" zerreleri vardır. Bunlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir. ...

Dört Büyük Halîfe’nin İslâma hizmetleri...

Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefatından sonra O’nun dört halîfesi, İslamiyeti her yere yaydılar. Allahü teâlâ onları korudu ve kuvvetlendirdi. ...

Resûlullah efendimizin mübarek hanımları -1-

Hafsa“radıyallahü anhâ”vâlidemiz hakkında şânına yakışmayan sözler sarf eden kimse, İslâm düşmanındanbaşkası değildir.   Edep ve nezaket medeniyeti -31- ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı