Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Enelhak" ne demek?

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2019-01-12 / Hit: 173

Hallâc-ı Mansurbüyük velîlerdendir. Sekr hâlindeyken ağzından “enelhak” kelimesi çıktı bir gün.
Bu söz, görünüşte “ben Hakkım" mânâsına geliyorsa da, onun bundan murâdı bu değildi.
"Ben yokum, Allah var"demek istemişti.
Zîra sekr hâlindeydi.
Yâni şuuru yerinde değildi.
O devrin âlimleri, onun bu sözünü, dînî yönden "küfür" sayıp hapsettiler.
O hapisteyken, bâzısevdikleri kendisine;
“Sabır nedir efendim?”diye sordular.
Büyük zât ayaklarını bağlayan kalın zincirleriişâret ederek;
“Sabır şudur ki, şu kalınzincire baksam açılırlar”buyurdu.
Ve o zincire bir nazar etti.
O anda, kalın zincir koptu.
O kimse çok şaşırdı!
Bu defa, içinde olduğu odanın duvarına, bir baktı.
O bakışla kayboldu duvar.
O anda Dicle'nin kenarında buldular kendilerini.
Adamcağız “neler oluyor?" diye düşünürken, yine zindanda olduklarını fark etti.
Büyük zât ona bakıp;
“İşte, sabır budur”buyurdu.
Yâni o kişiye;
"Bütün bunlara rağmen sabredip, hapishâneden çıkmıyorum" demek istedi...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı