Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur!

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2019-01-12 / Hit: 19

Bir müminin günah işlediğini zannetmek, suizan olur. Kalbe gelen düşünce, suizanolmaz. Eğer kalpo tarafa meylederse, o zaman suizanolur.
 
Suizan, bir kimseyi kötü zannetmek demektir. Bir kimseyi kötü bilmektir. Kesin olarak bilmeden birisi hakında zanda, tahminde bulunarak, onun iyi biri olmadığına karar vermek demektir. Bu ise haramdır.
Kur'ân-ı kerîmde meâlen;
(Ey îmân edenler, suizan etmekten kendinizi koruyun! Zannetmenin bazısı günâhtır)buyuruluyor.
Bir hadîs-i şerîfte de;
(Suizan etmeyiniz! Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız, kusurlarını görmeyiniz, münâkaşa, haset ve düşmanlık etmeyiniz, birbirinizi çekiştirmeyiniz, kardeş gibi birbirinizi seviniz! Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez)buyuruldu.
Bir müminin günah işlediğini zannetmek, suizan olur. Kalbe gelen düşünce, suizanolmaz. Eğer kalpo tarafa meylederse, o zaman suizanolur.
Tabiiki "kimseye suizan etmemeli"demek de yanlış olur. Doğrusu, "Müslümana suizanetmemeli"dir. Yani, Müslüman olduğunu söyleyen ve küfre sebep olan bir sözde ve işte bulunmayan kimsenin bir sözünden veya işinden hem imanlı olduğu, hem de imansız olduğu anlaşılırsa, imanlı olduğunu anlamalı, "Dinden çıktı" dememelidir.
Bir de durumu kesin olarak belli ise, meselabirisi içki içerken bizzat görülmüş ise, bu kimse içki içmez diye düşünmek de olmaz. Kesin bilinmeyen, bazı alametlere bakarak kötü zannetmek haramdır. Yoksa kesin biliyorsa o kimseyi kötü bilmek haram olmaz.
İnsanları suizandan kurtarmak için, töhmet yerlerinden uzak durmalıdır. Onların dedikodularına kendisi sebep olduğu için işleyecekleri günaha ortak olur.Bir gün Peygamber efendimiz, hanımı ile konuşurken, oradan birisi geçti. Peygamber efendimiz bu adamın yanına varıp;
- Bu konuştuğum benim zevcem Safiye'dir,buyurdu.
O zat dedi ki:
- Yâ Resûlallah, sizden de mi şüphe edilir?
- Kan, insanın damarlarında dolaştığı gibi, şeytan da insana nüfuz eder, kalbine şüphe sokar.
Bu hareketiyle Peygamber efendimiz, "siz de böyle yapın, başkalarının kötü zanda bulunmalarına meydan vermeyin"mesajını vermiş oldu.
Bir gün de adamın biri, bir kadınla şüphe uyandıracak şekilde konuşuyordu. Hazret-i Ömer, adamın yanına varıp, öfkeli şekilde bakınca adam;
- Bu benim hanımımdır,dedi.
Bunun üzerine hazret-i Ömer:
- Hanımın ise o zaman ne diye şüpheyi üzerinize çekecek şekilde konuşuyorsunuz?diyerek o kimseyi azarladı.
Bu iki hadiseden de anlaşıldığı gibi, suizan hususunda çok dikkatli olmalıyız.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

İftitah tekbirinin fazileti hakkında...

Bir gün, Resûlullah efendimiz namaz kılarken, bir kimse sabah namazında, iftitah tekbirine yetişemedi. Mescide gelince bu durumuResûlullah'a sordu...     ...

Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur!

Bir müminin günah işlediğini zannetmek, suizan olur. Kalbe gelen düşünce, suizanolmaz. Eğer kalpo tarafa meylederse, o zaman suizanolur.   Suizan, bir kimse...

Dünyayı kalpten çıkarmanın ilacı

Dünya sevgisi, her cins kötülüğün başıdır. Dünyayı kalpten çıkarmanın da bir tek ilacı vardır. O da,Allah adamlarını sevmektir.     Dünya fani, âhiret b...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı