Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kâmil bir mümin olmak için...

Vehbi Tülek

Tarih: 2019-01-12 / Hit: 159

"Müslüman olmadıkça Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe, kâmil Müslüman olamazsınız."
 
İsmâil Semmûye hazretleri büyük hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. İran’da İsfehân’da doğdu. 267 (m. 880)’de aynı yerde vefât etti. Hadîste, hafızlık derecesine ulaşmıştı. Yaniyüz bin hadîs-i şerîfi sened ve râvileriyle ezbere bilir ve okurdu. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:
İbni Mende şöyle rivâyet etti: Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Eshâbını sadaka vermeye teşvik ettiği zaman, herkes gücü yettiği kadar, sadaka olarak bir şeyler getirdiler. Eshâb-ı kirâmdan Utbe bin Zeyd "Allahım! Sadaka olarak vereceğim hiç malım yok. Ben de sadaka olarak, kullarından şeref ve haysiyetime tecâvüzde bulunanları affediyorum" dedi. Peygamber efendimiz Eshâbına, "Kendisine yapılan tecâvüzleri dün akşam bağışlayan nerede?" diye sordu. Bunun üzerine Utbe bin Zeyd ayağa kalktı. Resûlullah efendimiz "Sadakası kabul olundu" buyurdu.
Sa'd İbnu Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor:
Sanki Mudar kabilesine mensup uzun boylu bir kadın ayağa kalkıp"Ey Allah'ın Resûlü! Biz kadınlar babalarımız ve evlatlarımız ve kocalarımız üzerine yüküz. Onların mallarında emirleri dışında, tasarrufu bize helal olan nedir?" diye sualde bulundu. Resûlullah efendimiz"Size helal olan 'taze'dir. Ondan hem yiyin, hem de hediye edin!" buyurdular. [Ebu Davud der ki: "Tazeden maksatekmek, sebze ve taze meyve gibi fazla kalınca bozulan yiyeceklerdir.]
Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) rivâyet etti. Resûlullah efendimiz buyurdu ki:“Nefsim yed-i kudretinde olan Allaha yemîn ederim ki, siz Müslüman olmadıkça Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe, kâmil Müslüman olamazsınız. Selâmı aranızda yayın ki, birbirinizi sevesiniz. Kin beslemekten sakının. Çünkü o, tıraş edip kazıyıcıdır. Size saçları tıraş eder, demiyorum. Fakat o, dîni kazıyıp siler.”
Sevban radıyallahu anh dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Onları bize tavsif et, durumlarını açıkla da, bilmeyerek biz de onlardan olmayalım!" Resûlullah efendimiz açıkladılar: "Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Sizin cinsinizden insanlardır. Sizin aldığınız gibi onlar da gece (ibadetin)den nasiplerini alırlar. Ancak onlar, Allah'ın yasaklarıyla tenhâda baş başa kalınca o yasakları ihlâl ederler, çiğnerler."

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Ebedî saadete kavuşmak için

“Cehennemden kurtulan fırka, benim ve Eshâbımın gittiği yolda gidenlerdir.”   Kâdı’l-kudât Sadeddîn Hârisî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 652 (...

“Onlar işitirler, fakat cevap veremezler!..”

“Yaptığınız işler, kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir. İyi işlerinizi görünce sevinirler."   Mer’î bin Yûsuf Makdîsî hazretleri h...

Bu nizâmı yaratan Allahü teâlâdır

Bu kâinatı, bu düzen üzere yaratanda kusurlu sıfatların bulunması olacak şey değildir!..   Ebu Hâmid Muhammed Remlî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerin...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı