Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Peygamberimizin hanımları, müminlerin anneleridir

Hasan Yavaş

Tarih: 2019-01-16 / Hit: 240

Peygamber Efendimizin mübarek hanımlarına saygı göstermek, her Müslümana vâcip olan bir emr-i ilâhîdir, yani Rabbimizin kesin olan bir emridir.
 
Edep ve nezaket medeniyeti -29-
Dünyadaki en kıymetli hanımların başında, Peygamberimize zevce/hanım olmakla şereflenmiş olan kadınlar gelmektedir. Efendimizin mübarek hanımlarına da saygı göstermek, her Müslümana vâcip olan bir emr-i ilâhîdir, yani Rabbimizin kesin olan bir emridir. Nitekim, Ahzab sûresi 6. âyet-i kerimesinde(Peygamberin hanımları, müminlerin anneleridir)buyurulmaktadır.(Ezvâc-ı tâhirât),yani(Temiz hanımlar) denilen bu annelerimize gösterdiğimiz saygı, kendi öz annemize olandan daha fazla olmalıdır.Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" ile evlenmek ayrı bir üstünlüktür. Hatta bu hanımların akrabaları da, ebedî saadete kavuşmuş kimselerdir. Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyurdular:
(Benimle evlenen veya kız alıp verdiklerim, Cehenneme girmez.)[Deylemî]
(Allahü teâlâ, beni insanların en asilzâdesi olan Kureyş kabilesinden seçti ve bana onların arasından en iyilerini (Eshâb) ve (Eshâr) olarak ayırdı. Bunları kötüleyenlere, Allahü teâlânın ve bütün Meleklerin ve insanların lâneti olsun!)[Hâkim]
Peygamber efendimiz, (Allahü teâlâ, bana insanların en iyilerini arkadaş ve zevce olarak ayırdı)buyuruyor. İslâm düşmanlarının ve mezhepsiz sapıkların, (Peygamberin hanımları bedevî idi) diye kötülemelerinin maksadı, (Cahil kadınlarla evlendi) diyerek Resûlullah'ın şanına leke sürmek ve İslâmiyeti kötülemektir. İslamiyet kötülenince, Müslümanları başka dinlere çekmesi kolaylaşacaktır.
Resûlullah efendimizin ilk hanımı olmakla şereflenenHadîcet-ül-Kübrâ“radıyallahü anha”; Kureyş’in asilzadelerinden bir aileye mensuptur. Tüccardı, çok zengindi. Memurları, kâtipleri ve köleleri vardı. Hazret-i Fâtıma’nın annesidir. Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Zübeyr bin Avvam “radıyallahü anh” da, Hadîcet-ül-Kübra’nın “radıyallahü anha” kardeşinin oğludur. Bütün mallarını Resûlullah’ın yolunda harcadı.Resûlullah efendimiz, Hadîce vâlidemiz hakkında, (Cennet kadınlarının en üstünü Hadîce, Fâtıma, Meryem ve Âsiye’dir)buyurdular. [Taberanî, Hâkim]
Hazret-i Âişe“radıyallahü anha” şöyle anlatıyor: “Resûlullah'ın hanımlarından, Hazret-i Hadîce radıyallahü anhaya karşı duyduğum kıskançlığı başka hiçbirine duymadım. Hâlbuki onu hiç görmemiştim. Resûlullah onu çok anardı. Ne zaman bir koyun kesse, Hadîce hatunun dostlarına da gönderirdi. Bazen, (Dünyada Hadîce'den başka kadın yok mu?) dediğim zaman,(Herkes bana yalancı dediği günlerde, o bana inandı. Herkes bana eziyet verirken, o bana yâr oldu. Üzüntülerimi giderdi. Çocuklarım ondan oldu)buyururdu. Ben de, (Madem onu çok seviyor, ben de Resûlullah'ı üzmemek için Hadîce hatun hakkında kötü söz söylemeyeceğim) diye kendi kendime söz verdim.”[Buhârî, Müslim]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Oniki İmâm"ın İslâm'a hizmetleri

Oniki İmâm'da, Resûlullah efendimizin "sallallâhü aleyhi ve sellem" zerreleri vardır. Bunlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir. ...

Dört Büyük Halîfe’nin İslâma hizmetleri...

Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefatından sonra O’nun dört halîfesi, İslamiyeti her yere yaydılar. Allahü teâlâ onları korudu ve kuvvetlendirdi. ...

Resûlullah efendimizin mübarek hanımları -1-

Hafsa“radıyallahü anhâ”vâlidemiz hakkında şânına yakışmayan sözler sarf eden kimse, İslâm düşmanındanbaşkası değildir.   Edep ve nezaket medeniyeti -31- ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı