Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Oniki İmâm"ın İslâm'a hizmetleri

Hasan Yavaş

Tarih: 2019-03-06 / Hit: 345

Oniki İmâm'da, Resûlullah efendimizin "sallallâhü aleyhi ve sellem" zerreleri vardır. Bunlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir.
 
"İmâm"lügatte önder, lider demektir. İlimde önde olana İmâm dendiği gibi, namaz kıldıranlara da, cemâatin önünde bulunmasından dolayı "imâm" denmiştir. İslâmın ilk asırlarında devleti yönetenlere de "imâm" denilirdi. Peygamber Efendimizin mübârek soyundan olup ilim, takvâ, ahlak, şecâat, soy bakımından zamanındaki insanların en üstünlerinden olan, yüksek şahsiyet sâhibi on iki mübârek zâta da"Oniki İmâm"denir.
Resûlullahın "sallallâhü aleyhi ve sellem" üç türlü vazifesi vardı. Biri de, Kur'ân-ı azîmüşşânın ahkâm-ı mâneviyyesini, yani Allahü teâlânın zâtına ve sıfatlarına ait mârifetleri, yüksek bilgileri, yalnız ümmetinin yüksek olanlarının kalplerine akıtmak idi. Peygamberimizden ve dört halifesinden sonra bu vazifeyi,"Oniki İmam"ve diğer tasavvuf büyükleri yapmıştır.Oniki İmâm'da, Resûlullah efendimizin "sallallâhü aleyhi ve sellem" zerreleri vardır. Bunlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir.
Bu mübârek zâtlar, sırasıyla şunlardır:
1. Ali bin Ebî Tâlib:Resûlullah'ın amcası Ebû Tâlib'in oğlu ve Sevgili Peygemberimizin damadıdır. Yani hazret-i Fâtıma'nın zevcidir. İslâm halîfelerinin ve cennet ile müjdelenen on kişinin dördüncüsüdür. 661 senesinde İbn-i Mülcem tarafından şehîd edildi.
2. Hasen bin Ali:Resülulah'ın kızı hazret-i Fâtıma'nın oğludur. Hicretin üçüncü yılında Medine'de doğdu.669'da Medine'de vefat etti. Babası hazret-i Ali'nin vefatı üzerine halîfe oldu ise de, yedi ay sonra hilafeti hazret-i Muâviye'ye bıraktı. Soyundan gelenlere "Şerif"denir.
3. Hüseyin bin Ali:Resûlullah'ın torunu ve hazret-i Ali'nin hazret-i Fâtıma'dan olan ikinci oğludur. Hicretin altıncı senesi doğdu. 660 senesinde Kerbelâ'da şehîd oldu. Bunun soyundan gelenlere "Seyyid"denir
4. Zeynel’âbidîn bin Hüseyin:Hazret-i Hüseyin'in oğlu Muhammed Bâkır'ın babasıdır. 713'te, Medine valisi Osman bin Hayyân tarafından zehirletilerek şehîd edildi.
5. Muhammed Bâkır:Zeynel’âbidin'in oğlu, Ca'fer-i Sâdık'nın babasıdır. 732 senesinde vefat etti. Medine'de BakîKabristanı'nda babasının yanındadır.
6. Ca'fer-i Sâdık:Muhammed Bâkır'ın oğlu ve Musa Kâzım'm babasıdır. 765’te Medine'de vefat etti. İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe ve kimyager Câbîr, bunun talebesi idiler.
7. Musa Kâzım:Ca'fer-i Sâdık'ın oğlu, İmâm-ı Ali Rızâ'nın babasıdır. 796’daBağdad'da vefat etti. Kabri Kâzımiyye'dedir.
8. Ali Rızâ:Musa Kâzım'ın oğlu ve Muhammed Cevâd Takî'nin babasıdır. 818'de Tûs yâni Meşhed'de vefat etti.
9. Muhammed Cevâd Takî:Ali Rızâ'nın oğlu, Ali Nakî'nin babasıdır. Lakabı Hâdî'dîr. 835 senesinde Bağdad'da vefat etti.
10. Alî Nakî:İmâm-ı Muhammed Cevâd Takî'nin oğlu ve Hasen bin AskerîZekî'nin babası'dır. 868 yılında Bağdâd'ın Samarra nahiyesinde vefat etti.
11. Hasen bin Ali Askerî Zekî:Ali Nakî'nin oğlu, Muhammed Mehdî'nin babası'dır. 875 senesinde vefat etti.
12. Muhammed Mehdî:Hasen bin Askerî Zekî'nin oğlu olup, Samarra'da vefat etti.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Oniki İmâm"ın İslâm'a hizmetleri

Oniki İmâm'da, Resûlullah efendimizin "sallallâhü aleyhi ve sellem" zerreleri vardır. Bunlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir. ...

Dört Büyük Halîfe’nin İslâma hizmetleri...

Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefatından sonra O’nun dört halîfesi, İslamiyeti her yere yaydılar. Allahü teâlâ onları korudu ve kuvvetlendirdi. ...

Resûlullah efendimizin mübarek hanımları -1-

Hafsa“radıyallahü anhâ”vâlidemiz hakkında şânına yakışmayan sözler sarf eden kimse, İslâm düşmanındanbaşkası değildir.   Edep ve nezaket medeniyeti -31- ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı