Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Sütten beyaz, baldan tatlı suyu olan nehir...

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2019-03-09 / Hit: 227

"Cennette bir nehir vardır. Ona 'Receb' denir. Sütten beyaz, baldan tatlıdır. Receb ayında bir gün oruç tutana Allahü teâlâ kıyâmet günü o nehirden su verir."
 
 
Mübarek "Üç Aylar"dayız... Bu ayları ve günleri fırsat bilip iyi değerlendirelim...Mübarek günlere, aylara hürmet etmek, günâhlardan uzaklaşmakla ve ibâdetleri yapmakla olur.Hürmet edip, saygı gösteren, kat kat karşılığını görecektir...
Receb ayı, hürmet edilmesi gereken dört kıymetli aydan biridir. Resulullah efendimiz, receb ayına çok değer verir ve"Ya Rabbi, receb ve şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi ramazana eriştir"diye dua ederdi. Receb ayında edilen dualar kabul edilir, hatalar affedilir. Günah işleyenin cezası da kat kat olur.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Haram aylar, receb, zilkade, zilhicce ve muharremdir.)[İbni Cerir]
(Haram aylarda perşembe, cuma ve cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.)[Taberani]
(Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.)[Ebu Davud]
(Receb ayında Allahü teâlâya çok istiğfar edin; çünkü Allahü teâlânın, receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak receb ayında oruç tutanlar girer.)[Deylemi]
(Allahü teâlâ, receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.)[Gunye]
(Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.)[Ebu Ya’la]
(Receb büyük bir aydır. Allahü teâlâ bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.)[Taberani]
(Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler.)[Ebu Muhammed]
(Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevab verilir)
(Cennette bir nehir vardır. Ona 'Receb' denir. Sütten beyaz, baldan tatlıdır. Receb ayında bir gün oruç tutana Allahü teâlâ kıyâmet günü o nehirden su verir.)
[Bu ayda oruç tutarken, kazası olan, (İlk kazaya kalan ramazan orucumu tutmaya) diye niyet eder. Kaza yoksa bile, kaza orucu tutmak yine caizdir.]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Sütten beyaz, baldan tatlı suyu olan nehir...

"Cennette bir nehir vardır. Ona 'Receb' denir. Sütten beyaz, baldan tatlıdır. Receb ayında bir gün oruç tutana Allahü teâlâ kıyâmet günü o nehirden su verir.&q...

Her şey ahirette meydana çıkacak...

Cömertlik, vermek değildir. Cömertlik, Allah için vermektir. Enver Ağabey, bizler senin hem cömertliğine hem de îsar sahibi olduğuna şahitlik ederiz...   Bu...

Ehl-i sünnet itikadının esasları

“Allahü teâlâ birdir, kadîm olan zatı ile vardır. Ondan başka her şey, Onun var etmesi ile sonradan var olmuştur. Sonunda yine yok olacaklardır..."   B...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı