Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Hicrî-Kamerî 1435 yılı bugün bitiyor

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2014-10-24 / Hit: 1729

Hem harâm ayların, hem de hac aylarının sonuncusu ve 1435 hicrî-kamerî senesinin de son ayı olan Zilhicce, bugün bitmiş olmaktadır. [Çünkü bugün 30 Zilhicce 1435.]
 
Yarın inşâallah, yeni bir ay [yani Muharrem-i harâm ayı] ve yeni bir hicrî-kamerî sene [yani 1436 senesi] başlayacaktır.
Muharrem ayı, İslâm hicrî-kamerî senesinin birinci ayı ve Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen 4 harâm aydan birincisidir. Muharrem ayının birinci gecesi yani bu gece de, Müslümânların hicrî-kamerî yılbaşı geceleridir.
Peygamber Efendimizin, Medîne’nin Kubâ köyüne geldiği tarih [20 Eylül 622 Pazartesi günü], Müslümânların “Hicrî-Şemsî” yılbaşıları olmuştur. O yılın Muharrem ayının birinci günü de, “Hicrî-Kamerî” yılbaşı olmuştur.
İlk Hicrî-Kamerî senebaşı [01 Muharrem], milâdî 622 yılının Temmuz ayının, 16’sına rastlayan Cuma günü idi. Kamerî takvîmde bir yıl 354,367 gündür. [Bu süre, “Ay”ın “Dünyâ” etrâfında 12 kerre döndüğü zamandır. Güneş yılından 10,875 gün daha kısadır. Bundan dolayı, 32,5 yılda, bir yıl daha fazladır.]
Demek ki Muharrem, İslâmî senenin 1. ayı; Muharrem ayının 1. gecesi, Müslümânların hicrî yılbaşı gecesi; Muharrem ayının 1. günü de Müslümânların yeni yılının, yani hicrî-kamerî yılın 1. günüdür.
Bütün mübârek gece ve günlere saygı göstermelidir. Bu geceleri ihyâ etmeli, yani kazâ namâzları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm okumalı, duâ ve tevbe etmeli, sadaka vermelidir...
Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm 53 yaşında iken, Allahü teâlânın izni ile Medîne-i münevvere'ye hicret etti. Rebîul-evvel ayının Perşembeye rastlayan birinci günü öğleden sonra, Ebû Bekr-i Sıddîk'ın evinden berâberce çıkarak Mekke'nin güneydoğu tarafında bulunan Sevr Dağı’ndaki mağaraya geldiler. Mağarada 3 gece kalıp, Pazartesi gecesi ayrıldılar.
Bir hafta yolculuk yapıp Eylül ayının 20. ve Rebîülevvel'in 8. [Pazartesi] günü, Medîne yakınındaki Kubâ köyüne vardılar. Cumâ günü Medîne'ye girdiler.
Hicrî yıl, bu hicretin başlangıç kabûl edildiği senedir. Ayın hareketi esâs tutulduğu için buna, "Hicrî-Kamerî Sene" veya "Sene-i Kameriyye" de denir.
O seneki Muharrem ayının birinci günü, yani hicretten 66 gün evvel, Müslümânların hicrî-kamerî sene başlangıcı oldu. Bu da, târihçilere göre mîlâdın 622. yılındaydı. Temmuz ayının 16. [Cumâ] gününe rastladığı, Ahmed Ziyâ Beyin “Kozmoğrafya” kitâbında yazılıdır. Kubâ köyüne ayak bastığı 20 Eylül günü Müslümânların yılbaşısı, yani hicrî-şemsî sene başlangıcıdır. 20 Eylül gününü başlangıç kabûl eden güneş yılına da "Hicrî- Şemsî Yıl" denir.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı