Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Allah bu nimeti, sevdiği kuluna verir

Mehmet Ali Demirbaş

Tarih: 2015-10-17 / Hit: 3126

Büyük zatların kitaplarını severek her gün okuyan, zamanla onlara benzeyerek, dertlerden zevk almaya başlar.
 
Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

İslamiyet hasta olmamanın şartlarını bildirmiştir. Allahü teâlânın emirlerine ve yasaklarına uyanlar kolay kolay hasta olmazlar. Bunlara uyulduğu hâlde gelen hastalık, lütf-u ilâhîdir, mümine hediyedir.

Kimyada katalizör denilen maddeler vardır. Mesela kendi hâline bırakılınca beş sene süren bir deney, katalizör madde konulunca, beş saniyede biter. Yani senelerin işi, katalizör sayesinde saniyeler içerisinde tamamlanır. Allahü teâlâ, insanları kendisine kavuşturmak için yarattı. Mümin kulun bu dünyadaki tek gayesi budur. Fakat bu gayeye ulaşmak çok uzun sürebilir, belki bir ömür dahi yetmeyebilir. İşte Allahü teâlâ, kulunun vuslatını çabuklaştırmak için, katalizör madde olarak musibetler verir.

İmam-ı Rabbânî hazretleri,
(Allahü teâlâ tarafından gelen derd-ü bela, kemend-i mahbubdur) buyuruyor. Sevileni kendine çekici işlerdir. İnsan dünya nimetlerine kavuşunca, Allahü teâlâdan yüz çevirip başka yerlere kaçmak ister. İşte Cenâb-ı Hak o zaman kulunun boğazına kement atar. O kement, insanın boğazından geçer, fakat henüz gevşektir. İnsan Allahü teâlâdan uzaklaşırken, kement daralır, boğaz sıkılmaya başlar. Biraz daha uzaklaşacak olsa boğulacağını anlar. Onun için yine geriye döner. İşte Allahü teâlânın kuluna verdiği sıkıntılar, o kulun azmaması, kaçmaması için bir kementtir. Bu ne büyük nimettir!

Allahü teâlâ kullarını yaratırken, kalblerini hasta yaratmıştır. Ama o hastalık, hastanede tedavi olmaz. Zira yürek başka, kalb başkadır. Bu vücuda rahatsızlık veren her şey, insanın âcizliğini anlamasına, Allah’a dönmesine sebep olur. Onun için de bu sıkıntılar kalb için şifadır. İlacı bu dünyada verilmezse, Allah korusun, âhirette şifaya kavuşması çok daha zordur. Çünkü kalbdeki o hastalık, ancak ateşle temizlenir. Allahü teâlâ kulunu yakmamak için, ona dünyada biraz rahatsızlık verir. Kul da tevbe ve istiğfar eder.
 
(Her ne gelirse yahşîdir, zira o dostun bahşidir) buyurulmuştur. Allah’tan geleni kime şikâyet edeceğiz? Allahü teâlâ bu nimeti, sevdiği kuluna verir. Nimetten şikâyet edilir mi? Evliya zatlar bunu bildiği için, onlara dertler çok tatlı gelir. Günümüzde ise böyle zatlar yok gibidir. Sahtelerine de aldanmamalı, sadece bu büyüklerin kitaplarını okumalıdır. Büyüklerin istediği sohbet de, beraber kitap okumaktır, başka türlüsü uygun değildir. Onların kitaplarını severek her gün okuyan, zamanla onlara benzeyerek dertlerden zevk almaya başlar.

***

Not:Sağlık sebepleriyle bir süre yazılarıma ara vereceğim. Dualarınızı istirham ediyorum.

Mehmet Ali Demirbaş

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

KUR'AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN VE OKUMANIN FAZİLETİ

(M. Ali Demirbaş - Türkiye Gazetesi - 25 Aralık 2014) Kur’an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalı. Sual: Kur’an-ı keri...

Allah bu nimeti, sevdiği kuluna verir

Büyük zatların kitaplarını severek her gün okuyan, zamanla onlara benzeyerek, dertlerden zevk almaya başlar.   Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İslam...

Ehl-i kıbleye kâfir denir mi?

Ehl-i sünneti bırakıp, bid’at fırkalarının birine tâbi olan kimsenin, sapıklıkta kalmayıp, küfre düşmesi çok kolayolur.   Sual:Tam İlmihâl’de, Ehl-i sünnet ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı