Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Hac hakkında bazı hadîs-i şerîfler

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2013-10-12 / Hit: 1704

Sevgili Peygamberimiz hadîs-i şerîflerinde buyurdular ki:“Hac, suyun kirleri temizlediği gibi, günâhları yok eder.” (Taberânî)

“Arafât’ta vakfeye durup da günâhlarının affedilmediğini zanneden, büyük günâha girmiş olur” (Hatîb Bağdâdî)
“Şeytân, Bedir günü hâriç, hiçbir zaman, Arefe gününkünden daha zelîl, daha hakîr ve daha öfkeli görülmemiştir. Çünkü şeytân, o gün inen İlâhî rahmeti ve Allahü teâlânın, büyük günâhları affedişini görür.” [İmâm Mâlik]
Bir kimse, “Yâ Resûlallah! Ben, hac arzûsuyla yola çıktım; fakat hac vaktine yetişemedim. Şimdi bana öyle bir şey emrediniz ki, onunla hacca yetişmiş, hac sevâbı almış olayım” dedi. Bunun üzerine, Peygamber Efendimiz:
“Eğer Ebû Kubeys dağı kadar altının olsa ve sen de bunları Allah yolunda sarf etsen, yine de haccın sevâbına kavuşamazsın” buyurdu.
“Hac zenginliğe, zinâ fakîrliğe sebep olur.” (Şir’atü’l-İslâm)
“Haccedin ki, muhtâç olmayasınız. Yolculuk edin ki, sıhhata kavuşasınız.” (Taberânî)
“Bir hâcı ile karşılaşınca, ona selâm verin, onunla müsâfeha edin, eve girmeden önce, kendiniz için duâ, istiğfâr etmesini isteyin; çünkü hâcı, mağfiret olunmuş kimsedir.” (Taberânî)
“Hâcı, yakınlarından dört yüz kişiye şefâat eder.” (Bezzâr)
“Hâcılarla, gâzîlerle kucaklaşan, Peygamberlerle kucaklaşmış gibidir.” (Şir’atü’l-islâm)
“Yâ Rabbî, hâcının ve onun affolması için duâ ettiği kimsenin günâhlarını affet!” (Hâkim)
“Hacca giderken veya gelirken ölenin geçmiş günâhları affolur. O kimse, hesâba çekilmeden ve azâp görmeden Cennete girer.” (İsfehânî)
“Hacca giderken yolda ölene, kıyâmete kadar haccetmiş gibi sevâp yazılır. Umreye giderken ölene de, umre yapmış gibi sevâp yazılır. Cihâd etmek üzere giderken, yolda ölene de, kıyâmete kadar cihâd etmiş gibi sevâb yazılır.” (Ebû Ya’lâ)
Zilhiccenin 8. günü Terviye günüdür. O gün hacıların Minâ’ya çıkmaları ve geceyi orada geçirmeleri sünnettir. Zilhiccenin 9. günü ise Arefe günüdür. Zilhicce’nin 9. günü [Arefe günü] sabâh namazından, dördüncü günün [Zilhicce’nin 13. günü] ikindi namazına kadar, 23 farz namazın akabinde, “Teşrîk tekbîri” okumak vâciptir.
Zilhiccenin onuncu günü Kurbân bayramıdır. Bir hâcı, Arefe günü öğle ezânından, Bayramın birinci günü, sabah namâzı vaktine kadar olan zaman içinde, Arafât’ta biraz dursa veya ihrâmlı olarak Arafât’tan geçse veya ihrâmlandıktan sonra hasta olup uykuda iken, baygın iken sedye içinde veya başka bir şeyle taşınarak, nüsükler yaptırılsa veyahut ihrâma girmeden önce, hasta olan, bayılan kimsenin yerine, başkası ihrâma girip, bu uyanmadan, ayılmadan önce, o bunun yerine de nüsükleri ayrıca yaparsa veya Arefe günü olduğunu bilmeyerek, Arafât’ta dursa, haccı, sahîh olur. O yerin Arafât olduğunu bilmek ve niyyet etmek de lâzım değildir.
Bütün dîn kardeşlerimize sahîh ve makbûl haclar temennî ediyoruz...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı