Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kur'ân-ı kerîmin bazı mucizevî özellikleri...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2017-07-18 / Hit: 654

"Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini, doğruluk rehberi Kur’ân ve hak dînle gönderen O’dur. Şâhit olarak Allah yeter."
 
Dünkü makâlemizde,Kur'ân-ı kerîmin Peygamber Efendimizin en büyük mu'cizesi olduğuna dâir birkaç kelime yazdık. Bugün aynı konuya devam edelim:
2-Âyetler, yani sözler ve cümleler, Arapların sözlerine ve şiirlerine hiç benzemez.Kur’ân-ı kerîmin yanında onların sözleri, cam parçalarının elmasa benzemesi gibidir. Dil uzmanları bunu pekiyi görmektedir.
3-Bir insan, Kur’ân-ı kerîmi ne kadar çok okursa okusun bıkmaz, usanmaz.Arzusu, hevesi, sevgisi ve zevki artar. Hâlbuki Kur'ân-ı kerîmin tercümelerinin ve diğer bütün kitapların okunmasında, böyle arzuve lezzet artması olmuyor; usanç hâsıl oluyor. Ama yorulmak başkadır, usanmak başkadır.
4-Geçmiş insanların bilinmeyen hâllerinden birçok şey, Kur’ân-ı kerîmde bildirilmektedir.
5-İleride olacak şeyleri de bildirmektedir.Çoğu meydâna çıkmış ve çıkmaktadır. Meselâ, Rûm sûresinin 3. âyetinde meâlen,"Rûmlar, en yakın bir yerde mağlup oldu. Hâlbuki onlar, bu mağlûbiyetten sonra birkaç yıl içinde gâlip geleceklerdir"buyuruldu. Bu âyet, Rûm KayseriHeraklius’un İrân şâhıHusrev Perviz’egâlip geleceğini önceden haber verdi. Aynen vâki oldu.
Kur’ân-ı hakîmde,"Bu Kur’ân, Allah kelâmıdır. İnanmıyorsanız, bir âyeti kadar siz de söyleyin! Söyleyemezsiniz"buyuruluyor. Bütün düşmânlar el ele verip, yıllarca uğraştıkları hâlde onun bir benzerini bugüne kadar söyleyemediler. Söylemeleri de mümkün değildir. Bunun dışında Peygamber Efendimiz aleyhisselâmın sayısız mucizesi görüldü.
Bir âyet-i kerîme meâli şöyledir:
"De ki: Mucizeler Allahü teâlânın kudreti ve irâdesi ile olur."[Ankebût, 50]
Allahü teâlâ, enbiyâsını ve evliyâsını başka kullarından üstün tutmuş, başkalarına vermediği mucize ve kerâmet gibi hârikaları, bu zâtlara ihsân etmiştir.
Bugünkü 4 İncîl’de pek çok çelişki vardır. Bu da, insan eliyle yazıldıklarını gösterir. Hâlbuki Kur’ân-ı kerîmde hiç bir tenâkuz/çelişki yoktur. Bir âyet meâli şöyledir:
"Eğer Kur’an, Allah’tan başkasından gelseydi, içinde pek çok tutarsızlık bulunurdu."[Nisâ, 82]
İkinci önemli husûs, nasıl insanlar, bir karınca bile yaratamıyorlarsa, Kur’ân-ı kerîmin de bir cümlesini bile meydâna getiremezler. 14 asırdan beri de, bir benzeri yazılamadı.
Üçüncü husûs ise, Kur’ân-ı azîmüş-şân hiç değiştirilemez. Bir âyet meâli şöyledir:
"Kur’ânı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız."[Hicr, 9]
Bugüne kadar kimse değiştirememiştir.Allahü teâlâ, sâhibi benim, koruyanı benim, şâhidi benim buyuruyor.Bir âyet-i kerîme meâli şöyledir:
"Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini, doğruluk rehberi Kur’ân ve hak dînle gönderen O’dur. Şâhit olarak Allah yeter."[Fetih, 28]
Bu kadar vesîkalardan da anlaşıldığı gibi, Kur’ân-ı kerîm, Yüce Allah'ın mukaddes kelâmıdır...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı