Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ragıp Karadayı Yazıları

Yazi Tarih Hit
"Öfkeli insan hikmet ehli olamaz Çelebi’m!" 2019-03-11 30
Doğan Bey, yavaş yavaş kendine geliyordu... 2019-03-09 23
Babasının insanlık anlayışına pek kahırlanmıştı Maria... 2019-03-07 34
Maria, o gecenin bütün dehşetini bir daha yaşadı 2019-03-06 24
"Kripto’nun katili olan o canavar burada hapsediliyor Prensesim" 2019-03-05 24
"Paşa kızı Gülşah’ı da Atmaca’ya verecekler!" 2019-03-04 40
“Tam yaşanılacak yer! Lakin Gülşah’ı eksik!” 2019-03-03 35
Can havliyle ayağa kalktı boğazını kontrol etti!.. 2019-03-02 35
Büyücü korkuyla geriledi bir şey diyecekti diyemedi 2019-03-01 24
"Yanına alacağın adamları seç ve düş yola yiğidim…" 2019-02-28 31
Yağız at, bir şey ister gibi acıyla kişnedi!.. 2019-02-27 34
İç âlemindeki fırtınaları dinleye dinleye odasına doğru yürüdü... 2019-02-26 34
Üç genç kız şaşkınlıkla birbirlerine bakıştılar!.. 2019-02-25 29
"Yapma Gülşah! Şakanın sırası mı şimdi!.." 2019-02-24 26
Kendini Beyazıd Paşa’nın kapısının önünde buldu... 2019-02-23 34
Hiddetinden burun kanatları kalkıp, iniyordu Kâbus'un... 2019-02-22 48
Doğan Bey’in emrini yerine getirecekti... 2019-02-21 26
"Bu dünya, Doğan Bey'e dar olacak demiştim!.." 2019-02-20 29
“İşte bu hesapta yoktu" diyerek kılıcını çekti!.. 2019-02-19 42
Kripto, süslü eteklerini toplayarak içeri girdi... 2019-02-14 46
Köşkün arka kapısından sessizce çıktı Gülşah!.. 2019-02-07 71
Gururla yürüyen Kripto'nun keyfine diyecek yoktu artık 2019-02-05 61
Merhamet nedir bilmeyen Kızıl İvan çetesi!.. 2019-01-30 95
"Dur yiğidim, nereye gidiyorsun? Buralar hep eşkıya yatağı!.." 2019-01-29 56
“Benim yaralarımı deşme be yiğit delikanlı!..” 2019-01-28 68
Mağara girişinde Üryan Eşkıya’nın sesi duyuldu! 2019-01-27 55
Bu cuma, iğne atsan yere düşmezdi... 2019-01-26 67
Yıldırım Han, tebdil-i kıyafetle Emir Sultan Dergâhındaydı! 2019-01-24 74
"Siz muhterem ricalimin sadakati beni rahatlatıyor" 2019-01-23 72
Yarısı olmayan adam - Yılbaşı Çavuş 2019-01-22 145
"Hiddetlenmeyin beyzadem Gülşah senin olacak…" 2019-01-21 63
Keşiş Dağı'nın kayalıklarında yaşayan büyücüye gittiler!.. 2019-01-20 57
Yanı başındaki ağaçların arasında bir hışırtı oldu! 2019-01-19 73
Şakalaşmanın hedefinde her nedense hep Gülşah vardı! 2019-01-18 90
“Mazlumlar da zalimler kadar cesur olmalı!" 2019-01-17 82
"Benim ne kadar zalim olduğumu bilemezsin!" 2019-01-16 71
Hiç yenilgi görmemiş adam hâlâ şoktaydı!.. 2019-01-15 79
Avının üzerine atlayan bir arslan gibi uçtu... 2019-01-14 79
“Bir kasırga gibi esti yiğit Doğan’ım...” 2019-01-13 66
Atı, arkadaşı, can yoldaşı onun her şeyiydi... 2019-01-12 89
Sarıkız’ın kalbi duracak gibi oldu, elleri terledi... 2019-01-11 86
"Belki bir soğuk ayran içersin diye düşündüm!" 2019-01-10 85
Bu evde her şey hoşgörü ve sevgi üzerine kurulmuştu... 2019-01-09 90
"Bu cahil insanlar bizim kıymetimizi bilemezler!" 2019-01-08 88
Aşır’ın açıklamalarından cesaret almıştı Erkara!.. 2019-01-07 75
"Kara kalpli edepsizlerin elebaşını bulup getiresin" 2019-01-02 102
Sabaha kadar gözlerine bir türlü hükmedemedi... 2019-01-01 131
"Ulucami'nin vaaz kürsüsünü ona nasıl müsaade ettim ben!" 2018-12-31 87
"Kızım, Gülşah’ım hâlâ uyumadın mı sen?.." 2018-12-30 75
“Sakın yalnız başına bir yerlere gitme Sultan'ım” 2018-12-29 106
"Dış düşmanlar belli, biz içimizdekileri halledelim!" 2018-12-28 88
"Vazife sana verilecek ey bahtiyar kuş!.." 2018-12-27 93
Gözlerini, boynu bükük Süleyman Çelebi’ye dikti 2018-12-26 94
Akıllı, adil ve cesur bir "serdengeçti” lazımdı!.. 2018-12-25 81
"Osmanlı Devleti bugün derin yaralar almıştır!.." 2018-12-24 74
"Yalnızca Osmanlının değil dünyanın nizamını bozduk!" 2018-12-21 98
Planları tutmuş, başarıyla hedeflerine ulaşıyorlardı! 2018-12-20 94
Her ihtimal düşünülmüş, tedbirleri de alınmıştı... 2018-12-19 89
Giden her akıncının ailesi endişelenirdi!.. 2018-12-18 95
Doğan Bey, attan inmiş ve refikasını bekliyordu 2018-12-17 85
İhtiyar Hurufi, çok müthiş rol yapıyordu! 2018-12-16 74
"Haydi yiğidim yolun açık olsun..." 2018-12-15 120
“Padişahımızdan kötü bir haber mi getirdi yoksa?” 2018-12-14 77
Erkara, Sultan'ın yanında çok edepli görünüyordu!.. 2018-12-13 83
“Efendim bu iki mısrada derin manalar gizlidir!" 2018-12-12 104
Doğan’ın peşinden sevgi ve hasretle baktı... 2018-12-11 85
"Dünyayı düzelteceğini mi zannediyorsun kuzum?.." 2018-12-10 89
"Sence, Doğan bu cesareti nereden alıyor Beyim?" 2018-12-09 97
"Beş bin koyunum ve yüzlerce çalışanım var" 2018-12-08 125
"Şu gelen Doğan Bey değil mi kızlar?.." 2018-12-07 121
Üç kafadar arkadaş iz peşindeydiler!.. 2018-12-06 96
"Siz sadrazam olmaya layıksınız yiğidim!.." 2018-12-05 104
"Dertleşecek birisini beklerken tam zamanında geldin..." 2018-12-04 82
Doğan, amcasının işaret ettiği yere doğru gitti 2018-12-03 89
"Büyük insanlar böyle düşünür Sultanım..." 2018-12-02 84
Üç ahbap birbirine baktı yalnız gözleri konuşuyordu 2018-11-30 102
"Yıldırım Han’ın adamları köşe bucak suçlu arıyor" 2018-11-29 89
Acaba Gülşah ne yapıyordu şimdi? 2018-11-28 117
"Daha uyanık ve dikkatli olmamız gerekmektedir!" 2018-11-27 128
"Düşmanlarımız, devamlı taktik değiştiriyor Sultanım" 2018-11-26 137
“Herhâlde Beyazıd Han buraya oturacak...” 2018-11-26 131
Sanki kalbi duracaktı dizlerinin feri kesildi... 2018-11-24 133
Kaç gündür keyfi yerinde değildi Doğan Bey’in... 2018-11-23 131
Kızıl Köşk’te hareketli bir sabah yaşanmaktaydı... 2018-11-22 156
Gördüğü rüyanın tesirinden hâlâ kurtulamamıştı!.. 2018-11-21 159
Kızlar, doru atının üzerinde Doğan’ın geldiğini gördüler!.. 2018-11-20 187
Dünyada bunlar kadar saf bir millet var mıydı? 2018-11-17 166
Kapının açılmasıyla sustular. Gelen, Doğan Bey'di... 2018-11-16 179
"Buyur bey, bugün neşeli gördüm sizi" 2018-11-15 152
Çocuklardan bazıları kocaman kara bir köpeği seviyordu... 2018-11-14 151
"Yiğidin gizlisi saklısı olmaz, mert ol, mert!" 2018-11-13 133
Kafadar kızların keyfine diyecek yoktu bugün... 2018-11-12 180
İhtiyar Hurufi, daha fazla konuşamadı... 2018-11-12 149
"Mazide kalan şeyler benim çektiklerim..." 2018-11-10 139
Erkara, şiddetli bir baş ağrısıyla uyandı 2018-11-08 169
"Cengâver bir babanın oğluna da bu yakışır..." 2018-11-07 164
"Sezgilerimize göre hareket etmek uygun olmaz!.." 2018-11-06 160
Sadaka 2018-11-05 198
Bildiğini okumaya devam ediyordu Erkara... 2018-11-05 130
Erkara, boş köşedeki sedire hışımla ilişti!.. 2018-11-04 149
Gözleri karardı! Bu gelen Yıldırım Han mıydı?.. 2018-11-03 178
"Buyurunuz efendim! Yeşil Bursa sizi bekliyor..." 2018-11-02 203
Kızıl Köşk’e geldiklerini o zaman fark ettiler!.. 2018-10-31 173
Cemaat birbirine bakındı öyle birini tanımıyorlardı! 2018-10-30 151
Kızıl saçlarını sarsan bir hıçkırıkla ağlıyordu 2018-10-29 180
"Benim şiirimi de dinleyin bakalım nasıl olmuş?.." 2018-10-27 196
"Sabah oldu, sırma saçlım selvi boylum" 2018-10-25 178
Sabaha kadar gözlerini kapayamadı Gülşah... 2018-10-24 173
Gülşah kızarır gibi oldu ve boğazı düğümlendi… 2018-10-23 166
Nice delikanlılar onunla evlenmek istiyordu... 2018-10-22 157
"Çekirge Ali gelmeden etten biraz yemeliyim!" 2018-10-20 210
Nar gibi kızarmış et, iştah kabartıyordu... 2018-10-19 169
"Payitaht, böyle âlim görmemiştir, diyeceğiz" 2018-10-18 177
"Ona, Keşiş Dağı eteğindeki Kızıl Köşk’ü hazırladım" 2018-10-17 183
“Sen eski bir tekfurun torunusun utan, utan!" 2018-10-16 226
Yüzünü buruşturarak derviş kıyafetlerini giydi!.. 2018-10-15 196
Bir derviş kıyafetiyle gün doğusuna yürü! 2018-10-13 200
Tuhaf ihtiyar, bir gölge gibi Kripto’ya yaklaştı! 2018-10-12 208
''Hayretten aptallaştım... Dilim tutuldu...'' 2018-10-11 212
"Bana güvendiğiniz için size teşekkür ederim" 2018-10-10 215
Korktuğunu ve titremesini gizlemeye çalıştı!.. 2018-10-09 195
İlk defa böyle itibarlı bir vazife alacaktı... 2018-10-08 194
"Misafirimizi fazla yormadan bekletmeden götürün..." 2018-10-08 202
Askerler saygıyla çekilerek beklemeye başladılar... 2018-10-08 204
Soğuk havada buz kesen soğuk hayaller 2018-10-01 294
Ebu-l Kilab / Köpekler babası 2018-09-28 254
Can-ı gönülden istemek 2018-07-14 1308
Bir "kitap" ebedi kurtuluş demek 2018-06-12 844
İki âşığın hikmetli hikâyesi 2018-04-09 822
Meğer Ecdat ne büyükmüş 2018-04-06 736
Aişe Jakal 2018-03-08 1038
Düzgün Hoca 2-Adam olsaydın dövmezdin 2018-02-20 727
Düzgün Hoca 2018-02-05 934
Takkeci İbrahim efendi 2018-01-17 822
Küçük rüya, büyük mânâ 2017-11-24 1007
Hayatın mânâ kazansın 2017-11-16 965
Çok bilen 2017-11-15 702
Eden, kendine eder 2017-08-02 1191
KAYBOLAN ya da MANA DEĞİŞTİREN KIYMETLERİMİZ 2017-07-15 1036
Sıddık Baba 2016-12-16 1961
Baba olmak böyle bir şey 2016-09-19 2340
10'lar ve bizler 2016-07-26 1537
9 yüz liralık telefon 2016-06-16 1675
8 Tahtakurusu 2016-05-24 1793
7 gün, 1 hafta 2016-04-16 1473
5 Kandil 2016-04-02 1386
4 x 4 2016-03-15 1724
3 günlük ömür 2016-03-03 1347
İki şeyin hesabı bir küfe ve bir ip 2016-02-01 1734
Ermeni ailesi 2015-01-06 3407
Ermeni ailesi 2015-01-01 2811
İhlâslı Gençliğim 2014-08-01 3353
Başını Açmayan Talebem 2014-02-26 4468
Beğenip/Beğenmediklerimiz ve bir sinopsis 2014-01-05 3075
Yanlış yere bilet alma 2013-12-26 2424
Samim Utkun’un feryadı 2013-12-17 2651
Korkudan dilim tutuldu 2013-12-10 2308
Para koparmak için tuzak 2013-12-03 2368
Çobanvezir 2013-11-26 2440
Müthiş rüya 2013-11-19 2565
Dişlerini ve yumruklarını sıkmış üzerime geliyordu 2013-11-12 2220
Filmlerin yankıları 2013-11-04 2899
Dikiz aynasına bakılarak yol alınmaz! 2013-10-28 2328
Sakın filmlerden ismini sildirme 2013-10-21 2879
Korkunç gece 2013-10-08 2679
Bir komünist 2013-10-01 3274
Miami mi? 2013-09-27 2864
Yılmaz Zafer'in hediyesi 2013-09-21 2251
Arz edilmek üzere yazdıklarım 2013-09-21 2748
İlk filmimize, ilk tepki 2013-09-21 2654
Yeşilçam dedikleri 2013-09-21 2481
Hizmette sinir ve sınır yoktur 2013-09-21 2712
Enver Abim'e 2013-09-21 2440
Şart mı? 2013-09-21 1993
Acayip hırsız 2013-09-21 2772
Oylarımız size 2013-09-21 2474
TGRT filmleri Azerbaycan’da / 2 2013-09-21 2391
TGRT filmleri Azerbaycan’da / 1 2013-09-21 2290
Ebru Destan’ın yaptığı 2013-09-21 2421
Hain miyim? 2013-09-21 4888
Kızgın matbaacı 2013-09-21 2408
Yeşilçam’ın çukurları 2013-09-21 2333
Hristiyana müslüman muamelesi 2013-09-21 2410
Hatıralar-11/Elveda Dumlu 2013-09-17 3033
Hatıralar - 10 (Büyüklerimizle tanışmam) 2013-09-16 2545
Hatıralar-9/Ucuz Kahramanlık 2013-09-15 2942
Hatıralar - 8/A love story 2013-09-14 2517
Hatıralar-7/Büyük kaza ve sürpriz 2013-09-13 2600
Hatıralar-6/Yatılı okul imtihanı 2013-09-12 3129
Hatıralar-5/Az daha boğuluyordum 2013-09-11 2716
Hatıralar-4/Uzun donlular-19 mayıs hareketlerine hazırlanırken 2013-09-10 2795
Hatıralar-3/Küçük çocuk, büyük tablo 2013-09-09 2673
Hatıralar-2/Urus askerleri mi? 2013-09-07 2778
Hatıralar-1/Doğum tarihi belli olmayan adam 2013-09-06 2645
Ferdi Tayfur Petrol İstasyonu 2013-07-31 3814

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı