Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ragıp Karadayı Yazıları

Yazi Tarih Hit
"Öfkeli insan hikmet ehli olamaz Çelebi’m!" 2019-03-11 382
Doğan Bey, yavaş yavaş kendine geliyordu... 2019-03-09 195
Babasının insanlık anlayışına pek kahırlanmıştı Maria... 2019-03-07 186
Maria, o gecenin bütün dehşetini bir daha yaşadı 2019-03-06 160
"Kripto’nun katili olan o canavar burada hapsediliyor Prensesim" 2019-03-05 154
"Paşa kızı Gülşah’ı da Atmaca’ya verecekler!" 2019-03-04 176
“Tam yaşanılacak yer! Lakin Gülşah’ı eksik!” 2019-03-03 152
Can havliyle ayağa kalktı boğazını kontrol etti!.. 2019-03-02 153
Büyücü korkuyla geriledi bir şey diyecekti diyemedi 2019-03-01 137
"Yanına alacağın adamları seç ve düş yola yiğidim…" 2019-02-28 147
Yağız at, bir şey ister gibi acıyla kişnedi!.. 2019-02-27 176
İç âlemindeki fırtınaları dinleye dinleye odasına doğru yürüdü... 2019-02-26 148
Üç genç kız şaşkınlıkla birbirlerine bakıştılar!.. 2019-02-25 141
"Yapma Gülşah! Şakanın sırası mı şimdi!.." 2019-02-24 139
Kendini Beyazıd Paşa’nın kapısının önünde buldu... 2019-02-23 150
Hiddetinden burun kanatları kalkıp, iniyordu Kâbus'un... 2019-02-22 199
Doğan Bey’in emrini yerine getirecekti... 2019-02-21 165
"Bu dünya, Doğan Bey'e dar olacak demiştim!.." 2019-02-20 153
“İşte bu hesapta yoktu" diyerek kılıcını çekti!.. 2019-02-19 176
Kripto, süslü eteklerini toplayarak içeri girdi... 2019-02-14 180
Köşkün arka kapısından sessizce çıktı Gülşah!.. 2019-02-07 221
Gururla yürüyen Kripto'nun keyfine diyecek yoktu artık 2019-02-05 199
Merhamet nedir bilmeyen Kızıl İvan çetesi!.. 2019-01-30 290
"Dur yiğidim, nereye gidiyorsun? Buralar hep eşkıya yatağı!.." 2019-01-29 210
“Benim yaralarımı deşme be yiğit delikanlı!..” 2019-01-28 201
Mağara girişinde Üryan Eşkıya’nın sesi duyuldu! 2019-01-27 204
Bu cuma, iğne atsan yere düşmezdi... 2019-01-26 211
Yıldırım Han, tebdil-i kıyafetle Emir Sultan Dergâhındaydı! 2019-01-24 241
"Siz muhterem ricalimin sadakati beni rahatlatıyor" 2019-01-23 202
Yarısı olmayan adam - Yılbaşı Çavuş 2019-01-22 298
"Hiddetlenmeyin beyzadem Gülşah senin olacak…" 2019-01-21 202
Keşiş Dağı'nın kayalıklarında yaşayan büyücüye gittiler!.. 2019-01-20 187
Yanı başındaki ağaçların arasında bir hışırtı oldu! 2019-01-19 219
Şakalaşmanın hedefinde her nedense hep Gülşah vardı! 2019-01-18 239
“Mazlumlar da zalimler kadar cesur olmalı!" 2019-01-17 238
"Benim ne kadar zalim olduğumu bilemezsin!" 2019-01-16 208
Hiç yenilgi görmemiş adam hâlâ şoktaydı!.. 2019-01-15 236
Avının üzerine atlayan bir arslan gibi uçtu... 2019-01-14 216
“Bir kasırga gibi esti yiğit Doğan’ım...” 2019-01-13 222
Atı, arkadaşı, can yoldaşı onun her şeyiydi... 2019-01-12 224
Sarıkız’ın kalbi duracak gibi oldu, elleri terledi... 2019-01-11 235
"Belki bir soğuk ayran içersin diye düşündüm!" 2019-01-10 263
Bu evde her şey hoşgörü ve sevgi üzerine kurulmuştu... 2019-01-09 270
"Bu cahil insanlar bizim kıymetimizi bilemezler!" 2019-01-08 256
Aşır’ın açıklamalarından cesaret almıştı Erkara!.. 2019-01-07 227
"Kara kalpli edepsizlerin elebaşını bulup getiresin" 2019-01-02 272
Sabaha kadar gözlerine bir türlü hükmedemedi... 2019-01-01 269
"Ulucami'nin vaaz kürsüsünü ona nasıl müsaade ettim ben!" 2018-12-31 252
"Kızım, Gülşah’ım hâlâ uyumadın mı sen?.." 2018-12-30 237
“Sakın yalnız başına bir yerlere gitme Sultan'ım” 2018-12-29 258
"Dış düşmanlar belli, biz içimizdekileri halledelim!" 2018-12-28 251
"Vazife sana verilecek ey bahtiyar kuş!.." 2018-12-27 250
Gözlerini, boynu bükük Süleyman Çelebi’ye dikti 2018-12-26 234
Akıllı, adil ve cesur bir "serdengeçti” lazımdı!.. 2018-12-25 236
"Osmanlı Devleti bugün derin yaralar almıştır!.." 2018-12-24 231
"Yalnızca Osmanlının değil dünyanın nizamını bozduk!" 2018-12-21 252
Planları tutmuş, başarıyla hedeflerine ulaşıyorlardı! 2018-12-20 239
Her ihtimal düşünülmüş, tedbirleri de alınmıştı... 2018-12-19 239
Giden her akıncının ailesi endişelenirdi!.. 2018-12-18 249
Doğan Bey, attan inmiş ve refikasını bekliyordu 2018-12-17 222
İhtiyar Hurufi, çok müthiş rol yapıyordu! 2018-12-16 199
"Haydi yiğidim yolun açık olsun..." 2018-12-15 290
“Padişahımızdan kötü bir haber mi getirdi yoksa?” 2018-12-14 202
Erkara, Sultan'ın yanında çok edepli görünüyordu!.. 2018-12-13 225
“Efendim bu iki mısrada derin manalar gizlidir!" 2018-12-12 226
Doğan’ın peşinden sevgi ve hasretle baktı... 2018-12-11 227
"Dünyayı düzelteceğini mi zannediyorsun kuzum?.." 2018-12-10 222
"Sence, Doğan bu cesareti nereden alıyor Beyim?" 2018-12-09 239
"Beş bin koyunum ve yüzlerce çalışanım var" 2018-12-08 269
"Şu gelen Doğan Bey değil mi kızlar?.." 2018-12-07 269
Üç kafadar arkadaş iz peşindeydiler!.. 2018-12-06 241
"Siz sadrazam olmaya layıksınız yiğidim!.." 2018-12-05 256
"Dertleşecek birisini beklerken tam zamanında geldin..." 2018-12-04 222
Doğan, amcasının işaret ettiği yere doğru gitti 2018-12-03 208
"Büyük insanlar böyle düşünür Sultanım..." 2018-12-02 218
Üç ahbap birbirine baktı yalnız gözleri konuşuyordu 2018-11-30 238
"Yıldırım Han’ın adamları köşe bucak suçlu arıyor" 2018-11-29 226
Acaba Gülşah ne yapıyordu şimdi? 2018-11-28 257
"Daha uyanık ve dikkatli olmamız gerekmektedir!" 2018-11-27 272
"Düşmanlarımız, devamlı taktik değiştiriyor Sultanım" 2018-11-26 260
“Herhâlde Beyazıd Han buraya oturacak...” 2018-11-26 278
Sanki kalbi duracaktı dizlerinin feri kesildi... 2018-11-24 266
Kaç gündür keyfi yerinde değildi Doğan Bey’in... 2018-11-23 283
Kızıl Köşk’te hareketli bir sabah yaşanmaktaydı... 2018-11-22 308
Gördüğü rüyanın tesirinden hâlâ kurtulamamıştı!.. 2018-11-21 298
Kızlar, doru atının üzerinde Doğan’ın geldiğini gördüler!.. 2018-11-20 343
Dünyada bunlar kadar saf bir millet var mıydı? 2018-11-17 326
Kapının açılmasıyla sustular. Gelen, Doğan Bey'di... 2018-11-16 329
"Buyur bey, bugün neşeli gördüm sizi" 2018-11-15 314
Çocuklardan bazıları kocaman kara bir köpeği seviyordu... 2018-11-14 282
"Yiğidin gizlisi saklısı olmaz, mert ol, mert!" 2018-11-13 291
Kafadar kızların keyfine diyecek yoktu bugün... 2018-11-12 333
İhtiyar Hurufi, daha fazla konuşamadı... 2018-11-12 281
"Mazide kalan şeyler benim çektiklerim..." 2018-11-10 293
Erkara, şiddetli bir baş ağrısıyla uyandı 2018-11-08 318
"Cengâver bir babanın oğluna da bu yakışır..." 2018-11-07 306
"Sezgilerimize göre hareket etmek uygun olmaz!.." 2018-11-06 318
Sadaka 2018-11-05 361
Bildiğini okumaya devam ediyordu Erkara... 2018-11-05 277
Erkara, boş köşedeki sedire hışımla ilişti!.. 2018-11-04 291
Gözleri karardı! Bu gelen Yıldırım Han mıydı?.. 2018-11-03 325
"Buyurunuz efendim! Yeşil Bursa sizi bekliyor..." 2018-11-02 352
Kızıl Köşk’e geldiklerini o zaman fark ettiler!.. 2018-10-31 308
Cemaat birbirine bakındı öyle birini tanımıyorlardı! 2018-10-30 288
Kızıl saçlarını sarsan bir hıçkırıkla ağlıyordu 2018-10-29 334
"Benim şiirimi de dinleyin bakalım nasıl olmuş?.." 2018-10-27 332
"Sabah oldu, sırma saçlım selvi boylum" 2018-10-25 320
Sabaha kadar gözlerini kapayamadı Gülşah... 2018-10-24 301
Gülşah kızarır gibi oldu ve boğazı düğümlendi… 2018-10-23 304
Nice delikanlılar onunla evlenmek istiyordu... 2018-10-22 300
"Çekirge Ali gelmeden etten biraz yemeliyim!" 2018-10-20 338
Nar gibi kızarmış et, iştah kabartıyordu... 2018-10-19 303
"Payitaht, böyle âlim görmemiştir, diyeceğiz" 2018-10-18 301
"Ona, Keşiş Dağı eteğindeki Kızıl Köşk’ü hazırladım" 2018-10-17 326
“Sen eski bir tekfurun torunusun utan, utan!" 2018-10-16 376
Yüzünü buruşturarak derviş kıyafetlerini giydi!.. 2018-10-15 350
Bir derviş kıyafetiyle gün doğusuna yürü! 2018-10-13 345
Tuhaf ihtiyar, bir gölge gibi Kripto’ya yaklaştı! 2018-10-12 359
''Hayretten aptallaştım... Dilim tutuldu...'' 2018-10-11 362
"Bana güvendiğiniz için size teşekkür ederim" 2018-10-10 372
Korktuğunu ve titremesini gizlemeye çalıştı!.. 2018-10-09 337
İlk defa böyle itibarlı bir vazife alacaktı... 2018-10-08 348
"Misafirimizi fazla yormadan bekletmeden götürün..." 2018-10-08 336
Askerler saygıyla çekilerek beklemeye başladılar... 2018-10-08 347
Soğuk havada buz kesen soğuk hayaller 2018-10-01 463
Ebu-l Kilab / Köpekler babası 2018-09-28 390
Can-ı gönülden istemek 2018-07-14 1559
Bir "kitap" ebedi kurtuluş demek 2018-06-12 1074
İki âşığın hikmetli hikâyesi 2018-04-09 1042
Meğer Ecdat ne büyükmüş 2018-04-06 913
Aişe Jakal 2018-03-08 1308
Düzgün Hoca 2-Adam olsaydın dövmezdin 2018-02-20 907
Düzgün Hoca 2018-02-05 1147
Takkeci İbrahim efendi 2018-01-17 1029
Küçük rüya, büyük mânâ 2017-11-24 1243
Hayatın mânâ kazansın 2017-11-16 1169
Çok bilen 2017-11-15 893
Eden, kendine eder 2017-08-02 1383
KAYBOLAN ya da MANA DEĞİŞTİREN KIYMETLERİMİZ 2017-07-15 1193
Sıddık Baba 2016-12-16 2146
Baba olmak böyle bir şey 2016-09-19 2670
10'lar ve bizler 2016-07-26 1686
9 yüz liralık telefon 2016-06-16 1862
8 Tahtakurusu 2016-05-24 1972
7 gün, 1 hafta 2016-04-16 1637
5 Kandil 2016-04-02 1543
4 x 4 2016-03-15 1883
3 günlük ömür 2016-03-03 1491
İki şeyin hesabı bir küfe ve bir ip 2016-02-01 1905
Ermeni ailesi 2015-01-06 3585
Ermeni ailesi 2015-01-01 3007
İhlâslı Gençliğim 2014-08-01 3522
Başını Açmayan Talebem 2014-02-26 4714
Beğenip/Beğenmediklerimiz ve bir sinopsis 2014-01-05 3243
Yanlış yere bilet alma 2013-12-26 2606
Samim Utkun’un feryadı 2013-12-17 2813
Korkudan dilim tutuldu 2013-12-10 2475
Para koparmak için tuzak 2013-12-03 2535
Çobanvezir 2013-11-26 2563
Müthiş rüya 2013-11-19 2724
Dişlerini ve yumruklarını sıkmış üzerime geliyordu 2013-11-12 2370
Filmlerin yankıları 2013-11-04 3092
Dikiz aynasına bakılarak yol alınmaz! 2013-10-28 2483
Sakın filmlerden ismini sildirme 2013-10-21 3081
Korkunç gece 2013-10-08 2866
Bir komünist 2013-10-01 3435
Miami mi? 2013-09-27 3084
Yılmaz Zafer'in hediyesi 2013-09-21 2401
Arz edilmek üzere yazdıklarım 2013-09-21 2925
İlk filmimize, ilk tepki 2013-09-21 2813
Yeşilçam dedikleri 2013-09-21 2630
Hizmette sinir ve sınır yoktur 2013-09-21 2873
Enver Abim'e 2013-09-21 2593
Şart mı? 2013-09-21 2154
Acayip hırsız 2013-09-21 3006
Oylarımız size 2013-09-21 2633
TGRT filmleri Azerbaycan’da / 2 2013-09-21 2571
TGRT filmleri Azerbaycan’da / 1 2013-09-21 2447
Ebru Destan’ın yaptığı 2013-09-21 2574
Hain miyim? 2013-09-21 5104
Kızgın matbaacı 2013-09-21 2586
Yeşilçam’ın çukurları 2013-09-21 2488
Hristiyana müslüman muamelesi 2013-09-21 2558
Hatıralar-11/Elveda Dumlu 2013-09-17 3215
Hatıralar - 10 (Büyüklerimizle tanışmam) 2013-09-16 2702
Hatıralar-9/Ucuz Kahramanlık 2013-09-15 3122
Hatıralar - 8/A love story 2013-09-14 2692
Hatıralar-7/Büyük kaza ve sürpriz 2013-09-13 2779
Hatıralar-6/Yatılı okul imtihanı 2013-09-12 3303
Hatıralar-5/Az daha boğuluyordum 2013-09-11 2904
Hatıralar-4/Uzun donlular-19 mayıs hareketlerine hazırlanırken 2013-09-10 2964
Hatıralar-3/Küçük çocuk, büyük tablo 2013-09-09 2851
Hatıralar-2/Urus askerleri mi? 2013-09-07 2961
Hatıralar-1/Doğum tarihi belli olmayan adam 2013-09-06 2799
Ferdi Tayfur Petrol İstasyonu 2013-07-31 4014

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı