Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ragıp Karadayı Yazıları

Yazi Tarih Hit
"Öfkeli insan hikmet ehli olamaz Çelebi’m!" 2019-03-11 263
Doğan Bey, yavaş yavaş kendine geliyordu... 2019-03-09 147
Babasının insanlık anlayışına pek kahırlanmıştı Maria... 2019-03-07 133
Maria, o gecenin bütün dehşetini bir daha yaşadı 2019-03-06 119
"Kripto’nun katili olan o canavar burada hapsediliyor Prensesim" 2019-03-05 106
"Paşa kızı Gülşah’ı da Atmaca’ya verecekler!" 2019-03-04 131
“Tam yaşanılacak yer! Lakin Gülşah’ı eksik!” 2019-03-03 103
Can havliyle ayağa kalktı boğazını kontrol etti!.. 2019-03-02 105
Büyücü korkuyla geriledi bir şey diyecekti diyemedi 2019-03-01 92
"Yanına alacağın adamları seç ve düş yola yiğidim…" 2019-02-28 93
Yağız at, bir şey ister gibi acıyla kişnedi!.. 2019-02-27 115
İç âlemindeki fırtınaları dinleye dinleye odasına doğru yürüdü... 2019-02-26 100
Üç genç kız şaşkınlıkla birbirlerine bakıştılar!.. 2019-02-25 90
"Yapma Gülşah! Şakanın sırası mı şimdi!.." 2019-02-24 91
Kendini Beyazıd Paşa’nın kapısının önünde buldu... 2019-02-23 110
Hiddetinden burun kanatları kalkıp, iniyordu Kâbus'un... 2019-02-22 151
Doğan Bey’in emrini yerine getirecekti... 2019-02-21 116
"Bu dünya, Doğan Bey'e dar olacak demiştim!.." 2019-02-20 105
“İşte bu hesapta yoktu" diyerek kılıcını çekti!.. 2019-02-19 125
Kripto, süslü eteklerini toplayarak içeri girdi... 2019-02-14 132
Köşkün arka kapısından sessizce çıktı Gülşah!.. 2019-02-07 174
Gururla yürüyen Kripto'nun keyfine diyecek yoktu artık 2019-02-05 146
Merhamet nedir bilmeyen Kızıl İvan çetesi!.. 2019-01-30 227
"Dur yiğidim, nereye gidiyorsun? Buralar hep eşkıya yatağı!.." 2019-01-29 156
“Benim yaralarımı deşme be yiğit delikanlı!..” 2019-01-28 158
Mağara girişinde Üryan Eşkıya’nın sesi duyuldu! 2019-01-27 153
Bu cuma, iğne atsan yere düşmezdi... 2019-01-26 166
Yıldırım Han, tebdil-i kıyafetle Emir Sultan Dergâhındaydı! 2019-01-24 182
"Siz muhterem ricalimin sadakati beni rahatlatıyor" 2019-01-23 153
Yarısı olmayan adam - Yılbaşı Çavuş 2019-01-22 242
"Hiddetlenmeyin beyzadem Gülşah senin olacak…" 2019-01-21 147
Keşiş Dağı'nın kayalıklarında yaşayan büyücüye gittiler!.. 2019-01-20 137
Yanı başındaki ağaçların arasında bir hışırtı oldu! 2019-01-19 165
Şakalaşmanın hedefinde her nedense hep Gülşah vardı! 2019-01-18 192
“Mazlumlar da zalimler kadar cesur olmalı!" 2019-01-17 185
"Benim ne kadar zalim olduğumu bilemezsin!" 2019-01-16 158
Hiç yenilgi görmemiş adam hâlâ şoktaydı!.. 2019-01-15 181
Avının üzerine atlayan bir arslan gibi uçtu... 2019-01-14 168
“Bir kasırga gibi esti yiğit Doğan’ım...” 2019-01-13 171
Atı, arkadaşı, can yoldaşı onun her şeyiydi... 2019-01-12 176
Sarıkız’ın kalbi duracak gibi oldu, elleri terledi... 2019-01-11 184
"Belki bir soğuk ayran içersin diye düşündüm!" 2019-01-10 206
Bu evde her şey hoşgörü ve sevgi üzerine kurulmuştu... 2019-01-09 209
"Bu cahil insanlar bizim kıymetimizi bilemezler!" 2019-01-08 197
Aşır’ın açıklamalarından cesaret almıştı Erkara!.. 2019-01-07 169
"Kara kalpli edepsizlerin elebaşını bulup getiresin" 2019-01-02 211
Sabaha kadar gözlerine bir türlü hükmedemedi... 2019-01-01 217
"Ulucami'nin vaaz kürsüsünü ona nasıl müsaade ettim ben!" 2018-12-31 197
"Kızım, Gülşah’ım hâlâ uyumadın mı sen?.." 2018-12-30 178
“Sakın yalnız başına bir yerlere gitme Sultan'ım” 2018-12-29 208
"Dış düşmanlar belli, biz içimizdekileri halledelim!" 2018-12-28 201
"Vazife sana verilecek ey bahtiyar kuş!.." 2018-12-27 198
Gözlerini, boynu bükük Süleyman Çelebi’ye dikti 2018-12-26 180
Akıllı, adil ve cesur bir "serdengeçti” lazımdı!.. 2018-12-25 183
"Osmanlı Devleti bugün derin yaralar almıştır!.." 2018-12-24 177
"Yalnızca Osmanlının değil dünyanın nizamını bozduk!" 2018-12-21 198
Planları tutmuş, başarıyla hedeflerine ulaşıyorlardı! 2018-12-20 177
Her ihtimal düşünülmüş, tedbirleri de alınmıştı... 2018-12-19 186
Giden her akıncının ailesi endişelenirdi!.. 2018-12-18 195
Doğan Bey, attan inmiş ve refikasını bekliyordu 2018-12-17 173
İhtiyar Hurufi, çok müthiş rol yapıyordu! 2018-12-16 148
"Haydi yiğidim yolun açık olsun..." 2018-12-15 230
“Padişahımızdan kötü bir haber mi getirdi yoksa?” 2018-12-14 158
Erkara, Sultan'ın yanında çok edepli görünüyordu!.. 2018-12-13 170
“Efendim bu iki mısrada derin manalar gizlidir!" 2018-12-12 182
Doğan’ın peşinden sevgi ve hasretle baktı... 2018-12-11 172
"Dünyayı düzelteceğini mi zannediyorsun kuzum?.." 2018-12-10 169
"Sence, Doğan bu cesareti nereden alıyor Beyim?" 2018-12-09 183
"Beş bin koyunum ve yüzlerce çalışanım var" 2018-12-08 215
"Şu gelen Doğan Bey değil mi kızlar?.." 2018-12-07 216
Üç kafadar arkadaş iz peşindeydiler!.. 2018-12-06 190
"Siz sadrazam olmaya layıksınız yiğidim!.." 2018-12-05 199
"Dertleşecek birisini beklerken tam zamanında geldin..." 2018-12-04 168
Doğan, amcasının işaret ettiği yere doğru gitti 2018-12-03 159
"Büyük insanlar böyle düşünür Sultanım..." 2018-12-02 166
Üç ahbap birbirine baktı yalnız gözleri konuşuyordu 2018-11-30 189
"Yıldırım Han’ın adamları köşe bucak suçlu arıyor" 2018-11-29 178
Acaba Gülşah ne yapıyordu şimdi? 2018-11-28 203
"Daha uyanık ve dikkatli olmamız gerekmektedir!" 2018-11-27 214
"Düşmanlarımız, devamlı taktik değiştiriyor Sultanım" 2018-11-26 218
“Herhâlde Beyazıd Han buraya oturacak...” 2018-11-26 231
Sanki kalbi duracaktı dizlerinin feri kesildi... 2018-11-24 215
Kaç gündür keyfi yerinde değildi Doğan Bey’in... 2018-11-23 231
Kızıl Köşk’te hareketli bir sabah yaşanmaktaydı... 2018-11-22 251
Gördüğü rüyanın tesirinden hâlâ kurtulamamıştı!.. 2018-11-21 251
Kızlar, doru atının üzerinde Doğan’ın geldiğini gördüler!.. 2018-11-20 286
Dünyada bunlar kadar saf bir millet var mıydı? 2018-11-17 271
Kapının açılmasıyla sustular. Gelen, Doğan Bey'di... 2018-11-16 271
"Buyur bey, bugün neşeli gördüm sizi" 2018-11-15 263
Çocuklardan bazıları kocaman kara bir köpeği seviyordu... 2018-11-14 228
"Yiğidin gizlisi saklısı olmaz, mert ol, mert!" 2018-11-13 225
Kafadar kızların keyfine diyecek yoktu bugün... 2018-11-12 278
İhtiyar Hurufi, daha fazla konuşamadı... 2018-11-12 229
"Mazide kalan şeyler benim çektiklerim..." 2018-11-10 232
Erkara, şiddetli bir baş ağrısıyla uyandı 2018-11-08 264
"Cengâver bir babanın oğluna da bu yakışır..." 2018-11-07 255
"Sezgilerimize göre hareket etmek uygun olmaz!.." 2018-11-06 267
Sadaka 2018-11-05 309
Bildiğini okumaya devam ediyordu Erkara... 2018-11-05 218
Erkara, boş köşedeki sedire hışımla ilişti!.. 2018-11-04 236
Gözleri karardı! Bu gelen Yıldırım Han mıydı?.. 2018-11-03 274
"Buyurunuz efendim! Yeşil Bursa sizi bekliyor..." 2018-11-02 300
Kızıl Köşk’e geldiklerini o zaman fark ettiler!.. 2018-10-31 255
Cemaat birbirine bakındı öyle birini tanımıyorlardı! 2018-10-30 236
Kızıl saçlarını sarsan bir hıçkırıkla ağlıyordu 2018-10-29 281
"Benim şiirimi de dinleyin bakalım nasıl olmuş?.." 2018-10-27 282
"Sabah oldu, sırma saçlım selvi boylum" 2018-10-25 272
Sabaha kadar gözlerini kapayamadı Gülşah... 2018-10-24 259
Gülşah kızarır gibi oldu ve boğazı düğümlendi… 2018-10-23 248
Nice delikanlılar onunla evlenmek istiyordu... 2018-10-22 246
"Çekirge Ali gelmeden etten biraz yemeliyim!" 2018-10-20 290
Nar gibi kızarmış et, iştah kabartıyordu... 2018-10-19 256
"Payitaht, böyle âlim görmemiştir, diyeceğiz" 2018-10-18 249
"Ona, Keşiş Dağı eteğindeki Kızıl Köşk’ü hazırladım" 2018-10-17 271
“Sen eski bir tekfurun torunusun utan, utan!" 2018-10-16 323
Yüzünü buruşturarak derviş kıyafetlerini giydi!.. 2018-10-15 296
Bir derviş kıyafetiyle gün doğusuna yürü! 2018-10-13 291
Tuhaf ihtiyar, bir gölge gibi Kripto’ya yaklaştı! 2018-10-12 308
''Hayretten aptallaştım... Dilim tutuldu...'' 2018-10-11 315
"Bana güvendiğiniz için size teşekkür ederim" 2018-10-10 313
Korktuğunu ve titremesini gizlemeye çalıştı!.. 2018-10-09 289
İlk defa böyle itibarlı bir vazife alacaktı... 2018-10-08 288
"Misafirimizi fazla yormadan bekletmeden götürün..." 2018-10-08 292
Askerler saygıyla çekilerek beklemeye başladılar... 2018-10-08 292
Soğuk havada buz kesen soğuk hayaller 2018-10-01 408
Ebu-l Kilab / Köpekler babası 2018-09-28 336
Can-ı gönülden istemek 2018-07-14 1465
Bir "kitap" ebedi kurtuluş demek 2018-06-12 986
İki âşığın hikmetli hikâyesi 2018-04-09 961
Meğer Ecdat ne büyükmüş 2018-04-06 866
Aişe Jakal 2018-03-08 1201
Düzgün Hoca 2-Adam olsaydın dövmezdin 2018-02-20 855
Düzgün Hoca 2018-02-05 1062
Takkeci İbrahim efendi 2018-01-17 959
Küçük rüya, büyük mânâ 2017-11-24 1160
Hayatın mânâ kazansın 2017-11-16 1104
Çok bilen 2017-11-15 827
Eden, kendine eder 2017-08-02 1319
KAYBOLAN ya da MANA DEĞİŞTİREN KIYMETLERİMİZ 2017-07-15 1133
Sıddık Baba 2016-12-16 2079
Baba olmak böyle bir şey 2016-09-19 2555
10'lar ve bizler 2016-07-26 1632
9 yüz liralık telefon 2016-06-16 1798
8 Tahtakurusu 2016-05-24 1900
7 gün, 1 hafta 2016-04-16 1577
5 Kandil 2016-04-02 1485
4 x 4 2016-03-15 1819
3 günlük ömür 2016-03-03 1435
İki şeyin hesabı bir küfe ve bir ip 2016-02-01 1840
Ermeni ailesi 2015-01-06 3518
Ermeni ailesi 2015-01-01 2928
İhlâslı Gençliğim 2014-08-01 3461
Başını Açmayan Talebem 2014-02-26 4624
Beğenip/Beğenmediklerimiz ve bir sinopsis 2014-01-05 3179
Yanlış yere bilet alma 2013-12-26 2526
Samim Utkun’un feryadı 2013-12-17 2751
Korkudan dilim tutuldu 2013-12-10 2410
Para koparmak için tuzak 2013-12-03 2459
Çobanvezir 2013-11-26 2509
Müthiş rüya 2013-11-19 2654
Dişlerini ve yumruklarını sıkmış üzerime geliyordu 2013-11-12 2319
Filmlerin yankıları 2013-11-04 3017
Dikiz aynasına bakılarak yol alınmaz! 2013-10-28 2428
Sakın filmlerden ismini sildirme 2013-10-21 3007
Korkunç gece 2013-10-08 2794
Bir komünist 2013-10-01 3375
Miami mi? 2013-09-27 2994
Yılmaz Zafer'in hediyesi 2013-09-21 2343
Arz edilmek üzere yazdıklarım 2013-09-21 2853
İlk filmimize, ilk tepki 2013-09-21 2747
Yeşilçam dedikleri 2013-09-21 2568
Hizmette sinir ve sınır yoktur 2013-09-21 2807
Enver Abim'e 2013-09-21 2535
Şart mı? 2013-09-21 2088
Acayip hırsız 2013-09-21 2909
Oylarımız size 2013-09-21 2579
TGRT filmleri Azerbaycan’da / 2 2013-09-21 2485
TGRT filmleri Azerbaycan’da / 1 2013-09-21 2385
Ebru Destan’ın yaptığı 2013-09-21 2501
Hain miyim? 2013-09-21 5028
Kızgın matbaacı 2013-09-21 2524
Yeşilçam’ın çukurları 2013-09-21 2427
Hristiyana müslüman muamelesi 2013-09-21 2501
Hatıralar-11/Elveda Dumlu 2013-09-17 3145
Hatıralar - 10 (Büyüklerimizle tanışmam) 2013-09-16 2636
Hatıralar-9/Ucuz Kahramanlık 2013-09-15 3059
Hatıralar - 8/A love story 2013-09-14 2620
Hatıralar-7/Büyük kaza ve sürpriz 2013-09-13 2709
Hatıralar-6/Yatılı okul imtihanı 2013-09-12 3240
Hatıralar-5/Az daha boğuluyordum 2013-09-11 2833
Hatıralar-4/Uzun donlular-19 mayıs hareketlerine hazırlanırken 2013-09-10 2907
Hatıralar-3/Küçük çocuk, büyük tablo 2013-09-09 2784
Hatıralar-2/Urus askerleri mi? 2013-09-07 2897
Hatıralar-1/Doğum tarihi belli olmayan adam 2013-09-06 2740
Ferdi Tayfur Petrol İstasyonu 2013-07-31 3946

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı