Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Vehbi Tülek Yazıları

Yazi Tarih Hit
Bu ümmetin en hayırlısı... 2019-01-19 0
"Bu mescidde sesini yükseltme!" 2019-01-18 3
"Beni kimseye muhtaç etme yâ Rabbî!.." 2019-01-17 9
"Muhtaç olanlara yardım edebilirsin" 2019-01-16 4
Helâlin hesabı haramın ise azabı vardır!.. 2019-01-15 6
Eshâb-ı kiramın en üstünleri hakkında... 2019-01-14 9
Kâmil bir mümin olmak için... 2019-01-12 17
Kıyâmetin yaklaştığına deliller çoktur... 2019-01-11 13
Amelleri sâlih, niyetleri iyilik olsun 2019-01-10 10
"Annene babana daima dua et!" 2019-01-09 8
"Senden önce birçok peygamber gönderdik" 2019-01-08 14
"Misvakta, din ve beden için faydalar vardır..." 2019-01-07 16
“Zâlim bile olsa, kardeşine yardım et!” 2019-01-03 22
“Eshâbımın ismini işitince, susunuz!" 2019-01-02 11
"Namaz dînin direğidir..." 2019-01-01 22
"Ondan başka hiçbir ilâh yoktur!.." 2018-12-31 24
“Ben hazırım, kirve...” 2018-12-29 13
Kurtuluş, sâlihlerin sohbetindedir... 2018-12-29 20
Cömertliğin en yüksek derecesi 2018-12-28 25
“Herkesin gökte iki kapısı vardır" 2018-12-27 26
İman sahiplerine çok müjdeler var... 2018-12-25 25
Kara Geçit Değirmeni... 2018-12-24 14
Her gün tövbe etmek lazımdır 2018-12-24 18
"Nasûhî Efendi'den şifa için dua iste!" 2018-12-22 19
"Sizi sevenleri Allah da sever" 2018-12-21 26
İhlâs sahibi olanlar hidâyet kandilleridir 2018-12-20 38
Yolumuzu aydınlatan kâmil rehberler... 2018-12-19 24
Kötülük edene de iyilik yapanlar!.. 2018-12-18 19
Ayakta duramayan hastanın namazı 2018-12-17 26
Müminlerin kabrini ziyaret ederken... 2018-12-15 33
Çocuğun terbiyesi ihmal edilmemeli 2018-12-14 26
Dînin esaslarına dâir ilk eser... 2018-12-13 26
Kur’ân-ı kerîme hürmetin önemi 2018-12-12 37
Salih arkadaşlarla yola çıkmalı... 2018-12-11 26
Hak teâlâ, tevazu göstereni yükseltir 2018-12-10 35
İmândan sonra en kıymetli ibâdet 2018-12-08 39
Denizde şehit olmak daha faziletlidir... 2018-12-07 38
Helal malından sadaka vermek... 2018-12-06 39
İbadetleri yapmak gayet kolaydır... 2018-12-05 42
"Ey insan, gaflet uykusundan uyan!" 2018-12-04 36
Edepli olanlar feyiz alırlar... 2018-12-03 38
İman etmek, bütün insanlara lâzımdır 2018-11-30 49
Allahü teâlâ, tövbe edenleri sever... 2018-11-29 39
"Kardeşim ağır hasta ya Resûlallah!.." 2018-11-28 45
Fıkıh ilmiyle meşgul olanın şerefi artar 2018-11-27 56
Allahü teâlâ tövbe edenleri sever... 2018-11-26 53
"İltifat bekleyen cömert değildir" 2018-11-24 52
"İşlerimi Allaha havale ediyorum" 2018-11-23 60
Akıl, göz gibidir din bilgileri de ışık... 2018-11-22 76
Onlar, birbirlerini Allah için severler 2018-11-21 72
İlim amelden, iman ise ilimden öncedir 2018-11-20 74
“Koğuculuk yapan Cennete giremez!” 2018-11-19 105
“Senden başka hiçbir ilâh yoktur" 2018-11-17 89
"Kardeşleriniz arasında sulh yapınız!.." 2018-11-16 80
Uzun emel sebebiyle tövbeyi geciktirme!.. 2018-11-15 76
Her sıkıntıdan sonra ferahlık vardır... 2018-11-14 72
“Sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir...” 2018-11-13 73
Mürüvvet, iyilik etmeyi sevmektir 2018-11-12 60
Fakir akrabaya verilen zekât... 2018-11-10 77
Bütün ibâdetlerini kusurlu bil!.. 2018-11-08 98
"Sizin şerrinizden nasıl kurtuluruz?" 2018-11-07 81
Kabir ziyareti âhiret gününü hatırlatır!.. 2018-11-06 95
Küfre sebep olan bidat!.. 2018-11-05 77
“Dünyalık olan şeyler melundur" 2018-11-03 86
Sâlih arkadaş, seni gafletten uyandırır! 2018-11-02 95
Yüzleri siyah ve gök gözlü iki melek!.. 2018-11-01 98
"Onlar, kendilerine zulmediyorlar!.." 2018-10-31 116
Bütün Müslümanlara hürmet et... 2018-10-30 103
"Allah, en hayırlı koruyucudur..." 2018-10-27 117
Abdesti bozanlar ve bozmayanlar 2018-10-25 85
Şüphe etmek küfre sebep olur! 2018-10-24 96
Kalbinin ürperdiği işi yapma!.. 2018-10-23 87
Ben de seni yürekli biri sandım!.. 2018-10-22 104
Ölünceye kadar tövbe kabul olur 2018-10-22 106
Kur'ân-ı kerim Allah kelâmıdır 2018-10-20 172
"Bilenlerden sorup öğreniniz!.." 2018-10-19 100
“Siz, ümmetlerin en iyisi oldunuz" 2018-10-18 107
Meyyitin kefaretini velîsi verir... 2018-10-17 98
Kur’ân-ı kerîm, nikâh yapmayı emretmekte 2018-10-16 141
Bidat sahiplerinin kitabını okumak!.. 2018-10-15 114
“Dünyada misafirler gibi bulununuz!.." 2018-10-13 133
"Mizah yapan hafife alınır!.." 2018-10-12 118
Önce iman eden daha kıymetlidir! 2018-10-11 105
Alışveriş helâl faiz haramdır... 2018-10-10 105
“İnsanlara karşı güzel ahlâklı ol” 2018-10-09 125
"Ölüme hazırlık yapanlar yok mu?" 2018-10-08 102
"Eshabım gökteki yıldızlar gibidir" 2018-10-06 117
Kabirde gelen iki melek... 2018-10-05 108
Küfre düşüren söze önem vermemek!.. 2018-10-04 110
Akıllı insan, kendi ayıplarını görendir 2018-10-03 117
Her gece kendini hesaba çekenler... 2018-10-02 134
"İnsan aklı, kıyametteki varlıkları anlayamaz" 2018-10-01 137
"Ey Ebû Hanîfe! Sen beni iyi tanıdın" 2018-09-29 170
Oruç, Rabbi ile kul arasında bir sırdır! 2018-09-28 151
Temiz kalpten çıkan nasihatler tesir eder 2018-09-27 127
Resûlullahın sünnetine uymadıktan sonra!.. 2018-09-26 121
"Her şeye kadir olan sensin..." 2018-09-25 145
Hakiki yardımcı Allahü teâlâdır 2018-09-24 116
"Allahü teâlâ, kerîm olduğu için affeder” 2018-09-22 126
"İnsanlardan gelen sıkıntılara sabret!" 2018-09-21 154
Haramdan kaçınmak farzdan önce gelir!.. 2018-09-20 119
Sadakası kabul olan zat... 2018-09-19 155
Kusurlu Müslümana "fasık" denir... 2018-09-18 139
Hiçbir lüzum yokken mezhep değiştirmek! 2018-09-17 150
Abdest ve guslün sahih olması için 2018-09-15 158
Kâfirlere kabirde azap vardır!.. 2018-09-14 218
“Talebe olmadıkça âlim olunmaz..." 2018-09-13 195
Mirâc, hem beden hem de ruh ile oldu 2018-09-12 174
Her asırda, her kavme peygamber gelmiştir 2018-09-11 164
"Sen hiç üzülme yâ Resûlallah!.." 2018-09-10 150
Peygamberlerin hepsine inanmalıdır 2018-09-08 137
O kâinatın efendisi zamanın güneşidir 2018-09-07 143
Açın karnını doyur susayana su ver... 2018-09-06 162
Allahü teala mutlak yaratıcıdır 2018-09-05 137
Hayırlı işe besmele ile başlamalıdır 2018-09-04 157
Hayrın en iyisi ile şerlerin en kötüsü 2018-09-03 175
Sadakanın karşılığı cenette verilir 2018-09-01 159
"Yarın için nafaka bile saklamam...” 2018-08-31 210
"Mümin, selâmet kapısına girmiştir" 2018-08-30 169
Allah'ın takdîrine râzı olmak lâzımdır 2018-08-29 177
"Her rûh sahibi ölüm şerbetini içecektir" 2018-08-28 165
Resulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmek... 2018-08-27 192
Her an murâkabe üzere olmalıdır... 2018-08-25 183
Akıl, iyiyi kötüden ayıran bir kuvvettir 2018-08-24 174
Melekler de Allahü teâlânın kullarıdır... 2018-08-23 196
İmam olmanın sorumluluğu... 2018-08-22 206
"Âlimler olmasaydı insanlar helak olurdu" 2018-08-21 246
Kalp ile hâlis niyet etmedikçe... 2018-08-20 156
Saçıma düşen aklar ölümü hatırlatıyor... 2018-08-19 196
“Namaz gözümün nûrudur..." 2018-08-18 228
“Kim amel ederek tövbesini düzeltirse" 2018-08-17 162
Resûlullaha hürmet ve tazim farzdır!.. 2018-08-16 119
Namazlardan sonra duâyı sessiz etmeli 2018-08-15 239
Namaz kılan bir mümin, yükselir 2018-08-14 229
Resûlullahı canından çok sevmedikçe... 2018-08-13 253
Resûlullaha itaat Allah'a itaattir... 2018-08-12 219
Ölümden nasıl gaflette olunur! 2018-08-11 173
Resûlullahın binlerce mucizesi görülmüştür 2018-08-10 149
Allahın rahmetinden mahrum edilenler!.. 2018-08-09 194
Resûlullah, özür dileyen özrünü kabul ederdi... 2018-08-08 182
Resûlullahın kabrini ziyâret etmek sünnettir 2018-08-07 202
Sâlih kimseleri vesile etmek... 2018-08-06 183
“Bir velî kuluma düşmanlık eden!" 2018-08-04 194
Mümin, niyetini iyi ve doğru yapmalıdır 2018-08-03 215
Âhiretin tadını almak isteyen... 2018-08-02 171
Resûlullahın şefaatinden mahrum kalanlar!.. 2018-07-31 202
Ameller ihlâsla kıymet kazanır 2018-07-30 176
“Kabir ziyareti ölümü hatırlatır” 2018-07-28 168
Allah adamlarının Resûlullah sevgisi 2018-07-27 167
Tasavvuf, baştan başa edeptir... 2018-07-26 221
Ölmek, ruhun bedenden ayrılması demektir... 2018-07-25 207
İnsan, sâlihlerden uzak kalmamalıdır... 2018-07-24 188
"Onu kendisine habip eyledi..." 2018-07-23 192
Dünya ve âhiret saadeti için... 2018-07-21 173
“Allahım, takvâyı bunlara azık et!" 2018-07-20 221
Ölenin kıyâmeti kopmuş demektir! 2018-07-19 203
"Yâsîn-i şerîfte bir isim vardır ki!.." 2018-07-18 248
“Ey Ömer, bu zât Bedir Savaşına katıldı!.." 2018-07-17 192
Namazdaki kusurlar "tesbîh" ile örtülür... 2018-07-16 206
"İbâdetlerin en üstünü namaz kılmaktır..." 2018-07-14 231
"Siz, hidâyete götüren rehber olacaksınız..." 2018-07-12 242
Gerçek arkadaş, kızmaz kırılmaz ve küsmez!.. 2018-07-11 193
"Fıkıhta, senden iyi konuşanı görmedim" 2018-07-10 198
“Dünyayı seven kişi ölümü sevmez...” 2018-07-09 183
Yalan, güzelliğin ayıbı, lekesidir!.. 2018-07-07 227
Rahmân ism-i şerîfinin manası 2018-07-06 288
​Sözlerin en güzeli Kur’ân-ı kerimdir 2018-07-05 195
Kendine istediğini herkes için iste 2018-07-04 235
Hanefi'de namazın sünnetleri 2018-06-30 225
Beş vakit namaz kılmanın önemi 2018-06-29 220
Namazı inkâr edenlerin hâli! 2018-06-28 202
Dünyada iken cennet ile müjdelenenler... 2018-06-27 212
"Onlar için gelecekte korku yoktur!.." 2018-06-26 278
Kabul olmuş haccın alâmeti 2018-06-25 267
"Ebû Bekir'e gidiniz! Namazı o kıldırsın" 2018-06-23 221
"Allahü teala seni ateşten korusun!" 2018-06-22 205
Hiç eksilmeyen yemek ve su!.. 2018-06-21 240
"Vahyi ve kitapları inkâr ettiler..." 2018-06-20 242
Dünyânın âfeti şiddetli istektir 2018-06-14 274
Duânın kabul olduğu vakit... 2018-06-12 254
"Kim, Allah'a isyan edenleri beğenirse!" 2018-06-09 257
Salevat okuyanlar fakirlik görmezler 2018-06-08 257
​“Veren el, alan elden hayırlıdır” 2018-06-06 233
"Ey oğullarım, beni cihâda hazırlayınız" 2018-06-05 316
“Ey imân edenler! Allahı çok zikrediniz” 2018-06-04 251
Ebû Hanîfe'yi zehirlemek isteyen hasetçi!.. 2018-06-02 291
Duanın kabul olması için... 2018-06-01 262
"Ben Hüdâyım, cümle eşyaya kadirim..." 2018-05-31 276
"Ölümü unutanın hâli nasıl olur?" 2018-05-30 227
Onun gönderilmesi ile peygamberlik son buldu 2018-05-28 380
Salât ve selâmdan gafil olmamalıdır... 2018-05-26 291
​Ehl-i sünnet itikatını bilmemek! 2018-05-25 273
"Bu gelen emîndir onun sözüne uyarız" 2018-05-24 273
"Bilmediğini, âhireti düşünen âlimlere sor" 2018-05-23 283
“Oğlum! Kendini istiğfara alıştır" 2018-05-22 283
Ravda-i mutahharayı ziyâret hakkında... 2018-05-21 276
Bu ayda bulunan en kıymetli gece 2018-05-17 381
"O, alevli bir ateşe girecek" 2018-05-16 245
Geceyi ibâdetle gündüzü oruçla geçirirdi... 2018-05-15 234
Namazda Fâtiha okumak vâcibdir 2018-05-14 259
"Ondan başka hiçbir ilâh yoktur..." 2018-05-11 325
Ulûm-i nakliyye ve Ulûm-i akliyye... 2018-05-09 274
Allahı anmayı âdet hâline getirmek... 2018-05-08 292
"Sâlihleri vesile ederek duâ etmelidir" 2018-05-07 250
Dinde yapılan her yenilik bidattir!.. 2018-05-05 272
"Sen o peygamberin hanımı olursun!.." 2018-05-03 254
“Kader, tedbir ile, sakınmakla değişmez" 2018-05-02 318
"Gücün yerinde iken tövbe eyle!.." 2018-04-29 355
Allah, milletleri ilimle yükseltir 2018-04-28 321
​Kur’ân-ı kerimin kıraatine dair... 2018-04-27 279
En kıymetli amel edeptir... 2018-04-26 303
"Her günah işledikçe tövbe et!.." 2018-04-25 274
​İrâde etmek, başka râzı olmak başkadır 2018-04-24 258
“Kâdı, denizde yüzen kimse gibidir!.." 2018-04-23 252
"Sabah akşam, ateş ile azap olunurlar!" 2018-04-21 233
“İlim yok olmadan evvel ilim öğrenin!" 2018-04-20 283
Hastalık, teyemmüm etmek için özürdür 2018-04-19 195
"Nasihat, müminlere elbette fayda verir" 2018-04-18 275
"Cenâb-ı Hak, hep kolay emretmiştir" 2018-04-17 328
Tövbe makamlarının sonu yoktur!.. 2018-04-16 230
Dertlinin hâlinden dertli anlar... 2018-04-14 274
Sağlık ve boş vakit iki kıymetli nimettir 2018-04-13 272
“Hayâ ve imân birbirine bağlıdır" 2018-04-12 213
Son hak din, Muhammed aleyhisselamın dinidir 2018-04-11 253
"Ümitleri kıran ölümü çok düşünün!.." 2018-04-10 237
​Hiç kimse, rızkını bitirmeden ölmez! 2018-04-09 310
“Bu, altından daha kıymetli bir cevaptır” 2018-04-07 313
Allahü teâlânın takdîri yerini bulacaktır... 2018-04-06 333
"Azalıp çoğalan bir inanış, iman olmaz!" 2018-04-05 276
Bütün işlerin evveli anne rızası almaktır 2018-04-04 273
“İlim Çin’de bile olsa onu arayınız!..” 2018-04-03 269
"Hakkınızı vermekte size zulmettim mi?" 2018-03-30 393
İhlâs ve kalbiselim sahibi olmak... 2018-03-29 301
Mümin, helâl ve temiz rızık talep etmelidir... 2018-03-28 336
"Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz..." 2018-03-27 283
"O zat bana çok salevât okuyor...” 2018-03-26 306
Kâfirin hakkı için de helâlleşmek lâzımdır 2018-03-24 305
Büyüklere saygı küçüklere şefkat 2018-03-23 300
Emr-i mâruf ne demektir? 2018-03-23 321
"Biz ona şeytanı musallat ederiz" 2018-03-22 294
“Ümmetimin âlimlerine saygılı olunuz!.." 2018-03-21 297
Dîninde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur... 2018-03-20 233
Müminler, ailesine din bilgilerini öğretmelidir 2018-03-19 323
Dine hile yapan ihânet etmiş olur! 2018-03-17 274
"İslâmiyet aslâ güçlük teklif etmez!.." 2018-03-16 292
"Bilmediğinizi, ehil olanlara sorun!.." 2018-03-15 305
Allahü teâlâ, her kavme peygamber göndermiştir 2018-03-14 318
Aciz bir insan olduğunu unutma! 2018-03-13 252
​ "Nefis atını, ilim ve siyâsetle idâre et" 2018-03-12 311
Zekât vermeyen, temiz malını kirletmiş olur!.. 2018-03-10 283
Hastalar, seher vaktinde rahatlar! 2018-03-08 332
Nisaba mâlik olmak ve zekât hakkında... 2018-03-03 364
​Az konuşmak ve iyi huylu olmak... 2018-03-02 293
Kâfirlere şefaat edilmeyecektir... 2018-03-01 304
"Bana çok salevât-ı şerife okuyunuz!.." 2018-02-28 274
"Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever" 2018-02-27 237
İmanı olmayanın, hiçbir iyiliğine sevap verilmez 2018-02-26 257
​ "Müminlere söyle harama bakmasınlar" 2018-02-24 295
Ana-babanın kabrini ziyaret etmek... 2018-02-23 313
Sünnet-i müekkede ve sünnet-i gayr-i müekkede 2018-02-21 385
"Rabbim şefaat için bana izin verir!.." 2018-02-20 408
"Namaz müminin mi’râcıdır...” 2018-02-19 291
"Şu bedeninin, senin üzerinde hakkı vardır" 2018-02-17 406
​Duâ, Allahü teâlâya boyun eğmektir... 2018-02-16 286
İlminin faydasını görmeyen âlimler 2018-02-15 257
Abdest alınan ve alınmayan sular 2018-02-14 301
​Evliyâ görülünce Allah hatırlanır 2018-02-13 265
"Ey Hüreyre, ben Müslüman oldum" 2018-02-12 258
Yıldız falı, kahve falı el falı hurafedir!.. 2018-02-10 291
“Kalplerinizi tertemiz yapınız!.." 2018-02-08 290
İnsanların en iyisi ve en kötüsü!.. 2018-02-07 320
“İnsanlar fıkıhta İmâm-ı Azam'ın çocuklarıdır...” 2018-02-06 432
Sahâbe-i kiramın hepsi müctehiddir 2018-02-05 306
Maddi ve manevi rızıkların dağılımı 2018-02-03 312
"Ne güzel kokuyorsun yâ Resûlallah!..” 2018-02-02 372
En fazîletli amel nefse muhalefettir 2018-02-01 377
İbadetlerin sahih olması için... 2018-01-31 244
"Dört kimse hayırla şahitlik ederse!.." 2018-01-30 291
“Siz İsâ hakkında ne diyorsunuz?..” 2018-01-29 319
"Cennet ehlinin ekserisi fakirler" 2018-01-27 331
Kâbe’nin etrâfında esen rüzgâr!.. 2018-01-26 296
Namazın hakkını vererek kılmak!.. 2018-01-25 346
Belâya sabır, iyi ve güzeldir 2018-01-24 345
"Kadılığı kabul etmezdim ancak!" 2018-01-23 448
Ölüleriniz için sadaka veriniz 2018-01-22 457
"Bu, sana layık bir ibadet değildir!.." 2018-01-20 390
"Ben ümmetim için çok korkuyorum!.." 2018-01-19 366
Talebe, kalp hastalığını hocasına söylemelidir! 2018-01-17 345
"Nerede takdîr edilmişse orada ölürsün!.." 2018-01-16 316
Sadaka verirken bütün müminlere niyet etmeli 2018-01-15 276
Allahü teâlâya tevekkül etmelidir 2018-01-13 357
​Cehennemden kurtuluş berâtı alanlar!.. 2018-01-12 376
"Yetimin gözyaşından sakınınız..." 2018-01-11 350
Şeytanın pek çok hîlesi vardır!.. 2018-01-10 355
"O şahsı Cennet ile müjdele..." 2018-01-08 443
İskât yapılması için vasiyet etmek... 2018-01-06 352
“Bir iyiliğe on misli sevap veririm..." 2018-01-05 387
Hakîkî Allah sevgisini tadanlar... 2018-01-04 366
Allahü teâlâya "dost" olanlar... 2018-01-03 317
Hem dünya hem âhiret için iyilik istemelidir... 2018-01-02 453
Evliyâyı vesîle ederek duâ etmek 2017-12-30 409
“Onun annesini buraya getirin!” 2017-12-29 353
Resûlullahın vârisi ve vekilleri... 2017-12-28 447
Allahü teâlâ, her şeyi bir sebeple yaratır... 2017-12-27 355
"Kardeşlerinizin arasını düzeltiniz!.." 2017-12-25 396
"Ebû Bekr’in her söylediğini kabul edin" 2017-12-23 313
Sıkıntı ve borç içinde olanlar... 2017-12-22 321
Sözünde durmak güzel bir haslettir 2017-12-20 300
"Kötülük yaparsan peşinden iyilik yap!" 2017-12-19 439
Tekebbür etmek haramdır!.. 2017-12-18 287
"Kalbini nasûh tövbesi ile süsle" 2017-12-16 387
"Öyle âyet-i kerîmeler indirmekteyiz ki!.." 2017-12-15 279
"Hizmetçine yedirdiğin senin için sadakadır" 2017-12-14 370
Allahın rahmetinden ümidini kesmemelidir 2017-12-13 308
Allahü tealanın her emrinde kolaylık vardır 2017-12-12 302
"Sana söz getiren senden de götürür!" 2017-12-11 315
"Yanınızdan ayrılmayan kimseler vardır!.." 2017-12-08 388
İmânı zayıf olanlar şeytana aldanırlar!.. 2017-12-07 510
İnsanlardan isteme de dağdan odun getir sat! 2017-12-06 413
Sarayı sular altında kalan hükümdar!.. 2017-12-04 393
Sabırla, bütün işler yolunda gider... 2017-12-02 414
İmanın gitmesine sebep olan şeyler 2017-12-01 480
"Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde" 2017-11-30 478
Günah işlemek kalbi karartır!.. 2017-11-29 314
Güzel ahlakın alametleri... 2017-11-28 394
Ehl-i sünnetin doğru yolundan ayrılanlar... 2017-11-27 329
“Üsâme mutlaka savaşa gidecek” 2017-11-25 355
Müminlere hürmet etmek mürüvvettendir 2017-11-24 404
“Kevser nedir, biliyor musunuz?” 2017-11-23 480
"Onlar, Resûlullahın vefakâr iki dostudur" 2017-11-21 364
En büyük mucize Kur’ân-ı kerîmdir 2017-11-20 587
"O, dünyânın en büyük hatibi idi" 2017-11-18 410
"İmam, kendisine uyulmak içindir" 2017-11-17 464
“Seven, sevdiğine boyun eğer...” 2017-11-16 409
"Birbirinize kardeş muamelesi yapınız” 2017-11-13 437
"Yardım istenmeye Allah daha lâyıktır" 2017-11-11 423
"Ölünceye kadar tövbe kabul olur" 2017-11-10 507
“Yemek Âdâbı” hakkında... 2017-11-09 481
"Ey oğlum! İhlas üzere ol!" 2017-11-07 434
"İzin verin, Aişe'nin evine gideyim..." 2017-11-06 477
“Hazreti Lokman'a hikmet verdik..." 2017-11-03 456
"Allahü teala hastaları ziyâret edeni korur..." 2017-11-02 495
"Ümmetim arasında bidatler yayıldığı zaman..." 2017-11-01 395
"Ey gâfil insan, uzun emeli terk et!" 2017-10-31 431
"Fâni kimselerin çocuklarısınız!.." 2017-10-30 423
"O zata karşı edebi asla terk etme!.." 2017-10-28 434
Allahtan korkanlar herkese faydalı olur 2017-10-27 413
Çocukları ihtiyârlara çeviren dehşetli gün! 2017-10-25 394
"Müslümanın ayıp ve kusurunu araştırma!" 2017-10-24 460
Eshâb-ı kiramın hepsi övülmüştür 2017-10-23 422
Diline sahip olan sıkıntıya düşmez 2017-10-21 388
"Dinde yapılan her yenilik bid'attir!" 2017-10-19 449
Mide dolu olunca kalbe gaflet basar 2017-10-18 419
"Kim zulmedeni affederse..." 2017-10-17 490
“Yol üzerinde oturmaktan sakınınız” 2017-10-16 445
"Kıyâmet gününde bizi rüsvâ etme!.." 2017-10-14 443
Şeytanın vesvesesinden müttekîler uzak kalır... 2017-10-13 460
“Bid’at ehli ile mücadele ederim” 2017-10-12 442
"Fakirin borcunu sil ve bir şey isteme!" 2017-10-11 458
"Bu hâlim için eman dilerim!" 2017-10-10 474
"Gençlere ferâiz ilmini öğretiniz!" 2017-10-09 432
Her incinin bir sedefi vardır!.. 2017-10-08 449
"Sihir yapan, yaptıran ve inanan bizden değildir" 2017-10-07 398
İmân azalmaz ve çoğalmaz 2017-10-06 435
“Allah ve Resûlünün sevgisi için...” 2017-10-05 412
"Hiç kimseyi onun önüne geçirmez!" 2017-10-04 384
"Namaz kılan, dînini sağlamlamış olur" 2017-10-03 414
Doğru, emîn tüccâr peygamberlerle haşrolur 2017-09-29 549
Tövbe edenin günahı affedilir 2017-09-28 384
Şeytanı helak eden kelime-i tayyibe... 2017-09-27 512
Kabir azâbı rüyâ gibi değildir!.. 2017-09-26 419
"Bid’atlerin hepsi dalâlettir!..” 2017-09-25 322
"Rûhları bedenlerine geri verilir!.." 2017-09-23 482
"Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim..." 2017-09-22 440
"Ey kulların sığınağı olan Allahım..." 2017-09-21 370
"Her bid’at, bir sünneti yok eder" 2017-09-20 422
Ölü, kabre konduğu vakit 2017-09-19 381
Cennete ilk girecek olanlar 2017-09-18 322
​"Allahü teâlâ tövbeleri kabul edicidir...” 2017-09-16 469
İhsân etmek, yani hakiki iyilik nedir? 2017-09-15 494
Mucize ile kerâmet arasındaki fark 2017-09-14 452
“İkisi için bir adak adayın” 2017-09-13 663
İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir 2017-09-12 567
"İnsanların en faziletlisi..." 2017-09-11 434
Meyyit, selam vereni tanır!.. 2017-09-10 436
“Ameller niyetlere göredir...” 2017-09-09 433
"Bu hâl, âlim için bir fitnedir” 2017-09-08 475
"Ey Allahın kulları kardeş olunuz!" 2017-09-07 436
“Günahı çok olan çok su dağıtsın!” 2017-09-06 387
"İşi, sözüne uygun olmalıdır" 2017-09-05 476
"Dilini yersiz sözlerden koru" 2017-09-04 451
"İnsanların elindekine düşkün olma ki!.." 2017-09-03 331
İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir 2017-09-02 328
"Allahü teâlâ günahını affetti" 2017-09-01 334
“Onun için ne hazırladın?” 2017-08-31 380
Zilhiccenin ilk on gününün fazileti 2017-08-30 336
Hendekte yaşanan mucizeler... 2017-08-29 430
Hayatı da ölümü de yaratan O'dur!.. 2017-08-28 372
İnsanlar dert ile imtihân edilir!.. 2017-08-27 427
Mutlak adak ve şarta bağlı adak 2017-08-26 496
İstişare eden muvaffak olur 2017-08-25 438
“Ben şefaate izinli değilim!" 2017-08-24 494
Gerçek yoksul, bir şey isteyemeyendir! 2017-08-23 422
Peygamber efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı 2017-08-22 439
Müslümanlar bütün peygamberlere inanır 2017-08-21 396
Meleklerin hayâ ettiği kimse... 2017-08-20 446
"Çocuğa hediye" diyerek verilenler 2017-08-19 471
Bekara suresini okumanın fazileti 2017-08-18 526
'Allah aşkına' diyerek bir şey istemek!.. 2017-08-17 569
"Birbirinize yiyecek ikram ediniz!.." 2017-08-16 488
Aldatarak satmak hıyanet olur... 2017-08-15 498
Saadete kavuşmak isteyen kimse... 2017-08-12 491
Âlim olan, ilmi ile amel etmelidir 2017-08-11 532
“Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız!" 2017-08-10 489
"Hediyeleşin, çünkü hediye sevgiyi artırır" 2017-08-09 453
Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek... 2017-08-08 576
"Ey oğul! Kimseyi hakir görme!.." 2017-08-07 413
"Mahluklar bununla rızık bulur..." 2017-08-05 511
Haccı kabul olanın günahları affolur... 2017-08-04 535
Faydasız ilim ilim değildir… 2017-08-03 454
İki cihanda aziz olmak için… 2017-08-02 564
Allahü teala bizi her an görüyor 2017-08-01 457
Kötü ahlaklılarla görüşmemelidir 2017-07-31 476
Münakaşayı terk etmenin mükâfatı... 2017-07-29 492
"Akla danışmadan tâbi olmalıdır..." 2017-07-28 492
Dünya hayatının ziynetleri... 2017-07-27 596
"Cesur desinler diye savaştın!.." 2017-07-26 434
"Siz, bizden evvel göçtünüz" 2017-07-25 494
Münevver şahsiyet Münevver Ablam 2017-07-24 435
Dua, uyanık kalp ile ve sessiz yapılmalıdır 2017-07-24 493
“Söz, dinleyene göre söylenir!.. 2017-07-22 574
"Allah için bir şey isteyene veriniz!" 2017-07-20 610
İlmihâli öğrenmek îmanı korur!.. 2017-07-18 543
Şeyhayn’ı ancak müminler sever 2017-07-17 471
Nimeti gönderen Allahü teâlâdır 2017-07-15 546
"Ey îman edenler sabrediniz..." 2017-07-14 474
"Gerçekten biz sana Kevser’i verdik..." 2017-07-13 510
Herkese ihsânda bulunmalıdır... 2017-07-12 421
İyilik yapınca sevinenler... 2017-07-11 552
"Kabir azabı haktır, vardır" 2017-07-10 507
"Sûizan, sözlerin en yalanıdır!.." 2017-07-08 494
Melekleri sevindiren ibadet: Namaz 2017-07-07 488
Eshâb-ı kirâmın en faziletlileri... 2017-07-06 467
"Benim ecdadım en iyi insanlardır" 2017-07-05 635
"Onlar, katıksız ekmek gibidir!" 2017-07-04 466
Garip Müslümanlara müjdeler olsun!.. 2017-07-03 521
"Müdâra ederken güler yüzlü ol!" 2017-07-01 595
"Ahiret saadeti onlar içindir..." 2017-06-30 530
İyilik ve ihsan edenler sevilir 2017-06-26 543
Kârda olanlar, Allahı zikredenlerdir 2017-06-22 629
Kur’ân-ı kerîm mucizedir... 2017-06-21 568
Allahü teâlânın bu ümmete hediyesi! 2017-06-20 419
Günahlar, insanı küfre sürükler! 2017-06-19 438
Kötü arkadaş, yılandan zararlıdır! 2017-06-17 457
Talebe, alçak gönüllü olmalı 2017-06-16 478
Koğuculuk korkunç bir hastalıktır!.. 2017-06-15 526
Dünyâda âfiyet üzere olanlar... 2017-06-14 533
Evliyânın kerâmet göstermesi haktır... 2017-06-13 551
"Onlar için irâde ve ihtiyâr yoktur" 2017-06-12 481
"Birbirinizin kusurunu araştırmayın!.." 2017-06-10 487
Nefse uymaktan kurtulmak... 2017-06-09 534
"İtikatta mezhep"in iki imamı... 2017-06-08 477
Hoca hakkı ödenemez!.. 2017-06-06 575
“Ey hayır ehli, hayra koş!.." 2017-06-05 539
Sahurun tamamı berekettir... 2017-06-03 646
Feyz-i ilâhîye kavuşanlar... 2017-06-02 451
Oruç, cehennemden uzaklaştırır... 2017-06-01 510
"Dîne karıştırılan bidatlerden sakın!" 2017-05-31 582
Peygamberlere mucize evliyaya keramet verildi 2017-05-30 595
Resûlullah'ın mirasçısı olan âlimler... 2017-05-29 487
Ramazan ayı, çok şereflidir 2017-05-27 489
İbadete bid'at karıştırmak!.. 2017-05-26 490
Rızkı, ummadığı yerden gelenler... 2017-05-25 532
Ezelde saîd olanlar saîdlerin işini yapar 2017-05-24 525
Ya hayır söyle ya da sus!.. 2017-05-23 750
Dinlerini dünya için satanlar!.. 2017-05-22 524
Velînin kerâmeti haktır... 2017-05-19 583
Dört şey, köleyi efendi yapar!.. 2017-05-18 553
İtikadda gevşeklik affolunmaz!.. 2017-05-15 512
Bildiği ile amel etmeyenler... 2017-05-13 541
Yolculukta namaz oruç ve kurban... 2017-05-12 539
Kullar, belâlarla imtihan edilir!.. 2017-05-10 560
Allahü teâlâdan hayâ etmek!.. 2017-05-09 727
"Dünyâ, zâlim ve hîlekârdır!" 2017-05-08 648
Resûlullah'ın gözleri uyur kalbi uyumazdı 2017-05-06 627
Mucize ve kerâmet hakkında... 2017-05-05 589
İyilik, sevgi kazandırır... 2017-05-03 511
"Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür!" 2017-05-01 554
Affedilmiş olarak sabahlayanlar... 2017-04-28 734
"Ben duâmı şefâat için sakladım..." 2017-04-25 561
"Sen eşkıyadan nasıl kurtuldun!" 2017-04-24 561
Fâtiha neleri açmaz ki!.. 2017-04-22 643
Dinimizin emir ve yasaklarına uymak 2017-04-21 486
"İstediğin gibi yaşa mutlaka öleceksin!" 2017-04-18 657
"Allah yolunda" olmak ne demektir? 2017-04-17 579
"Sığınağım sensin başka kime giderim" 2017-04-15 751
“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” 2017-04-14 575
Dünya âhiret için bir vâsıtadır... 2017-04-13 591
Kabirleri ziyaret etmek sünnettir 2017-04-12 616
Dünyalıklar nefsin harp âletleridir!.. 2017-04-11 539
"Ölüm hastası olan vasiyet yazmalıdır!" 2017-04-10 588
"Allah’tan başka ilah yoktur!.." 2017-04-08 495
Kıyamette Resulullaha en yakın olanlar... 2017-04-06 584
Allah'ın sıfatlarını doğru bilmelidir... 2017-04-04 658
"Ömrünü faydalı şeyler için harca" 2017-04-03 568
"Bizi, hayır duadan unutmayalar!.." 2017-03-31 575
“Dünyâ ne demektir biliyor musunuz?" 2017-03-30 740
Bir leşe üşüşen köpekler gibi!.. 2017-03-29 568
Cennete en son girecek kimse!.. 2017-03-28 590
Hiçbir şey lüzumsuz yaratılmamıştır!.. 2017-03-27 675
Şeytanın hileleri pek çoktur... 2017-03-24 656
Cepheden kaçmak büyük günahtır!.. 2017-03-23 533
“Ebedî olarak yaşamak istiyorsan!" 2017-03-22 591
"Sıratı kolay geçmek istersen" 2017-03-21 595
Allaha ve Resûlüne âsi olanı sevmek!.. 2017-03-20 610
Allah, sevdiklerine ihsân eder... 2017-03-17 614
Âlimin, âbide olan üstünlüğü 2017-03-16 714
"Kim bana mirasçı olursa" 2017-03-15 723
"Katı bir kalp, Allah'tan uzaktır” 2017-03-14 676
"Böyle arkadaş zor bulunur..." 2017-03-13 551
İslam dini fen ilmini emretmektedir... 2017-03-11 659
"Yazıklar olsun sana ey nefsim!" 2017-03-10 598
"Kâinâta ibret nazarıyla bak!" 2017-03-09 586
“Beni nefsime hâkim kıl Allahım" 2017-03-08 710
Müminin özrünü kabul etmemek!.. 2017-03-07 563
"Nimete kavuşanlara âfiyet olsun..." 2017-03-03 579
"Nimete kavuşanlara âfiyet olsun..." 2017-03-03 639
Şeytana yoldaş olan kimseler! 2017-03-02 735
"Namazdan yüz çevirdiğin vakit!.." 2017-03-01 599
Mümin, cennette ebedî kalır... 2017-02-28 597
"Her âyetin hakkını vererek okumalı..." 2017-02-27 631
Önce, en mühim olanları öğrenmeli 2017-02-26 642
Takvâdan üstün bir şey yoktur... 2017-02-25 653
İlmi olmadan fetvâ verenler! 2017-02-24 594
Helâl kazanmak, her Müslümâna farzdır 2017-02-23 709
"O havuzdan içen ebediyen susamaz" 2017-02-22 588
"Dünya, yolcunun bineği gibidir..." 2017-02-20 594
"Hediyeleşirseniz birbirinizi seversiniz” 2017-02-18 705
Âlimler ve şehidlerle beraber haşredilenler 2017-02-17 631
Allaha düşman olanları sevmek 2017-02-16 685
Ayıpları örtenin ayıpları örtülür! 2017-02-15 569
Kur’ân-ı kerîmdeki üç kısım ahkâm... 2017-02-14 717
Öğrenilmesi lâzım olan bilgiler... 2017-02-13 670
Cimrilikle iyilik beraber bulunmaz 2017-02-11 674
Sâlih kimselere dil uzatma!.. 2017-02-10 666
Allah indinde en makbul amel 2017-02-09 671
Tevekkül etmek müminin sıfatıdır 2017-02-06 587
"Bunlar benim ehl-i beytimdir!" 2017-02-04 835
Resûlullah efendimize salevât okumak... 2017-02-03 737
Talebe, edep üzere olmalıdır 2017-02-02 639
"Dünya haraptır şerbetleri seraptır" 2017-02-01 714
Muhammed aleyhisselâmın hakkı için istemek... 2017-01-31 618
Kalbinin ürperdiği işi yapma!.. 2017-01-30 689
“Siz, hayırlı bir ümmetsiniz!.." 2017-01-28 770
Dünya sevgisi kalpten çıkarsa... 2017-01-26 599
Dilinden hikmet dökülen zatlar... 2017-01-25 677
"Sizden öncekileri cimrilik helak etti" 2017-01-24 703
İnsan için en hayırlı haslet 2017-01-23 1584
"Kelâmımı onun diliyle bildiririm" 2017-01-21 769
Vaktinde kılınan namazın fazileti 2017-01-19 757
"Yeşil kuşların kursaklarında!.." 2017-01-18 689
"Herkesi kendinden iyi bil ki!.." 2017-01-17 595
"Harap olmuş bir ev gibi!.." 2017-01-16 672
Şafii mezhebine göre teyemmüm 2017-01-14 733
“Kibir, insanın dindarlığını bozar" 2017-01-13 710
Şehit, öyle bir hâle kavuşur ki! 2017-01-12 656
Cehenneme girmeyecek olan müminler... 2017-01-11 694
Kendi görüşüne göre tefsir yapanlar!.. 2017-01-10 724
"Biz ona şeytanı musallat ederiz" 2017-01-09 659
“Kıyâmet günü şefaat edeceğim" 2017-01-05 704
Peygamberlerde yedi sıfat bulunur 2017-01-04 784
Diken batması bile günaha kefârettir! 2017-01-03 713
"O emaneti insan yüklendi" 2017-01-02 736
"İslam düşmanlarına karşı korkak olma!.." 2016-12-30 775
Tasavvuf, insanları incitmemektir... 2016-12-28 738
"Helâlden kazanmak cihat etmektir..." 2016-12-24 749
Kâbe-i muazzama on kere inşa edildi 2016-12-23 841
Akıl, nasıl kulluk yapılacağını bulamaz 2016-12-22 1345
"Cahillerin sevgisine rağbet etme!.." 2016-12-21 663
Malın menfaatini kiraya vermek... 2016-12-20 721
"Sakın, dünya için kederlenme!.." 2016-12-19 605
Yabancı kadından süt emen çocuklar.. 2016-12-17 782
İbâdetlerin faydası, insanın kendisinedir 2016-12-16 693
"Onu seven, beni sevmiş olur.." 2016-12-15 665
"Fıkıh ilmi, ilmihâl kitabından öğrenilir" 2016-12-14 643
"Zikir, Allahü teâlâya tâattir" 2016-12-13 798
Münafıkların boynuna geçmiş bulunan ip!.. 2016-12-12 648
Helal yiyeceklerden hayır meydana gelir 2016-12-10 672
"Günahkâra müjde ver sıddıkları ise korkut!" 2016-12-09 693
Hendek Harbinde verilen müjde!.. 2016-12-08 644
"Allahü teala iffetli olanı sever..." 2016-12-07 749
Fakirlikten şikâyet eden adam!.. 2016-12-05 737
"Dedikodu yapanın şahitliği kabul edilmez" 2016-12-03 657
Sahâbe-i kiramın hepsi müctehid idi 2016-12-01 836
İlim, kalbe doğan bir nûrdur... 2016-11-30 686
İftirâda bulunanlar mahcup oldular!.. 2016-11-29 675
Medîne'nin her tarafını aydınlatan kıvılcım!.. 2016-11-26 708
“Cömert kimselerin kusurlarını araştırma!" 2016-11-25 797
Allahın rahmetinden mahrum kalanlar!.. 2016-11-24 684
"Beni ve nimetlerimi inkâr etmeyin!.." 2016-11-23 731
"Ölüme hazır ol ey Abdullah!.." 2016-11-22 769
"Beni öldürmek için geldin!.." 2016-11-21 842
Fetvada halka imam, takvada melek gibiydi 2016-11-19 736
Kıyâmette ağzına gem vurulanlar!.. 2016-11-18 717
Alışveriş yaparken yemin etmemeli!.. 2016-11-17 690
Resûlullah sevgisinin hakkını yerine getirmek 2016-11-16 638
“İnsanların en akıllısı kimdir?” 2016-11-15 915
"Allahü teâlâyı hatırla kurtulanlardan ol!.." 2016-11-14 694
"Allah, günahların hepsini affeder" 2016-11-11 775
"Ârif, emirleri yerine getiren kimsedir!.." 2016-11-10 808
Gizli nasihat daha tesirlidir 2016-11-09 713
“Eshâbım hakkında Allah'tan korkunuz!" 2016-11-08 667
"İhlâsı kimden öğrendiniz?.." 2016-11-07 694
Tövbeyi terk etmek insanı helâk eder! 2016-11-05 696
Dîni veya dünyayı zarardan kurtarmak 2016-11-04 672
Küfre düşmekten çok korkmalıdır 2016-11-03 715
Sözlerinden istifade edilen kullar... 2016-11-02 746
İçinde bulunduğumuz ânı değerlendirmek!.. 2016-11-01 624
Kalpleri saf ve nurlu olanlar... 2016-10-31 663
Kitap ile ilim yaymanın sevabı 2016-10-29 652
"Eshâbım sizin üstünlerinizdir" 2016-10-28 727
"İman etmedikçe cennete giremezsiniz" 2016-10-27 779
"Kula, ilk önce namazı sorulur" 2016-10-26 712
Haram yiyenin duâsı kabul olmaz 2016-10-25 718
Allahü teâlânın koruduğu kullar 2016-10-22 707
Dünya ehlinin ve âriflerin edebi... 2016-10-21 674
Günah işleyenin boynu bükük olur 2016-10-20 723
Allahın rızasına ermiş olmanın alameti 2016-10-19 701
Akıl, kıyametteki varlıkları anlayamaz 2016-10-18 662
Kibrin alâmetlerini bilmek lâzımdır... 2016-10-17 802
"Mallarınız vârislere taksim edildi!.." 2016-10-15 765
"Kur’ân yedi harf üzerine indirilmiştir" 2016-10-14 705
İbadetine riya karıştıranlar... 2016-10-12 715
Dinlerin en hayırlısı ve ümmetlerin en üstünü 2016-10-11 661
"Birbirlerine karşı pek merhametlidirler" 2016-10-10 756
"Muhammed aleyhisselâmın ümmeti şahidimdir!" 2016-10-08 651
Cehennemin haram olduğu gözler... 2016-10-07 871
Taştan ve madenden yüzük taşı yapmak... 2016-10-06 750
"Yüzü ak olarak can vermelidir" 2016-10-05 752
Kalbi temiz olan dine uyar... 2016-10-04 738
Cennetin yüksek derecelerine kavuşanlar 2016-10-03 634
Yedi yüz senelik oruç sevabı!.. 2016-10-01 763
Doğru olursan, Allah utandırmaz! 2016-09-30 764
Şeytan beyne, öfke ise göze girer!.. 2016-09-29 895
"Hayvanlar gibi, yok edilecekler!" 2016-09-28 701
Peygamber Efendimizin vârisi olan âlimler... 2016-09-27 675
"Yerde olanlara merhamet ediniz ki..." 2016-09-26 753
Konuşmadan önce iyice düşünmelidir! 2016-09-24 724
"Vallahi ben böyle bir Sultan'a rastlamadım" 2016-09-23 742
"Yıldızlar gittiği zaman!.." 2016-09-22 764
Mazlumun âhı, indirir şâhı!.. 2016-09-21 737
İsyan edenlere susanların sonu! 2016-09-20 691
Allahü teâlâ kalplerinize bakar" 2016-09-19 765
Peygamberlerin gıpta ettiği kimseler!.. 2016-09-17 747
"Bana incindiğini hiç görmedim!.." 2016-09-16 770
Şeytanın zincirini çözmek!.. 2016-09-15 733
Şeytan, insanın kurdudur!.. 2016-09-14 832
Kıldan ince, kılıçtan keskin!.. 2016-09-13 899
“Ölülerinizi iyilikle yâd ediniz." 2016-09-12 734
"Cömertlik, zenginde olursa daha güzeldir" 2016-09-10 812
"Cuma günleri çok salevât okuyunuz!" 2016-09-09 690
Bugünleri iyi değerlendirelim... 2016-09-08 751
"Bu etten siz yiyemezsiniz!" 2016-09-07 680
​ “Baş, bedene göre ne ise..." 2016-09-06 853
Cihat sevabına kavuşanlar... 2016-09-05 752
Farzı yapmayana kâfir denmez!.. 2016-09-03 731
Bütün emirlerde kolaylık vardır... 2016-09-02 731
Komşuya iyilik etmek hakkında 2016-09-01 798
"Nice fıkıh bilenler var ki!" 2016-08-31 763
Hilmin ve yiğitliğin en yükseği!.. 2016-08-30 722
“Yâ Rabbî, ilmimi artır” 2016-08-29 731
Cennet kapılarının açıldığı an!.. 2016-08-27 736
Günaha önem vermemek!.. 2016-08-26 710
“Bugün şaşılacak bir şey gördüm!..” 2016-08-25 676
Zekâtı verilen mallar artar!.. 2016-08-24 757
"Ben şefâat etmeyi seçtim" 2016-08-23 682
"Kullarımı nasıl buldunuz?.." 2016-08-22 720
En güzel ölüm, şehitlerin ölümüdür 2016-08-20 757
"İhlaslı olanlara müjdeler olsun" 2016-08-19 636
Başarılı olsalardı... 2016-08-19 721
Üç şey, üç şey içinde gizlendi! 2016-08-18 818
Mazlum kimselerin bedduasından sakın! 2016-08-17 952
Fıkıh ilmi, kurtuluşa götürür 2016-08-16 710
Feyiz ve berekete kavuşanlar... 2016-08-15 800
Tâzim ve tahkir etmek hakkında 2016-08-13 762
"Utanmayan kimsede hayır yoktur!.." 2016-08-12 780
Kendisi muhtaç olduğu hâlde!.. 2016-08-11 739
Allahü teâlânın rezil ettikleri!.. 2016-08-10 801
Mecusilerin ateşinin söndüğü gece!.. 2016-08-09 774
"Aklı olmayanın siyâseti olmaz!" 2016-08-08 804
İnsanın bir işi yapma iradesi 2016-08-06 722
Yapılması açıkça emredilen şeyler 2016-08-05 778
Besmelenin fazileti hakkında... 2016-08-04 690
Ezan ve ikamet okumak.. 2016-08-03 808
"Eshâbımın hepsi yıldızlar gibidir..." 2016-08-02 727
"Pâk ve helal taam yiyiniz" 2016-08-01 702
İlk konak beşik, son konak kabir! 2016-07-31 643
Din bilgilerini yaymanın fazileti 2016-07-30 823
Müslüman tevazu sahibi olur... 2016-07-29 949
Namazda sesli ve açıktan okumak... 2016-07-28 869
Kabul olan dua belâyı defeder! 2016-07-27 779
Merhamet edene merhamet edilir... 2016-07-26 768
Dua, uyanık kalp ile yapılmalıdır... 2016-07-25 743
"İmanı olanlara müjdeler olsun!" 2016-07-24 741
"Verdiğim rızka kanaat eyle!" 2016-07-23 1001
Hazret-i Hüseyin’e muhabbet... 2016-07-22 705
"Kendini din adamı sanıyorsun!" 2016-07-21 704
"Fıkıh âlimlerine dil uzatma!.." 2016-07-20 793
"O, Medîne'nin en büyük âlimidir!.." 2016-07-19 753
"En hayırlı saf, ilk saftır..." 2016-07-18 776
Misvak, ağız kokusunu giderir 2016-07-16 840
"Kıyâmet günü şefaat ederim” 2016-07-15 761
Fıkıh ilmi ve fakihler... 2016-07-14 715
Dünyaya düşkün olmayan kimseler 2016-07-13 774
"İnsanların en mesudu kimdir?” 2016-07-12 749
“Tövbe, tövbeden tövbe etmektir!..” 2016-07-11 817
Peygamberlerin hepsine iman lazım 2016-07-09 756
Dünyada dostla düşmanı ayırmazlar! 2016-07-08 791
Düşünceler ve işler sebeplere bağlıdır 2016-07-07 905
Üzerinde dört satır yazı bulunan taş!.. 2016-07-04 706
Gücü yettiği hâlde affetmenin fazileti 2016-07-02 768
Selam vermede başkasına benzemek 2016-07-01 944
İnsanların, aklı en noksan olanı 2016-06-30 805
"İmanı olanlara müjdeler olsun!" 2016-06-29 816
“Malda zekâttan başka hak yoktur” 2016-06-28 836
Feyiz ve marifete kavuşmak için... 2016-06-27 744
İnsanları doğru yoldan saptıranlar 2016-06-25 706
“Kibirli olan ilim öğrenemez” 2016-06-24 850
"Bu evde senin ne işin var?.." 2016-06-23 769
"Ölüm sana yaklaşmakta" 2016-06-22 778
Kalbinde kibir bulunanlar... 2016-06-21 792
Evinize girerken İhlâs-ı şerifi okuyun 2016-06-20 777
"Günahımın bir anlık lezzetine aldandım!" 2016-06-18 762
İyilik yaptıkları zaman sevinenler... 2016-06-17 852
Mushaf-ı şerîfe bakarak okumak... 2016-06-16 804
Kur’an için inen huzur bulutu!.. 2016-06-14 867
Nefis kaplan, şeytan ise köpek gibidir!.. 2016-06-13 809
"Her dilediğimi ihsân etti" 2016-06-11 878
"Hangi insan daha kötüdür?" 2016-06-10 813
Fakirlikten korkmak kalp hastalığıdır!.. 2016-06-09 811
“Aranızda en hayırlınız..." 2016-06-08 899
Günah işleyenlerle arkadaşlık etmek... 2016-06-07 762
Bedene hizmet etmek lâzımdır 2016-06-06 798
“Yatacak bir yatağı bile yoktu” 2016-06-04 714
"Onlar, Rablerinin yanında diridirler" 2016-06-04 759
Resûlullah efendimizin bazı mucizeleri 2016-06-03 806
Bozuk bir yol tutanlar 2016-06-02 717
"Şeytan, kan gibi damarlarda dolaşır" 2016-06-01 724
Namazını ayakta kılamayan hasta 2016-05-31 789
"Allahü teâlâya şikâyeti terk et!" 2016-05-30 694
İlmiyle amel etmeyen kimse 2016-05-28 816
Akıllı insan nasıl olur? 2016-05-27 855
"Eve girerken Besmele çekin" 2016-05-26 775
"Nefsin için kimseye kızma" 2016-05-24 860
Dünya ile âhiret arasındaki vakit! 2016-05-23 784
İnsanların en cömerdi o idi 2016-05-21 717
“Lâ ilahe illallah deyinceye kadar" 2016-05-20 849
Bu ümmetin en hayırlıları 2016-05-19 666
“Allahım, kavmime hidayet eyle!" 2016-05-18 772
Tefsîr için on beş ilmi bilmelidir... 2016-05-17 781
İstiğfar edenlere çıkış yolu vardır 2016-05-16 809
Bir mümini sevindirmek 2016-05-14 689
"Kabirdekiler birbirlerini ziyaret ederler..." 2016-05-13 870
Hakiki imana kavuşan kimseler 2016-05-12 744
Ebedi azaptan kurtulmak için 2016-05-11 676
Müminleri sevindirmenin fazileti büyüktür... 2016-05-10 781
"İlim, senin için mal ve sermayedir" 2016-05-09 802
"Rabbimden üç şey istedim..." 2016-05-08 790
Hazreti Cebrâil'in şükür namazı!.. 2016-05-07 799
"Nefsimin eline öyle düşmüşüm ki!.." 2016-05-06 640
Velî kulların alâmetleri... 2016-05-05 809
Resûlullahı vesile ederek istemek... 2016-05-04 756
"Onu isteğine kavuştur!..” 2016-05-03 787
"Her şeyi sizin için yarattım!" 2016-05-02 667
İnsanı dalâletten âlimler kurtarır... 2016-05-01 743
İnsanlara nasihat ederken... 2016-04-30 1062
Firavun'a nasihat eden İblis!.. 2016-04-29 174
"Kişinin kıymeti himmetine göredir" 2016-04-28 776
İslâm âlimlerini kötüleyenler!.. 2016-04-26 865
İtikat, kalp ve beden bilgileri 2016-04-25 783
Okuyanları, heybet ve ürperti kaplar!.. 2016-04-23 718
"Oğullarını da sofraya getir!" 2016-04-22 964
Helâlin hesabı var haramın ise azabı! 2016-04-21 765
İnsan rızkını aradığı gibi... 2016-04-20 782
Karanlıkta lamba gibi olanlar... 2016-04-19 831
Eğer yeryüzünde salihler olmasaydı! 2016-04-18 820
Kitap, Sünnet İcmâ ve Kıyâs 2016-04-16 815
"Kim velî kulumu hakîr görürse!.." 2016-04-15 793
"Lânet etmek için gönderilmedim!.." 2016-04-14 836
Kalplerinde Allah sevgisi olanlar... 2016-04-13 1488
Emirlere uymak ve günah işlememek... 2016-04-12 899
Düşmanı dost yapan sıfatlar 2016-04-11 1041
Fitne ve karışıklık zamanlarında... 2016-04-09 897
"Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyesin!” 2016-04-08 785
"Allahü teâlâ bize kâfidir..." 2016-04-07 769
Allah için yapılan zayi olmaz!.. 2016-04-06 738
Kabirde nimet de vardır azap da!.. 2016-04-05 785
Kıyamet günü pişman olmayasın! 2016-04-04 791
Sevabı en büyük ilim 2016-04-02 838
"Miras hukukunu gençlere öğretiniz" 2016-04-01 923
"Şeytanın başını ezmek dilersen!" 2016-03-31 924
Kur’ân-ı kerîmi geçim vâsıtası yapmak!.. 2016-03-30 831
Kaza ve kaderi anlamak için... 2016-03-29 856
Küçük günaha devam edilirse!.. 2016-03-28 769
Talebenin riâyet etmesi gerekenler 2016-03-26 972
Kaza ve kader bilgisini anlamak... 2016-03-25 882
Allahü tealaya imandan sonra... 2016-03-24 950
Kul, bir şey yapmak isteyince... 2016-03-23 842
Kıyamet günü mîzân kurulur 2016-03-22 780
"Sen, nefsinin ayıbını gör!.." 2016-03-21 774
Her iyi söz bir sadakadır 2016-03-19 859
"O gün pişmanlık fayda vermez!.." 2016-03-18 723
Yaratılmışların en üstünü hürmetine 2016-03-17 892
Muhammed aleyhisselâm son peygamberdir... 2016-03-16 931
"Sen, Resûlullahın dert ortağı idin..." 2016-03-15 832
"Dünyanın geçici süsüne aldanma!" 2016-03-14 788
"Onların bilmediği hatalarımı affeyle!" 2016-03-12 856
Akıl, kıyâmetteki varlıkları anlamaz 2016-03-11 827
Cahil din adamları fitne çıkarırlar!.. 2016-03-10 938
Bu ümmetin en üstünleri 2016-03-09 888
"Namazı kendine mirâc eyle ki..." 2016-03-08 788
Kıldan ince kılıçtan keskin! 2016-03-07 826
İlim amelden, îmân ise ilimden öncedir 2016-03-05 907
"Amelini az gören kimse gibi ol!..” 2016-03-02 1007
Cenâzede kırk kişi bulunursa... 2016-03-01 819
"Namaz, insanı kötü işlerden alıkoyar!.." 2016-02-29 844
Ruhlar, beş kısma ayrılır 2016-02-27 823
Maşallah deyince nazar değmez... 2016-02-26 856
Kabirde ölüye azap vardır!.. 2016-02-25 878
Mübarek gecelerin kıymetini biliniz!.. 2016-02-24 1058
Kaza ve kadere razı olmak... 2016-02-23 964
“Allah için sev Allah için darıl" 2016-02-22 928
Bu dünyanın sefâsı kederdir! 2016-02-20 976
Katı kalbin ilacı vardır 2016-02-19 998
"Cennet ve cehennem ehlinin alâmeti vardır" 2016-02-18 906
İmam-ı a’zam ve fıkıh ilminin kolları 2016-02-17 999
Şeytanın idaresine girmiş olanlar!.. 2016-02-16 903
Müslüman temiz toprağa benzer... 2016-02-15 1109
Dirilerin ölülere olan hediyesi... 2016-02-13 906
“Üstünlüklerini bize de anlat!" 2016-02-12 830
Tevekkül boş oturmak değildir 2016-02-11 994
Kur'an-ı kerim değişmemiştir 2016-02-10 837
Kuvvet, kudret ve irâde... 2016-02-09 841
Korkunun ve ümidin en faydalısı... 2016-02-08 801
Bid’at çıkarana hürmet etmek! 2016-02-06 1049
"Ona tam tâbi olmak için" 2016-02-05 942
"İnsanlarla iyi geçininiz" 2016-02-04 830
Müsâfaha ederken günâhlar dökülür... 2016-02-03 896
Allahü teâlânın yeryüzündeki dostları 2016-02-02 859
Hesap için ilk çağrılanlar... 2016-02-01 806
Bu ümmete ihsan edilen beş şey... 2016-01-30 806
Cenazeyi definde gecikmemeli... 2016-01-29 919
Abdestten sonra salevât söylemek 2016-01-28 778
Yürürken yemek ve içmek... 2016-01-27 895
"Allah'ı anmak kalbin cilasıdır” 2016-01-26 901
Malının zekâtını vermeyenler... 2016-01-25 855
"Şimdi uyuyacak zaman değildir!" 2016-01-23 992
Bir kula mal ve ilim verilmişse... 2016-01-22 834
Ezan, herkese bildirmek demektir 2016-01-21 2122
Arş-ı âlâyı titreten kelime!.. 2016-01-20 837
Bir kimse, kızını iyi terbiye ederse... 2016-01-19 908
Âlemlere rahmet olarak gönderildi... 2016-01-18 831
Gençlerin ibâdeti daha kıymetlidir 2016-01-14 994
"Benim Peygamberlik hakkımı gözetiniz!" 2016-01-13 937
Yemekleri açıkta bırakmamalıdır!.. 2016-01-12 898
"Hastalığınızı tedâvi ediniz!" 2016-01-11 922
Ölmek, yok olmak değildir!.. 2016-01-09 979
Öldükten sonra da kesilmeyen sevaplar 2016-01-08 868
“Emrin altındakilere ihsânda bulun!..” 2016-01-07 1057
Abdest alırken okunacak dualar 2016-01-06 1058
"Dünya, size sırtını dönüp gitmekte!.." 2016-01-05 971
Duanın kabul olması için... 2016-01-04 969
Namazın güzelliği kendisindendir... 2016-01-02 1037
Nefis, huysuz bir hayvandır! 2016-01-01 1001
“Ey insanoğlu! Gençliğinle gururlanma" 2015-12-31 921
"Emin kimse pek kıymetlidir" 2015-12-30 938
Ruhlar, nurdan yaratılmıştır... 2015-12-29 926
Tevâzu gösterenin anlayışı artar... 2015-12-28 837
Salevat-ı şerifeyi söylemek ve yazmak 2015-12-26 1138
Mal ve mevki gaye olmamalı 2015-12-25 1014
Teyemmüm ne zaman caiz olur 2015-12-24 918
"Ölmeden evvel tövbe ediniz" 2015-12-23 911
"Tasavvufun sadece ismi kalmıştır!.." 2015-12-22 946
Mevlid okumak ibadettir 2015-12-21 902
Gazabını yenen, cennetle müjdelendi 2015-12-21 909
"Namaz, cehennem ateşine siperdir!.." 2015-12-19 808
“Kulum beni zannettiği gibi bulur” 2015-12-18 1028
“Onun için ecir yoktur!” 2015-12-17 1129
"Cahil din adamları fitne çıkarırlar!.." 2015-12-16 987
Kabir ziyaretinin faydası çoktur 2015-12-15 977
"Vaktini boş şeylerle geçirme!" 2015-12-14 1052
Kul hakkı ve helalleşmek... 2015-12-12 1101
Haram yiyenin duası kabul olmaz 2015-12-11 1031
İnsanı yücelten şey Allaha kul olmaktır 2015-12-10 951
Helâl kazanmak her Müslümana farzdır 2015-12-09 1015
“Nimetlerime şükrederseniz elbette arttırırım” 2015-12-08 932
Kur’ân-ı kerîmi hatmetmenin fazileti 2015-12-07 901
"Her padişahın bir korusu olur" 2015-12-05 909
"Hocanı seveni sev ve ona yardımcı ol" 2015-12-04 921
Riya, hayırlı amelleri yok eder 2015-12-03 885
"Allahım, bundan hakkımı al!.." 2015-12-02 1027
İmân ve itikâd hakkında... 2015-12-01 965
Türk-Rus gerginliği son bulmalı 2015-12-01 956
Hâline bakıp, gafletten uyan! 2015-11-30 929
İnsanda bulunan üç kuvvet... 2015-11-28 1030
İbâdetlerin sahih olması için... 2015-11-27 1032
Kâbe'nin duvarındaki "ahidnâme"nin hâli!.. 2015-11-26 863
Ölülerin ruhları bazen cesetlerine gönderilir 2015-11-25 887
Hırsıza sadaka veren adam!.. 2015-11-24 1281
Kim "lâ ilahe illallah" derse 2015-11-23 890
“Kevser nedir, bilir misiniz?” 2015-11-21 872
Ebedî yaşamak istiyorsanız!.. 2015-11-20 906
“Hayatın boyunca iyilik üzere ol!..” 2015-11-19 884
"Bugün, dünkü günün yarınıdır!" 2015-11-18 871
Yemek adabı ve davete icabet... 2015-11-17 1102
Dünyayı "hükmen" terk etmek ne demek? 2015-11-16 1079
Zulmü, âdil bir hükümet önler! 2015-11-14 1011
Kur’ân-ı kerîme tazim hakkında 2015-11-13 1029
Evliyâ ile sohbet aklı artırır... 2015-11-12 952
Müslümanlar selamlaşır... 2015-11-11 1007
Kötü âlimler için acı azaplar var! 2015-11-10 922
Kendini beğenen helak oldu!.. 2015-11-09 860
Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın 2015-11-07 1088
Resûlullahın huzurunda Müslüman olan Habeşîler 2015-11-06 899
"Allahü teâlâyı, beni ve Ehl-i beytimi seviniz...” 2015-11-05 1008
Kim ki, şüpheli şeylerden sakınırsa 2015-11-04 905
Edirne Müftüsü Fevzi Efendi 2015-11-03 1052
Kayrevan Kadısı Esed bin Furat 2015-11-02 1054
Endülüslü Âlim Ebû Abdillâh ibn-i Asker 2015-10-27 1021
Şeyhülislâm Ebû Yahya Gırnâtî 2015-10-26 876
İbn-i Asâkir Ali bin Hasen 2015-10-24 893
BEYRUTLU ÂLİM Nûreddîn ibn-i Arrâk 2015-10-22 959
Faslı Âlim Ahmed ibn-i Ardûn 2015-10-21 894
Tunuslu Âlim Ebû Abdullâh ibn-i Arafe 2015-10-20 959
Büyük Müderris Tâceddin ibn-i Arabşah 2015-10-19 914
Hadis Âlimi Ebû Abdurrahmân Ubeydullah el-Basrî 2015-10-17 858
Kıraat Âlimi Ebû Abdillâh Sanhâcî 2015-10-16 910
AMERİKA, HATALARINA DEVAM ETMEKTE! 2015-10-15 984
FASLI ÂLİM Ahmed ibn-i Acîbe 2015-10-15 930
Şamlı Âlim İbn-i Âbidînzâde Alâüddîn Muhammed 2015-10-14 967
Fıkıh Âlimi Ebü'l-Hayr Şihâbüddîn Menûfî 2015-10-13 972
Büyük Velî Ebü'l-Cevza Rabaî 2015-10-12 941
Bağdatlı Âlim Safiyyüddîn Abdülmü'min 2015-10-10 1079
ŞAMLI ÂLİM Şemseddin ibn-i Abdülhâdî 2015-10-09 1055
Fıkıh Âlimi Bahâüddîn Muhammed Sübkî 2015-10-08 1047
Mekkli Âlim Abdullah bin Zübeyr Humeydî 2015-10-07 997
TEFSİR VE HADİS ÂLİMİ Ahmed bin Muhammed Herevî 2015-10-06 979
Şeyhüsislâm Çerkez Halil Efendi 2015-10-05 1100
Büyük Müderris Gözübüyükzâde İbrahim Efendi 2015-10-03 1163
AFGANİSTANLI ÂLİM İbnü's-Semmâk Herevî 2015-10-02 1024
HADİS ÂLİMİ Ebû Ya'la el-Mevsılî 2015-10-01 1065
KIRÂAT ÂLİMİ Muhammed Kalkaşendî 2015-09-30 1054
HADİS HÂFIZI Ebü’l-Kâsım Şîrâzî 2015-09-29 1142
IRAKLI ÂLİM Behâeddîn Kıftî 2015-09-28 1288
BASRALI ÂLİM Abdülvâhid Saymerî 2015-09-26 891
TUNUSLU ÂLİM İbn-i Abdûs Kayrevânî 2015-09-25 1036
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Muhammed Rundî 2015-09-24 918
HADİS HÂFIZI Zeynüddîn Abdürrahîm el-Irâkî 2015-09-23 989
KIRAAT ÂLİMİ Yûsuf bin Alî el-Hüzelî 2015-09-22 969
HADİS VE FIKIH ÂLİMİ Şemsüddîn Muhammed Dımaşki 2015-09-21 1217
TUNUSLU ÂLİM İbn-i Haris Kayrevânî 2015-09-19 1114
FÂTİH'İN HOCALARINDAN Hocazâde Muslihuddin Efendi 2015-09-17 1005
Geylanizâde Seyyid Abdülaziz 2015-09-16 985
Musullu Âlim Seyyid Muhammed Sincarî 2015-09-15 992
Medineli Âlim Ebü'l-Münzir Hişâm Kureşî 2015-09-14 945
Fıkıh Âlimi Alâüddîn Alî Bağdâdî 2015-09-10 983
OSMANLI VELÎLERİNDEN Ebû Said Kûzegerânî 2015-09-09 939
Hadis Hafızı Zeynüddîn Muhammed Hemedânî 2015-09-08 1088
Büyük Müderris Cemâleddîn Mahmûd Hasîrî 2015-09-07 911
Hindistanlı Velî Emîr Necmüddîn Dehlevî 2015-09-05 1073
BÜYÜK MÜDERRİS Harputlu Abdüllatif Efendi 2015-09-04 1008
Medîneli Âlim Saîd ibni Müseyyib 2015-09-03 945
Şeyhülislâm Fenârizade Muhyiddin Çelebi 2015-09-02 1019
HADİS ÂLİMİ Ebû Said Makbûri 2015-09-01 1046
KIRAAT ÂLİMİ Ahmed bin Ezdâz Hulvânî 2015-08-31 1038
Büyük Velî Ali bin İbrahim Husrî 2015-08-29 1270
İSTANBULLU VELÎ Cemâleddin Hulvî 2015-08-28 896
EDİRNE KADISI Muhyiddîn Acemî Efendi 2015-08-27 991
HADİS HÂFIZI Ebû Sa'd Bağdadî 2015-08-26 1046
Fıkıh Âlimi Şerefüddîn Yahyâ Acîsî 2015-08-25 953
BÜYÜK VELÎ Muhammed Hânî 2015-08-24 981
TIP ÂLİMİ Hekîmşah Kazvînî 2015-08-22 1007
ŞAMLI VELÎ Şeyh Selîm el-Mesûtî 2015-08-21 1082
ŞEYHÜLİSLÂM Ebû Ömer Kâdî 2015-08-20 1064
KEŞANLI VELÎ Zâtî Efendi 2015-08-19 996
BÜYÜK VELÎ Sâbit el-Benânî 2015-08-18 1033
GÜZELHİSARLI Mustafa Hulusi Efendi 2015-08-17 941
HADİS HÂFIZI Muhammed bin Müslim el-Esedî 2015-08-15 1102
"GULÂM'ÜL-HALLÂL" Abdülazîz Bağdâdî 2015-08-14 1051
MEKKE KADISI Abdurrahman Gubârî 2015-08-13 971
KADIASKER Gedizli Mehmed Efendi 2015-08-12 1054
Şamlı Âlim Ebü'l-Berekât Bedreddîn Gazzi 2015-08-11 1012
Şeyhülislâm Sirâcüddîn Ömer Gaznevî 2015-08-10 989
"İyi yere dükkân açmışsın!.." 2015-08-08 1073
Hadis Hâfızı Muhammed bin Yûsuf Firyâbî 2015-08-08 1083
HADİS ÂLİMİ Ebû Osman Nehdî 2015-08-07 985
Osmanlı Şeyhülislâmı Damadzâde Feyzullah Efendi 2015-08-06 1068
Bursa Velîlerinden Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin Efendi 2015-08-05 1104
Kûfe Kadısı Ebû Bürde Abdullâh Eş'arî 2015-08-04 1064
Fıkıh Âlimi İbn-i Kudâme 2015-08-03 1148
Tasavvuf Âlimi Ebû Nuaym İsfahanî 2015-08-01 931
SEMERKANDLI ÂLİM Mecdüddin Ahmed bin Ömer 2015-07-31 1078
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Abdülmün’îm Hazrecî 2015-07-30 1082
TEFSİR ÂLİMİ Şehâbeddin Hafâcî 2015-07-29 1096
KONYALI ÂLİM Abdullah Hâdimî 2015-07-28 1093
KUDÜSLÜ VELÎ Hasan Ebû Halâve 2015-07-25 1254
KAYSERİLİ ÂLİM Hacı Torun Efendi 2015-07-24 1026
FİLİSTİNLİ ÂLİM Şerefüddîn Mûsâ Haccâvî 2015-07-23 964
AKSARAYLI VELÎ Habib Karamânî 2015-07-22 1003
BÜYÜK VELÎ Emîr Hüsrev Dehlevî 2015-07-21 1034
HADİS ÂLİMİ Ebü'l-Hayr Fârûkî 2015-07-20 1010
Şamlı Âlim Ebû Müshir el-Gassânî 2015-07-18 1161
Fıkıh Âlimi Cemâlüddîn Ahmed Gaznevî 2015-07-17 1032
FIKIH ÂLİMİ Salih bin Muhammed Ömerî 2015-07-16 1044
HADİS HAFIZI Abdülmelik Füleyh bin Süleyman 2015-07-15 1091
KELÂM ÂLİMİ Ahmed bin Muhammed Fûrekî 2015-07-14 1097
TEFSİR ÂLİMİ Ca'fer bin Muhammed Faryâbi 2015-07-13 1154
HADİS ÂLİMİ Fâtıma bint-i Süleyman 2015-07-11 1085
İSTANBULLU ÂLİM Eyyûbzâde Mehmed Efendi 2015-07-10 1144
HADİS HAFIZI Abdullah bin el-Eşec el-Kindî 2015-07-09 1177
Şeyhülislâm Vassâfzâde Esad Efendi 2015-07-06 1084
Hadis Hafızı Abdullah bin Zekvân el-Kureşî 2015-07-04 1110
Humuslu âlim Hakem bin Nâfi el-Behrânî 2015-07-03 1047
Hayrabolulu Ahmed Sârbân Efendi 2015-07-02 1119
Fıkıh Âlimi Ebü Muti' el-Belhî 2015-07-01 1256
Müderris Celâleddîn Ömer Habbâzî 2015-06-30 925
Filistinli Âlim Gazzî Ahmed Efendi 2015-06-29 1106
Büyük Müderris Alâeddin Ali Fenârî 2015-06-27 1133
KERÂMETLER MENBÂI Seyyid Abdürrahîm Arvâsî 2015-06-26 1088
Hadis Âlimi Ebû Zekeriyyâ el-Mevsılî 2015-06-24 1143
Şamlı Âlim Duhaym ibnü'l-Yetîm 2015-06-22 1111
Şeyhülislâm Ebülmeyâmin Mustafa Efendi 2015-06-18 1223
Kudüs Kadısı Mücîrüddîn Abdurrahmân Uleymi 2015-06-17 1166
Kıraat Âlimi Ebü'l-Yümn Tâcüddîn Kindî 2015-06-16 1110
Şamlı Velî Abdülganî Meydani 2015-06-15 1149
Fıkıh ve Hadis Âlimi Hassan bin Muhammed el-Ümevî 2015-06-13 1272
MEDİNELİ ÂLİM Ebü'l-Velîd Tayâlisî 2015-06-12 1201
Kadıasker Şeyhîzâde Damad Efendi 2015-06-11 1058
Hadis Âlimi Ebü'l-Vakt Abdülev­vel Seczî 2015-06-10 1085
Iraklı Velî Alî bin Muhammed Dîneverî 2015-06-09 1052
Kırat Âlimi Leys bin Hâlid el-Bağdâdî 2015-06-08 1119
Fıkıh Âlimi Ebü'l-Ferec Abdülvâhid Şîrazî 2015-06-06 1111
KIRIMLI ÂLİ Ebülbekâ Eyyüb Kefevî 2015-06-05 1163
Hadis ve Fıkıh Âlimi Saîd bin Fîrûz Tâî 2015-06-04 1230
Tunuslu Âlim Muhammed bin Ahmed Temîmî 2015-06-03 1832
Tefsir Âlimi Rufey bin Mihrân er-Riyahi 2015-06-02 1130
Endülüslü Velî Yûsuf bin Muhammed el-Fasi 2015-05-28 1111
Şamlı Âlim Hibetullâh Muhammed el-Hatîb 2015-05-27 1055
Müstekîmzâde Süleymân Sadeddîn Efendi 2015-05-26 1003
Hadis Hâfızı Salih bin Ahmed Hemedâni 2015-05-25 1146
"Fakîh'ül-Haremeyn" Muhammed bin Fazl Furâvî 2015-05-23 1188
MEKKE KADISI Zenbillizâde Fudayl Çelebi 2015-05-22 1288
FIKIH ÂLİMİ Abdurrahmân Firkah 2015-05-21 1076
BUHÂRÂLI ÂLİM Muhammed bin Yûsuf Firebrî 2015-05-20 1140
Osmanlı Evliyâsından Yusufzade Hasan Hocaefendi 2015-05-19 1068
Endonezyalı Âlim Muhammed Hediyyetullah Makassarî 2015-05-18 1055
Müderris Takıyyüddîn Zebîdî 2015-05-16 1119
BÜYÜK VELÎ Saîdüddin Fergânî 2015-05-15 1181
Siyasi istikrarın devamı şarttır!.. 2015-05-15 1257
"ORDU ŞEYHİ" Fenai Ali Efendi 2015-05-14 1202
Bursa Müftüsü Molla Zeyrek 2015-05-13 997
Tefsir Âlimi Amr bin Alî Fellâs 2015-05-12 1277
Halep Kadısı Şihâbüddîn Ahmed Ezrai 2015-05-11 1043
Şeyhülislâm Üryânîzâde Esad Efendi 2015-05-09 1117
BÜYÜK MUTASAVVIF Hüsameddin Bursavî 2015-05-08 1090
Hadis Âlimi Fâtıma bint-i Sa'd el-Hayr 2015-05-07 1290
FIKIH ÂLİMİ Ebü't-Tayyib Takıyyüddin Hasenî 2015-05-06 1198
İstanbul Evliyâsından Mehmed Emîn Tokâdî 2015-05-05 1140
Heratlı Âlim Ebû Mansûr Ezherî 2015-05-04 1171
Üsküdarlı Şeyh Celveti Abdullah Efendi 2015-05-02 1019
HADİS ÂLİMİ Ebû Bekr bin Abdurrahman 2015-05-01 1207
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Ebû İshak İlbîri 2015-04-30 1220
Trablusşam Kadısı Bedreddîn Muhammed Şiblî 2015-04-29 1279
Faslı Âlim Yahyâ Acîsî 2015-04-28 1033
Tebrîzli Âlim Hüseyin Nakkaş Efendi 2015-04-27 1099
TASAVVUF ÂLİMİ Osman Şemsi Efendi 2015-04-24 1235
Fıkıh Âlimi Ebû İmrân Fasî 2015-04-23 1204
BURSALI VELÎ Karababazade İbrahim Efendi 2015-04-22 1355
Şeyhülislâm Sa’dî Çelebi 2015-04-21 1310
Endülüslü Âlim Şihâbüddîn Ahmed Ruaynî 2015-04-20 1302
İstanbullu Koğacızâde Mehmed Efendi 2015-04-18 1070
SEYYİD Hâce Yûsuf Çeştî 2015-04-17 1085
Basralı Âlim Ebû Hâzim el-Kâdî 2015-04-16 1145
Şeyh-ül-Harem Sinânüddîn Halvetî 2015-04-15 1298
Şamlı Velî Yûsuf Kâmitî 2015-04-14 1176
İstanbullu Ahmed Muhyiddin Efendi 2015-04-13 1099
Fıkıh Âlimi Zeynüddîn Âmidî 2015-04-11 1128
HADİS ÂLİMİ Abdürrahîm Irâkî 2015-04-10 1010
Kahireli Âlim Muhammed Uleyş 2015-04-09 1184
Nazillili Âlim Mehmed Hakkı Efendi 2015-04-08 1372
Azerbaycanlı Âlim Şâh Kubâd Şirvânî 2015-04-07 1139
Büyük Müfessir Ebülleys-i Semerkandî 2015-04-06 1293
Hadis Âlimi Muhammed bin İshak 2015-04-04 1209
BUHÂRÂLI İMAM Şemsül-eimme Hulvânî 2015-04-03 1306
İSTANBUL KADISI Kuyucaklızâde Âtıf Efendi 2015-04-02 1089
HADİS ÂLİMİ Ebû Bekr bin Abdurrahman 2015-04-01 1120
BAĞDATLI ÂLİM Abdülmün’îm Bâcisrâî 2015-03-31 1090
BÜYÜK FAKİH Ebû Seleme bin Abdurrahman 2015-03-30 1067
IRAKLI ÂLİM Ebû Avane Vasıtî 2015-03-28 1216
FASLI ÂLİM Ahmed Zerrûk 2015-03-27 1156
Bağdatlı Âlim Fahreddîn İbnü'l-Mâristâniyye 2015-03-26 1084
Mısırlı Âlim Muhammed Zerkânî 2015-03-25 1137
Şeyhülislâm Zekeriyyâ Ensârî 2015-03-24 1114
Silvanlı Âlim Ebû Abdullah Zehebî 2015-03-23 1125
İstanbullu Bîçâre Abdullah Efendi 2015-03-21 1196
SEYYİD Kayserili Zeynelâbidîn Efendi 2015-03-20 1277
Yemenli Âlim Zeyd bin Hasen 2015-03-18 1226
Horosanlı Velî Zeynüddîn-i Hâfî 2015-03-17 1114
Musullu Âlim Ebü’l-Hasen Ali bin Hüseyin 2015-03-16 1363
Kelam Âlimi Ebû Bekr Cüzcânî 2015-03-14 1142
FIKIH ÂLİMİ Karamânî Kemaleddin Efendi 2015-03-13 1253
Şam Müftüsü Alâüddîn Haskefî 2015-03-12 1272
İstanbullu Şeyh Abdülhalim Efendi 2015-03-11 1341
Hafız Ebu Hâtim Hanzâlî 2015-03-10 1182
Hadis Âlimi Abdullah bin Muhammed İbâdî 2015-03-09 1413
Medine Valisi Ebu Bekr Hazrecî 2015-03-07 1206
HADİS ÂLİMİ Muhammed bin Abdullah 2015-03-06 1241
Müfessir Alaaddin Bağdâdî 2015-03-05 1409
ŞİRVANLI VELÎ Yusuf Mahdum 2015-03-04 1238
Âlim ve Velî Şâh Veliyyullah-ı Dehlevî 2015-03-03 1218
Hindistanlı Âlim Fadlullah Burhanpûrî 2015-03-02 1307
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi 2015-02-28 1398
Fıkıh Âlimi Nûreddîn Zeyyâd 2015-02-27 1153
Zeyrekli Mehmed Efendi 2015-02-25 1431
BAĞDATLI ÂLİM Ebu Bekr Bezzâz 2015-02-24 1078
FIKIH ÂLİMİ Kemaleddin Nusaybinî 2015-02-23 1405
Kerküklü Velî Abdurrahman Halis Efendi 2015-02-21 1388
Heratlı Âlim Kasım bin Sellâm 2015-02-18 1254
Hâfız Abbas el-Bahrânî 2015-02-17 1133
Fıkıh Âlimi Yusuf bin Ömer 2015-02-16 1252
Kudüslü Âlim Abdullah el-Makdisî 2015-02-14 1290
ŞERÎF Ebû Abdullah Kureşî 2015-02-13 1473
Hadis Âlimi Şemsüddîn Sehâvî 2015-02-12 1117
Büyük Velî Muhammed Kassâb 2015-02-11 1272
Hadis Âlimi Ebû Arîbe Harrânî 2015-02-10 1102
Hadis Âlimi Abdullah bin Ahmed 2015-02-09 1258
Hadis Âlimi Ebu Amr el-Haffâf 2015-02-07 1298
FIKIH ÂLİMİ Abdürrahim Semerkandî 2015-02-06 1491
Seyyid Ziyâüddîn Nahşebî 2015-02-05 1396
Bir teklifiniz var mı? 2015-02-04 1256
SURİYELİ ÂLİM Yûsuf-i Kâmitî 2015-02-04 1365
Hocazâde Ahmed Hilmi Efendi 2015-02-03 1566
Kıraat Âlimi Abdullah el-Vâsıtî 2015-02-02 1392
Basralı Âlim Seyyid Muhammed Şah 2015-01-31 1299
SERHENDLİ ÂLİM Muhammed Ubeydullah 2015-01-30 1254
Fıkıh Âlimi Ebü’l-Ferec Abdurrahman 2015-01-29 1358
Kıraat Âlimi Abdülvehhab bin Bezgûş 2015-01-28 1223
Bağdatlı Haffaf el-Iclî 2015-01-27 1345
FIKIH ÂLİMİ İbn-i Sükeyne 2015-01-26 1342
KELAM ÂLİMİ Sirâcüddîn Ali Ûşî 2015-01-24 1448
TABERÂNÎ Süleymân bin Ahmed 2015-01-23 1330
ŞEYHÜLİSLAM Sadi Çelebi 2015-01-22 1294
FIKIH ÂLİMİ Abdurrahim Nişâbûrî 2015-01-21 1273
Buhâralı Âlim Abdullah Sebzmûnî 2015-01-20 1267
Basralı Âlim Ebân bin Yezîd 2015-01-19 1389
Kıraat Âlimi İmâm-ı İbni Kesîr 2015-01-17 1341
HADİS ÂLİMİ Abdullah bin İbrahim Cedrî 2015-01-16 1336
Kıraat Âlimi Ebû Ömer Dûrî 2015-01-15 1455
Fıkıh Âlimi Abbâdî Mekkî 2015-01-14 1303
Mısırlı Âlim Nureddin Ziyâdî 2015-01-13 1202
ÜVEYSÎ Zeyneddin Tâybâdî 2015-01-12 1455
Mısırlı Âlim Fahreddin Zeylâî 2015-01-10 1260
ZERKÂNÎ Muhammed bin Abdülbâkî 2015-01-09 1449
İMÂM-I ZEHEBÎ Şemseddin Kaymaz 2015-01-08 1361
HAREZM MÜFTÜSÜ Ahmed Zahîreddin Harezmî 2015-01-07 1283
Fıkıh Âlimi Muhtâr bin Mahmûd Zâhidî 2015-01-06 1687
Fıkıh Âlimi Yusuf Sicistânî 2015-01-05 1238
Fıkıh Âlimi Şehabeddin Ahmed Deyrebî 2015-01-03 1316
CEZAYİRLİ ÂLİM Ebû Hâmid Derkâvî 2015-01-02 1250
Kadıasker Hacı Emin Mehmed Efendi 2015-01-01 1458
ERZURUMLU İbrahim Hakkı 2014-12-31 1290
Müjgân Hanıma ulaştık 2014-12-30 1111
Kastamonulu İbrahim Nureddin Efendi 2014-12-30 1246
Şirâzlı Âlim Fadlullah Türpüştî 2014-12-29 1392
Fıkıh Âlimi Şerefüddin Hasan Tayyibî 2014-12-27 1316
Fıkıh Âlimi Seyyid Ahmed Tahtâvî 2014-12-25 1437
Endülüslü Âlim Ziyâüddîn ibn-i Sa'dûn 2014-12-24 1176
Hadis Âlimi Abdullah Harrânî 2014-12-22 1246
Seyyid Mesud Kanâvî 2014-12-20 1281
HADİS İMÂMI Ebu Davud Sicistâni 2014-12-19 1223
Fıkıh Âlimi Şems-ül-eimme Serahsî 2014-12-18 1424
Türkistanlı Âlim Sedîdeddin Kaşgârî 2014-12-17 1132
Yemenli Âlim Abdürrezzak San’ânî 2014-12-16 1126
Horasanlı Said bin Mensur 2014-12-15 1274
Evliyazâde İsmail Hakkı Efendi 2014-12-13 1542
BUHÂRÂLI ÂLİM Ubeydullah bin Mesud 2014-12-12 1367
Mekkeli Âlim Abdullah Fâkihî 2014-12-11 1292
Fıkıh Âlimi İmamzâde Buhârî 2014-12-10 1461
Filistinli Âlim Şemseddin Remlî 2014-12-09 1173
Fıkıh Âlimi Rahmetullah Efendi 2014-12-08 1278
Şamlı Âalim Şerefüddîn Ahmed Makdisî 2014-12-06 1317
EDİRNELİ ÂLİM VE ŞAİR Süleyman Neş’et Efendi 2014-12-05 1342
Horosanlı Lütfullah Nesefî 2014-12-04 1303
Hadis Hafızı Cerîr bin Abdülhamid Râzî 2014-12-03 1207
Bağdatlı Âlim İmâm-ı Abdullah Nesefî 2014-11-29 1182
İmam-ı Mukatil bin Süleyman 2014-11-28 1443
Fıkıh Âlimi Hacı Zihni Efendi 2014-11-27 1436
KUDÜS KADISI Sakızadalı Sadık Efendi 2014-11-26 1223
Şeyhülislâm Mehmed Emin Efendi 2014-11-25 1363
Hafız Ebû İsmail Rakaşî 2014-11-24 1456
Nazillili Seyyid Hakkı Efendi 2014-11-22 1267
Fıkıh Âlimi İmamzade Esad Efendi 2014-11-21 1452
Muhammed bin Süleyman 2014-11-20 1255
KIRAAT ÂLİMİ Ebû Ca'fer Muhammed 2014-11-19 1389
Hindistanlı Velî Muhammed Bâkır Lâhorî 2014-11-18 1317
Büyük Müfessir İmam-ı Mâverdî 2014-11-17 1418
Fıkıh Âlimi Muhammed Kuhistânî 2014-11-15 1160
Muhaddis Abdurrahman Bûşencî 2014-11-13 1199
Hadis Âlimi Süleyman Kilâî 2014-11-12 1203
İbn ül-Bezzâz Muhammed Kerderî 2014-11-11 1357
Müderris Taşköprüzâde Ahmed Efendi 2014-11-10 1345
Kırımlı Âlim Kefevî Hüseyin Efendi 2014-11-09 1252
Tunuslu Âlim Ebü’l-Kâsım Bürzûlî 2014-11-08 1343
Türkistanlı Âlim Kâdı Hân" Hasen Fergânî 2014-11-07 1295
FIKIH ÂLİMİ Muhammed Tlemsânî 2014-11-06 1183
Abdüllatîf Muhibbî 2014-11-05 1253
Hadis Âlimi Muhammed ibn-i Mende 2014-11-04 1326
Siyer Âlimi Abdülmelik bin Hişam 2014-11-03 1419
Fıkıh Âlimi Ahmed Berkânî 2014-11-01 1417
FIKIH ÂLİMİ Koçhisârlı Ali Efendi 2014-10-31 1222
KELAM ÂLİMİ Kâdı Adûdüddîn Îcî 2014-10-30 1147
Endülüslü Âlim Abdülhak İşbilî 2014-10-29 1328
Şam Kadısı İsmail bin Abdülganî 2014-10-28 1276
Hadis Âlimi Muhammed Beykendî 2014-10-27 1246
Fıkıh Âlimi İmâm-ı Âcürrî 2014-10-25 1283
Hadis Âlimi Abdülmelik Nîşâpûrî 2014-10-24 1312
Fıkıh Âlimi Zeyneddin Ömer bin Verdî 2014-10-23 1433
"Saatçioğlu" Ahmed bin Ali 2014-10-22 1274
Şeyhülislâm Dâmâdzâde Ahmed Efendi 2014-10-21 1306
Tabiînden Alkame bin Vakkas Utvârî 2014-10-20 1135
Hadîs Âlimi Davûd İsbehânî 2014-10-18 1467
Siyer âlimi Muhammed bin İshak 2014-10-17 1355
Hadis İmâmı İbn-i Hacer-i Askalânî 2014-10-16 1142
Hadis İmamı Ali bin Hucr 2014-10-15 1324
"İbnü'l-Esîr İzzeddîn Alî Cezerî 2014-10-14 1534
Kelam Âlimi Abdullah ibn-i Ebî Asrûn 2014-10-13 1438
Şeyhülislâm Şerîfzâde Seyyid Mehmed Efendi 2014-10-11 1260
Endülüslü Âlim Muhammed Cüzâmî 2014-10-10 1182
ŞEYHÜLİSLÂM Alâeddin Arabî Efendi 2014-10-09 1294
HADİS ÂLİMİ Hafız Ahmed Vâsıtî 2014-10-08 1234
Hakîm Şehîd Muhammed bin Muhammed 2014-10-03 1368
Şamlı âlim Mustafa Sefercelânî 2014-10-02 1206
Siyer Âlimi Abdurrahman Süheylî 2014-10-01 1368
Şâfîî Âlimi İbn-i Cemâl el-Mısrî 2014-09-30 1237
Darendeli Müderris Hamza Efendi 2014-09-29 1174
Fıkıh Âlimi Abdullah bin Muhammed Bağdadî 2014-09-27 1267
Fıkıh Âlimi Ahmed Gaznevî 2014-09-26 1257
Hadis Âlimi Ebû Ya’lâ Ahmed bin Ali 2014-09-25 1167
Fıkıh Âlimi Şemseddin Şevberî 2014-09-23 1143
Bakkalzâde İsmail Hakkı Efendi 2014-09-22 1357
Kelâm Âlimi İbrâhim Lâkânî 2014-09-20 1401
Yemenli Âlim Ebû Bekr Haddâd 2014-09-19 1488
Hadis Âlimi Şehriyâr Deylemî 2014-09-18 1525
BURHÂNÜ'Ş-ŞERÎA Mahmûd bin Ahmed Mahbûbî 2014-09-17 1234
Şam Müftüsü Abdurrahman İmâdî 2014-09-16 1255
Horasanlı Âlim Zeyneddîn-i Hâfî 2014-09-15 1456
Tefsir Âlimi Şehabeddin Ahmed Sivâsî 2014-09-13 1420
FIKIH ÂLİMİ Ahmed bin Nasr Dâvûdî 2014-09-12 1306
Siyer Âlimi Dâvûd bin Hüseyin 2014-09-11 1349
Kâdılkudât Ebü’l-Hasen Cürcânî 2014-09-10 1384
HADİS ÂLİMİ: Abdullah Lebbân 2014-09-09 1544
Bilmeyen bilirkişi yüzünden 2014-09-08 1297
Mısır Kadısı Cemaleddin Malâtî 2014-09-08 1323
Kahireli Müderris Salih bin Ömer Bülkinî 2014-09-06 1365
Ali bin Ebû Talha 2014-09-05 1464
Kadıasker Bostanzâde Yahya Efendi 2014-09-04 1306
Mısırlı Âlim Muhammed Birmâvî 2014-09-03 1291
Tefsir Âlimi Ebülfazl Bakkâlî 2014-09-02 1364
ŞEYHÜLİSLÂM Ahîzâde Hüseyin Efendi 2014-09-01 1436
Tefsir Âlimi Abdullah bin Ömer 2014-08-30 1243
ANTEPLİ ÂLİM Bedreddin Mahmud Aynî 2014-08-29 1366
Fıkıh Âlimi Seyfeddin Âmidî 2014-08-28 1568
Faslı Âlim Ebû Mûsâ Cezûlî 2014-08-27 1346
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi 2014-08-26 1437
Babanzâde Ahmed Naim Efendi 2014-08-25 1353
Hadis Âlimi Ebû Nuaym Esterâbâdî 2014-08-13 1600
Hadis Hâfızı Fazl bin Dükeyn 2014-08-12 1338
Hadis Hâfızı Ebû Mes’ud Dımaşkî 2014-08-11 1372
Tefsir âlimi Abdülkerim Kattân 2014-08-09 1279
HADİS ÂLİMİ Ubeydullah Serahsî 2014-08-08 1396
Hadis Hâfızı Abdülmelik Rekâşî 2014-08-07 1466
Ekmeğe saygıdan söz ederdi 2014-08-05 1321
TEFSİR ÂLİMİ Esîrüddin Ceyyânî 2014-08-05 1626
KIRAAT ÂLİMİ Süleyman bin Necâh 2014-08-04 1337
Hadis Alimi Kûfeli Hafız Ebû Hasin 2014-08-02 1295
HADİS ÂLİMİ Ebû Nuaym İsfehânî 2014-08-01 1461
KIRAAT İMAMI Ebû Câfer el-Kaarî 2014-07-31 1310
Hadis alimi Büreyd bin Abdullah 2014-07-30 1225
Şam evliyasından Ebû Amr Dimaşkî 2014-07-29 1281
Hadis âlimi Abdülmelik Akkâdî 2014-07-28 1177
Hadis âlimlerinden Ebân bin Osman bin Affân 2014-07-26 1500
Sudanlı âlim İbrahim Düveyhî 2014-07-25 1349
Kıraat âlimi Muhammed Dükkî 2014-07-24 1437
Hadis âlimi Muhammed bin Sabah Dûlâbî 2014-07-23 1330
Fıkıh âlimi Ebû Zür'a Dımaşkî 2014-07-22 1315
Şafiî fıkıh âlimi Cemâlüddîn Yûsuf Erdebîlî 2014-07-21 1214
Hadis âlimi Abdülmü’min Dimyâtî 2014-07-19 1322
Hemedanlı Hafız Şehridâr Deylemî 2014-07-18 1305
Yakub bin İbrahim 2014-07-17 1581
Hadis âlimi Ahmed Devrâkî 2014-07-16 1290
Müderris Şemseddin Desûkî 2014-07-15 1327
Libyalı âlim Ebü'l-Abbâs Dercinî 2014-07-14 1273
Hadis ve fıkıh âlimi Kemâleddîn Demîrî 2014-07-12 1323
Mısırlı Müderris Şihâbüddîn Ahmed Delcî 2014-07-11 1302
Horasanlı âlim Ebü'l-Abbâs Degûlî 2014-07-10 1340
Kadıasker Dede Mehmed Efendi 2014-07-09 1336
Hadis âlimi Şemseddîn Muhammed Dâvûdî 2014-07-08 1357
Fıkıh âlimi Rükneddin Kirmânî 2014-07-07 1507
Hadis âlimi Osman Dârimî 2014-07-05 1312
Mevlevî Şeyhi Cünûnî Ahmed Dede 2014-07-04 1516
Fıkıh âlimi Ebu’s-Safâ bin İshak 2014-07-03 1234
Hadis âlimi Hüseyin Cûzekânî 2014-07-02 1155
Fıkıh âlimi Ebu Süleyman Cüzcânî 2014-07-01 1595
Horasanlı velî Ebû Ali Cüzcânî 2014-06-30 1402
Libyalı âlim İsmail Ceytâlî 2014-06-28 1295
Hadis âlimi Hafız İbrahim Cevherî 2014-06-27 1277
Fıkıh âlimi Ebûbekr Cessâs 2014-06-26 1274
Filistinli âlim Takıyyüddîn Cerrâî 2014-06-25 1428
Halep Kadısı Seyyid Emîrzâde Cenâbî Çelebi 2014-06-24 1349
Hadis âlimi Takıyyüddîn Cemmâilî 2014-06-23 1312
Müderris ve Kadı Karslızâde Mehmed Efendi 2014-06-22 1212
Kütahya postnişini Mevlevî Şeyhi Ergün Çelebi 2014-06-21 1303
Kadı Nâibi Celal Bekrî 2014-06-20 1299
Yemenli âlim İsmail Cebertî 2014-06-19 1240
Kadıasker Molla Cafer Çelebi 2014-06-18 1233
Şafii fıkıh âlimi Cafer bin Ali Dimaşkî 2014-06-17 1258
Mısırlı âlim Ebû Yakub Büveytî 2014-06-16 1256
Hadis ve Fıkıh âlimi Ahmed bin Kasım Bûnî 2014-06-15 1413
Şafiî fıkıh âlimi Ömer bin Arslan Bülkinî 2014-06-14 1490
Fıkıh âlimi Mansur Buhûtî 2014-06-13 1316
Ebü’l-Hasen Begavî 2014-06-08 1376
Kutb-i Medar Bedîüddin Mankpûrî 2014-06-07 1449
Ömer Fehmi Efendi 2014-06-06 1250
Tebe-i tabiînin büyük alimlerindendir Ebû Yühmid Bakıyye 2014-06-05 1314
Abdülgâfir Fârisî 2014-06-04 1275
Evliyanın büyüklerinden Kutb-i Alem Burhaneddin 2014-06-03 1312
Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi 2014-06-02 1365
Osmanlı âlimlerinden Kadızade Hacı Salih Efendi 2014-06-01 1250
Fıkıh âlimlerinden Bişr bin Gıyas Merîsî 2014-05-31 1334
Molla Fenârî’nin talebesi Abdurrahman Bistâmî 2014-05-30 1201
Mâliki fıkıh âlimi Şemseddin Muhammed Bisâtî 2014-05-29 1464
"Ezher Şeyhi" İbrahim Birmâvî 2014-05-28 1280
O kız başkasıyla evlendi!.. 2014-05-27 1446
Tefsir âlimi Allâme Mehmed Efendi 2014-05-27 1525
Fıkıh âlimi Fazıl Bircendî 2014-05-26 1378
Hadis âlimi Ahmed Beykendî 2014-05-25 1355
Kıraat âlimi Ebü’l-Hasen Bezzî 2014-05-24 1462
Endülüslü âlim Kasım Beyyânî 2014-05-23 1508
Kadı ve müderris Beyâzîzâde Ahmed Efendi 2014-05-22 1390
Hadis âlimi Muhammed Basrî 2014-05-21 1151
Mısırlı velî Benan bin Muhammed 2014-05-20 1335
Hadis âlimi Ömer Büceyrî 2014-05-19 1440
Horasanlı velî Ebü’l-Hasen Bûşencî 2014-05-18 1382
Hadis âlimlerinden Şehabeddin Ahmed Bûsîrî 2014-05-17 1288
Hanefî ulemasından İftihârüddin Tâhir Buharî 2014-05-16 1366
Hindistanlı Velî Muhammed Hansevî 2014-05-15 1381
Kuzey Iraklı âlim Muhammed Berzencî 2014-05-13 1381
Azerbaycanlı hâfız Said bin Amr Berzeî 2014-05-12 1240
Büyük Müderris Bergamalı İbrahim Efendi 2014-05-11 1370
Kıra­at âlimi Şehabeddin Ahmed 2014-05-10 1225
Büyük müfessir Zeyneddin Muhammed Ebu’s-Sürûr 2014-05-09 1438
Hadis ve fıkıh âlimi Tâc’ül-Ârifîn Sıddîkî 2014-05-07 1362
Bursa Kadısı Hanîf İbrahim Efendi 2014-05-06 1320
Fıkıh âlimlerinden... Sehfeneli Abdullah Sa’bî 2014-05-05 1408
Şafiî fıkıh âlimi; Şeyhülislam Celaleddin Bukinî 2014-05-04 1217
Evlâd-ı resûl; Bandırmalızâde Hamid Efendi 2014-05-03 1328
Hadis âlimlerinden Ebülhasen Bahşel 2014-05-02 1298
Hanım evliyâdan... Amre bint-i Abdurrahman 2014-05-01 1368
Müderris ve kadı: Selîsî Mehmed Efendi 2014-04-30 1424
Tireli Müderris Ayşî Mehmed Efendi 2014-04-29 1260
Tefsir ve hadis âlimi Ebü’l-Hasen Atıyye el-Avfî 2014-04-28 1274
Osmanlı Şeyhülislâmı; Şerifzâde Ataullah Efendi 2014-04-27 1380
İlk siyer âlimlerinden; Asım bin Ömer Katâde 2014-04-26 1415
Osmanlı âlimlerinden - Müderris Hamza Efendi 2014-04-25 1319
Osmanlı devlet adamı 2014-04-24 1455
Bandırmalı Hamid Efendi 2014-04-23 1542
Şafiî fıkıh âlimlerinden; Şemseddin Bakarî hazretleri 2014-04-22 1246
Muhammed Bahşî 2014-04-21 1343
Bahrü’l-ulûm Lüknevî 2014-04-20 1547
Ebû Sâlim Iyâşî 2014-04-19 1448
Abdurrahman Nesib Dede 2014-04-18 1583
Eyyûbîzâde Atâullah Efendi 2014-04-17 1326
Abdüssamed Palembangî 2014-04-16 1298
Bahaeddin Efendi 2014-04-15 1344
İbrahim Bâcûrî 2014-04-14 1322
Ebû Yahyâ bin Kays 2014-04-13 1371
Ahmed Feyzî Efendi 2014-04-11 1324
Debbağzâde Münib Efendi 2014-04-10 1282
Ebün-Nu’mân el-Basrî 2014-04-09 1391
Ali bin Muhammed Antâkî 2014-04-08 1537
Ebû Muhammed Kafsî 2014-04-07 1359
İzzeddin Askalânî 2014-04-06 1393
Mekkîzâde Asım Efendi 2014-04-05 1158
Ebü’l-Hüseyin Teymî 2014-04-04 1335
Hacı Salih Efendi 2014-04-03 1394
Ebû İbrahim bin Şuayb 2014-04-02 1419
Abdurrahman bin Muaviye 2014-04-01 1255
Merzifonlu Hayreddin Efendi 2014-03-31 1322
Meşrebzâde Arif Efendi 2014-03-30 1205
İbrahim Anberî 2014-03-29 1321
Saçaklızade Osman Efendi 2014-03-28 1475
Ebû Ümeyye bin Hâris 2014-03-27 1228
Altıparmak Mehmed Efendi 2014-03-26 1283
Yahya bin Ebû Bekr Âmirî 2014-03-25 1282
İbn’ül-Medînî 2014-03-24 1376
Ahîzâde Yusuf Efendi 2014-03-23 1434
Ali bin Ahmed Adevî 2014-03-22 1344
Dağıstanlı Mehmed Efendi 2014-03-21 1296
Seyfeddin Âmidî 2014-03-20 1326
Ebü’l-Hasen Cevcerî 2014-03-19 1241
Aişe-i Makdisiyye 2014-03-18 1413
Ebûbekirzâde Ahmed Efendi 2014-03-17 1239
Ahmed Asım Efendi 2014-03-16 1401
Ebü’l-Fadl bin Seleme 2014-03-15 1316
Ahmed-i Rûmî 2014-03-14 1471
Şehabeddin Akfehsî 2014-03-13 1611
Ebû Abdullah Huzâî 2014-03-12 1482
Abîde Selmânî 2014-03-11 1431
Rükneddin Amîdî 2014-03-10 1272
Şemseddin Muhammed Alkamî 2014-03-09 1313
Selahaddin Alâî 2014-03-08 1455
Âdem bin Ebî İyas 2014-03-07 1318
Begaviyyü’l-Kebir 2014-03-06 1349
Ebû Nasr Haffâf 2014-03-05 1708
İsmail Aclûnî 2014-03-04 1299
Kuşadalı Mustafa Efendi 2014-03-03 1326
Ebu Bekr Muhammed Acurri 2014-03-02 1398
Osman Sâhib Müceddidî 2014-03-01 1368
İbn-i Yezdad Ahvazi 2014-02-28 1352
Ahmed Muhtar Beyefendi 2014-02-27 1383
Şihabüddin Menînî 2014-02-26 1423
Ebu Cafer Begâvî 2014-02-25 1313
Vekî Bağdâdî 2014-02-24 1436
Abdüsseam Feytûrî 2014-02-23 1459
Enver Ören 2014-02-22 1382
Ahmed Hasib Efendi 2014-02-21 1478
Şemseddin Eflaki 2014-02-20 1252
Abdurrauf Sinkili 2014-02-19 1293
Asım el-Ahvel 2014-02-18 1345
Veli Mustafa Efendi 2014-02-17 1265
Gedikzade Abdülkadir Efendi 2014-02-16 1318
Ebû Zür’a Dımaşkî 2014-02-15 1472
Miyadınlı Mehmed Efendi 2014-02-14 1500
Şîrugânî Ali Efendi 2014-02-13 1331
Seyyid Ömer Efendi 2014-02-12 1454
Menteşzade Abdürrahim Efendi 2014-02-11 1349
Ebu Nasr bin Ziyad 2014-02-10 1478
Yiğitbaşı Ahmed Efendi 2014-02-08 1326
Hasan bin Ahmed Attar 2014-02-06 1396
Ebu İshak İsmail Efendi 2014-02-05 1553
Muvaffakuddin Halebî 2014-02-04 1511
Ebu Salih el-Müezzin 2014-02-03 1418
Şeyh Süleyman 2014-02-02 1490
Hamza el-kebir 2014-02-01 1489
Belhî Abdülkadir Efendi 2014-01-15 1276
Şerif Abdülhayy Haseni 2014-01-14 1372
Ebu Muhammed el-Ezdî 2014-01-13 1361
Dav'ü's-sabâh (Âcibe Bağdadiyye) 2014-01-12 1412
Radıyyüddin Lârî 2014-01-11 1329
Malatyalı Abdülbâsıt Efendi 2014-01-10 1386
Ziyâeddin Semînî 2014-01-09 1345
Seyyid Kasım Efendi 2014-01-08 1407
Abdullah bin Mendi 2014-01-07 1318
Ebu Hafs bin Esved 2014-01-06 1383
Abdurrahman bin Bişr 2014-01-05 1295
Sabır Mehmed Dede 2014-01-04 1424
Mehmed Sami Efendi 2014-01-03 1548
Abdülkadir Efendi "Kara Müftü" 2014-01-02 1544
Büyük Hacı Ali Efendi 2014-01-01 1473
Abdülaziz Buhârî hazretleri 2013-12-31 1438
Abdurrahman bin Huceyre 2013-12-30 1253
Abdurrahman Eşref Efendi 2013-12-29 1234
Kocahüsamzade Abdurrahman Efendi 2013-12-28 1362
Abdurrahman bin Âiz 2013-12-27 1340
Abdullah bin Utbe 2013-12-26 1352
Ebu Salih Mısri 2013-12-25 1369
Abdullah Razi hazretleri 2013-12-24 1338
Abdullah bin Nafi 2013-12-23 1350
Abdullah bin Mus’ab 2013-12-22 1322
Taylesanizade Abdullah Efendi 2013-12-21 1285
Ebu Muhammed bin İdris 2013-12-20 1424
Abdullah bin Hasan 2013-12-19 1386
Seyyid Abdürrahim Bayrami 2013-12-18 1337
Abdullah bin Haris 2013-12-17 1307
Himmetzade Abdullah Efendi 2013-12-16 1291
Abdullah Ezdî hazretleri 2013-12-15 1313
Seyyid Osman Efendi 2013-12-14 1243
Seyyid Mahmud Efendi 2013-12-13 1433
Hafız Mehmed Ali Efendi 2013-12-12 1327
İbrahim Şevki Efendi 2013-12-11 1408
Ömer Naimi Efendi 2013-12-10 1442
Evliyazade Mehmed Efendi 2013-12-09 1471
Abdülgaffar Efendi 2013-12-08 1222
Şeyh Tâc Nakşibendî 2013-12-07 1231
Şeyh Sühreverdî 2013-12-06 1263
Kutbeddin Efendi 2013-12-05 1193
Abdülkadir Muhâcir 2013-12-04 1155
Şâh Velî Ayntabi 2013-12-03 1171
Şâh Raûf Ahmed 2013-12-02 1294
Hoca Abdullah Efendi 2013-11-25 1230
Yusuf Gürani hazretleri 2013-11-24 1301
Veli Şemseddin 2013-11-23 1341
Takıyyüddin Hısni 2013-11-22 1395
Şihabeddin Ba’levi 2013-11-21 1297
Şeyh Sabri hazretleri 2013-11-20 1299
Abdullah Beytûşî 2013-11-19 1316
Muhammed Ma’sum-i Ömerî 2013-11-18 1198
Seyyid Şerif Cürcani 2013-11-17 1168
Seyyid Şerif Cürcani 2013-11-17 1441
Resmizade Mehmed Efendi 2013-11-16 1184
Ebu Asım Abbadi 2013-11-15 1174
Ebu Muhammed bin Humeyd 2013-11-14 1303
Şihabüddin Ahmed 2013-11-13 1293
Karamollazade Abdülhamid Efendi 2013-11-12 1168
Yusuf Bahri Efendi 2013-11-11 1340
Re’fet Efendi "rahmetullahi aleyh" 2013-11-10 1298
Abdurrahman Aktebi hazretleri 2013-11-09 1358
Şeyh İbrahim el-Mücahid 2013-11-08 1241
Hamza-i Kebir hazretleri 2013-11-07 1243
Hacı Ömer Hüdai 2013-11-06 1392
Seyyid Ahmed Çapakçuri 2013-11-05 1399
Şifâî Mehmed Efendi 2013-11-04 1368
La’lî Mehmed Efendi 2013-11-03 1422
Mehmed Zühdi Efendi 2013-11-02 1173
Seyyid Muslihuddin Efendi 2013-11-01 1285
Mudurnulu Osman Efendi 2013-10-31 1314
Şaban-ı Nakşibendi hazretleri 2013-10-30 1200
Molla Muslihüddin Kastalani 2013-10-25 1471
Mehmed Talui Efendi 2013-10-24 1510
Filibeli Tevfik Efendi 2013-10-23 1350
İbn-i Şihab Zühri 2013-10-22 1333
Ebu Hayseme Kufi 2013-10-21 1136
Ebu Hayseme bin Harb 2013-10-20 1422
Ebu Abdullah bin Bekkar 2013-10-19 1303
Ziyâüddîn Nahşebî hazretleri 2013-10-18 1315
Osman Marani "rahmetullahi aleyh" 2013-10-17 1223
Ziyaeddin Makdisi hazretleri 2013-10-16 1294
Mevlânâ Ziyâüddîn Bernî 2013-10-15 1251
Ebu Muhammed Havvas 2013-10-14 1298
İbni Emîr Hâc “rahmetullahi aleyh” 2013-10-13 1308
İbn-i Cüreyc hazretleri 2013-10-12 1387
Şemseddin ibn-i Cezeri 2013-10-11 2314
İbn-i Asakir (rahmetullahi aleyh) 2013-10-10 1364
Abdullah el-Mukri hazretleri 2013-10-09 1263
Ahmed Kudsi Efendi 2013-10-08 1474
Seyyid Muhammed Murâdî 2013-10-07 1526
Seyyid Kasım Tebrîzî 2013-10-06 1388
Seyyid Mahmud Çağırgan 2013-10-05 1652
Hüseyin Burhâneddîn Efendi 2013-10-04 1392
Muhammed Osman el-Mergânî 2013-10-03 1396
Seyyid Hasan Mükennâ 2013-10-02 1470
Pîrî Halîfe Hamîdî 2013-10-01 1610
Çelebi Sâlih Efendi 2013-09-30 1711
Ebû Fadl Salih bin Ahmed 2013-09-29 1355
Safîzâde Mehmed Çelebi 2013-09-28 1404
İmâm-ı Ârif Sadreddîn 2013-09-27 1531
Ebû Osman Ukbânî 2013-09-26 1387
Şeyh Sa’dî Şîrâzî 2013-09-25 1401
Celâleddîn Rûyânî hazretleri 2013-09-24 1466
Yahyâ bin Ali Nablûsî 2013-09-23 1391
Rebî’ bin Süleymân 2013-09-22 1326
Fıkıh âlimi Hasan Sağanî 2013-09-21 1499
Hadîs âlimi Ebû Bekr Neccâd 2013-09-20 1431
Bir Osmanlı âlimi: Azmî Çelebi 2013-09-19 1732
Reşîdüddîn Ömer Fergânî 2013-09-18 1492
Şafiî fıkıh âlimi: Zeynüddîn Bilfiyâî 2013-09-17 1487
Ebü'l-Abbâs Ahmed Zeyla'î 2013-09-16 1465
Ebü’l-Kâsım Hırakî 2013-09-15 1538
Ömer bin Abdullah 2013-09-14 1356
Ahmed-i Nâmıkî Câmî 2013-09-13 1576
Ebû Hasen 2013-09-12 1594
Ahmed Nûreddîn Sâbûnî 2013-09-11 1624
Amasyalı Nuh Efendi 2013-09-10 1548
Ebü’l-Abbâs Sayyâd 2013-09-09 1496
Nihânî Çelebi 2013-09-08 1630
Nev’î-zâde Atâî 2013-09-07 2032
Seyyid Ahmed Rıfâî 2013-09-06 1667
Necmi Efendi 2013-09-05 1664
Ali bin Ebî Bekr Nâşirî 2013-09-04 1504
İbn-i Ebî Meryem 2013-09-03 1607
Ahmed Nahlâvî 2013-09-02 1557
Mevlânâ ibn-i Ömer 2013-09-01 1607
Müslim bin Yesâr 2013-08-31 1547
Ahmed Kuddûsî 2013-08-30 1547
Es’ad bin Mahmûd Iclî 2013-08-29 1528
Hızırbeyzâde Ahmed Paşa 2013-08-28 1474
Abdülkâdir Şeyhî Efendi 2013-08-27 1559
İbn-i Mesrûk Tûsî 2013-08-26 1561
Ebû Sa’d Mübârek Muharrimî 2013-08-25 1618
Ebüssü’ûdzâde Mustafa Efendi 2013-08-24 1522
Ebü’l-Abbâs ibn-i Acîl 2013-08-23 1546
Ebû Abdullah Mûsâ el-Kûfî 2013-08-22 1493
Samsunlu Muhyiddîn Efendi 2013-08-21 1417
Zeyyâd Mehmed Efendi 2013-08-20 1570
Ahmed Kuseyrî 2013-08-19 1804
Şemsüddîn Tetâî 2013-08-18 1584
Fakih Tâcî 2013-08-17 1507
Ahmed bin İdris Hasenî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-16 1814
Muhammed Rûyânî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-15 1372
Ebû Abdullah Kuraşî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-13 1495
Ahmed bin Ebü’l-Havârî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-12 1346
İbn-i Hulâvî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-11 1373
Radıyyüddîn Serahsî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-10 1353
Ebû Hafs-ı Bermekî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-09 1313
Ebû Osman bin Muhammed - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-08 1296
Ebü’l-Hattâb el-Bağdâdî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-07 1350
Zeyrekzâde Rükneddîn Efendi - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-06 1203
Ebû Hâmid Belhî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-05 1290
Ebû Ca’fer Gırnatî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-04 1272
Abdülazîz bin Muhammed - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-03 1470
Seyyid Ahmed Bedevî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-02 1281
Ekmelüddîn Bâberti - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-01 1406
Binbir Osmanlı Hikayesi - Muhammed Karsî 2013-07-26 1638

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı